Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6
Bevrijding
Omdat we lange tijd geprobeerd hebben om een gevoel van veiligheid te ontlenen aan het hebben van controle, is er veel moed nodig voor het proces van transformatie, waarbij het noodzakelijk is dat het oude uit elkaar valt en losgelaten wordt - wat we mogelijk ervaren als chaos - om ruimte te maken voor de geboorte van het nieuwe. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat deze passages door onzekerheid of chaos ons ongeëvenaarde kansen bieden om onze moed en kracht te vinden. De wereld van dualiteit verhult deze gebeurtenissen, waardoor we het gevoel krijgen dat ons een ramp overkomt, maar deze lessen zijn ook zegeningen die erop aandringen dat we ons uitstrekken voorbij onze zelfopgelegde beperkingen. Kortom, we hebben moed nodig om ons op schijnbaar onbekend terrein te begeven, om zo bewust uit onwetendheid te geraken en om te ontdekken dat we veel meer kunnen dan we dachten dat we konden en dat het hele proces van transformatie in wezen een vorm van thuiskomen is. Omdat het ego er alles aan zal doen om te verhinderen dat we ons herinneren wie we in essentie zijn en wat ons doel hier op Aarde is, is het niet mogelijk dat we het ego behouden en onze normale staat van bewustzijn zijn. Dat betekent dat het nodig is om het ego uit de macht te zetten. Dat is niet gemakkelijk, maar begint bij de erkenning dat het ego een zelfgecreëerde illusie is en dus dat we niet het ego zijn. 'Er is goed nieuws', schrijft Eckhart Tolle, 'en dat is dat de illusie oplost als je kunt zien dat het een illusie is. Het herkennen van een illusie is het einde ervan. Voor het voortbestaan ervan moet je haar voor de werkelijkheid aanzien.' DE CONFRONTATIE AANGAAN In de transformatie is het onvermijdelijk om de confrontatie aan te gaan met onze onbewuste persoonlijke overtuigingen en dat we alles wat niet langer in ons voordeel werkt loslaten. De wens alleen is niet voldoende. Je moet werkelijk de confrontatie aangaan met wat je gelooft dat je bent, speciaal met de overtuigingen die de expressie van je leven beperken. Als jonge kinderen proberen we te ontdekken wie we zijn en wat wel en niet mogelijk is. Wanneer we echter opgroeien in een omgeving waarin we geconfronteerd worden met beperkende of negatieve overtuigingen over onszelf en geacht worden te geloven dat wat externe autoriteiten zeggen waar is, nemen we veel van de overtuigingen die we in de eerste jaren van ons leven van anderen gehoord hebben, over als waar. Dat vormt de basis van veel van onze onbewuste overtuigingen en van wat we zijn geloven over onszelf. Wanneer we ons realiseren dat we werkelijk een keuze hebben, kunnen we beginnen om onszelf te bevrijden uit de gevangenis van deze persoonlijke overtuigingen. Dan kunnen we beginnen om deze verzwakkende, zelfondermijnende en zelfvernietigende overtuigingen over onszelf die zich in ons onderbewustzijn bevinden en die constant obstakels vormen één voor één op te sporen. Op het moment dat we ons bewust worden van tot dan toe onbewuste overtuigingen, zijn we in de gelegenheid om die overtuigingen bewust los te laten en ons zo te bevrijden van de beperkende invloed van die overtuigingen over wie we dachten dat we waren. Omdat sommige van onze overtuigingen hardnekkig zijn is het goed om eerst te oefenen met het loslaten van minder krachtige overtuigingen, en als dat lukt, kun je vervolgens hetzelfde gaan doen met de sterkere overtuigingen. Als we de leugens die we geloven over onszelf opruimen, zullen bijna als bij toverslag de leugens die we geloven over anderen alles veranderen...Oftewel als we onszelf veranderen zal de wereld om ons heen veranderen. Alle wisdomkeepers (KLIK HIER om meer over hun te lezen) adviseren ons om in het vervolg niemand meer te geloven en om - vanwege de listen van ons ego - ook onszelf niet meer te geloven, maar om in plaats daarvan te luisteren zonder te oordelen en alles te onderzoeken en om voor onszelf te herkennen wat wel en wat niet waar is. Wanneer we op de eerste plaats eerlijk zijn naar onszelf, zullen we steeds beter leren om de waarheid te herkennen op het moment dat we diep vanbinnen voélen dat het de waarheid is. Hoe dan om te gaan met onze angst en pijn. Voor de laatste pagina… KLIK HIER  OF TERUG NAAR OVERZICHT 

Transformatie