Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Het Innerlijk kind

In feite hebben we de energieën van veel verschillende fasen van ons kind zijn in ons. We hebben een kind voor iedere leeftijd die we hebben gehad, van zuigeling tot puber. En het kind in ons heeft vele aspecten. Het kind draagt onze sensitiviteit, onze gevoelens zoals o.a. onze vreugde en verdriet, onze creativiteit, en veel andere belangrijke kwaliteiten. Natuurlijk ervaar je jezelf niet altijd als een kind. Soms voel je jezelf als een kind, soms als een volwassene, andere keren iets daartussenin, en soms zelfs als een zuigeling of zelfs een embryo. Het beeld kan steeds veranderen; het blijft niet exact hetzelfde. HET KWETSBARE KIND Het kwetsbare kind is de emotionele kern van ons wezen. Het draagt al onze diepste gevoelens in zich en is uitermate gevoelig, heel liefhebbend en gemakkelijk te kwetsen, of bang te maken. Het leeft diep in ons, en of we ons er wel of niet van bewust zijn, het reageert voortdurend op alles wat er met ons gebeurt; of het zich veilig en bemind voelt, of bedreigd, afgewezen of verstoten. Het heeft veel liefde, koestering en geruststelling nodig. Vaak is het kwetsbare kind in ons door diverse ervaringen in het leven gewond en heeft het speciale aandacht en heling nodig. HET SPEELSE KIND Het speelse kind is dat deel van ons dat weet hoe het plezier kan maken. Het vindt het heerlijk om te spelen en te lachen, en is er altijd op uit plezier te maken. Sommige volwassenen zijn er in geslaagd in contact te blijven met het speelse kind in zich; dat zijn de mensen die weten hoe ze zich kunnen vermaken. Maar de meesten van ons hebben naarmate we volwassen zijn geworden, ons speelse kind afgewezen. Zonder het speelse kind voelt het leven saai en kleurloos aan. We moeten opnieuw contact maken met het natuurlijke, speelse kind in ons dat ons leven sprankelend maakt. HET MAGISCHE KIND We hebben ook een magisch kind in ons. Het is het deel van ons dat op natuurlijke wijze is afgestemd op de onzichtbare energieën van het universum. Het vindt het heerlijk in de natuur te zijn, waar het contact kan hebben met de geesten van planten en dieren, en misschien met elfen en feeën. Het magische kind vindt het heerlijk om te dagdromen, zich dingen voor te stellen en te fantaseren. Als volwassenen hebben we dit kind afgewezen, omdat we bang zijn dat het dom en dwaas is. Opnieuw in contact komen met dat magische kind kan een ongelofelijke ervaring zijn. Het brengt verwondering en verbazing terug in ons leven omdat het leven magisch is. HET WIJZE KIND Een ander aspect van het kind in ons is het wijze kind. Het is dat deel van ons dat heel waarachtig is, dat ziet en weet wat we voelen en wat anderen voelen. Het heeft het vermogen dwars door veel van de oppervlakkige onoprechtheid die in de wereld van de volwassenen voorkomt heen te prikken, en gaat altijd recht op de diepere waarheid van een situatie af. Dit kind is meestal begraven omdat we hebben geleerd in de ontkenning overal om ons heen te geloven. Als we opnieuw dat deel van onszelf kunnen eisen, kunnen we contact maken met een geweldige bron van wijsheid. En zo zijn er vele aspecten van het kind zijn in ieder van ons en ieder aspect heeft liefde, zorg en aandacht nodig. Hoe kan het kind in je te voorschijn komen? - KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT 
Aspecten van het kind