Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Van Angst naar Liefde

De boodschap van het universum
De boodschap van het universum is diepe liefde, maar deze liefde manifesteert zich pas dan, als wij er voor kiezen. Iedere ziel heeft de keuze om te willen leren van de eigen levenservaringen, of om dat niet te doen. Ieder heeft daarbij een eigen weg te gaan in het transformeren van het persoonlijk leed uit het verleden. Maar het is goed te weten dat transformatie bij bewustzijnsgroei hoort en dat proces kun je niet uitsluiten of overslaan. De energie van de kosmos ondersteunt ons in dit proces met een onbeperkte, overvloedige stroom levensenergie die onze menselijke ervaring ondersteunt. De belofte is dat je je gaat herinneren wie je in je diepste wezen bent. Weten hoe je toegang kunt krijgen tot deze Bron van het leven zou wel eens het beste zijn wat je aan jezelf, je geliefden en de wereld kunt geven. Het zal je ondersteunen om uiteindelijk al je blokkades op te heffen, zodat je kunt groeien en bloeien en vervulling zult vinden. We noemen dit proces - deze innerlijke reis - ook wel 'wakker worden'. WAKKER WORDEN Wereldwijd zijn er steeds meer mensen 'wakker aan het worden'. Met het begrip 'wakker worden' wordt verwezen naar deze bewustwording en het begrip is in essentie synoniem met 'zich herinneren'. Mensen die wakker worden, beginnen zich te herinneren wie zij in essentie zijn en kiezen er daarom bewust voor om hun leven niet langer te laten bepalen door angst. Wakker worden betekent ook dat we ons steeds bewuster worden van de innerlijke wens naar herstel van de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke in onszelf. Het gaat om de verzoening van wat we momenteel nog als tegenpolen ervaren. Geen strijd meer, maar door het scheppen van eenheid van tegengestelden kunnen we vorm geven aan een hoopvolle toekomst. We moeten boven tegengestelde polariteiten uitstijgen en een toestand van 'doorbrekend inzicht' creëren. Het is vooral onze ziel die ons dit verlangen naar innerlijk evenwicht geeft, en hoe bewuster we zijn van het contact met onze ziel, des te krachtiger ervaren we deze innerlijke drijfveer. HET HERSTELLEN VAN DE BALANS We zien dan ook dat steeds meer mensen begonnen zijn om te doen wat nodig is om de balans te herstellen en als een gevolg daarvan hun bewustzijn weer te verruimen. Ze richten hun aandacht niet langer alleen maar naar buiten, maar ook naar binnen, erkennen opnieuw de waarde van ons innerlijk leven en het vrouwelijk aspect, beginnen hun trauma's te helen en hun gescheiden delen weer met elkaar te verenigen, zodat ook het contact met wat ze in essentie zijn hersteld kan worden. En hoe meer mensen bij dit proces betrokken zullen zijn, des te meer zullen we een bron van ondersteuning kunnen zijn voor elkaar en dus voor iedereen die zich realiseert dat het nodig is om nu de manier waarop we dingen doen te veranderen. KANSEN VOOR TRANSFORMATIE Dit intense proces biedt vele kansen voor transformatie. Om patronen uit je verleden, zoals o.a. pijn, trauma's en angsten, onder ogen zien om opnieuw te bekijken - ze liefdevol te transformeren en los te laten en daar is moed voor nodig. Niet alles in het leven is maakbaar, schaduwkanten horen erbij. Je kunt delen beïnvloeden met je gedrag, maar als je je imperfecties omarmt en kwetsbaar durft te zijn, krijg je er diepgang en verbondenheid voor terug. Het is een kiezen welk pad je zult gaan volgen - het verleden of de toekomst. Je kunt verandering in ieder gebied van je leven én in de wereld creëren door je te verbinden met de liefdevolle en krachtige kwaliteiten die resoneren in je hart en in deze tijd steeds krachtiger hun stem laten horen. Wij zijn de 'Lichtjes' van deze wereld - ieder van ons. Het is NU de tijd voor dat Lichtje - die Godsvonk - om een helder Licht te worden. Het wezen der dingen onthult zich pas in het warme, innerlijke, verbindende, helende Licht. DE GROOTSTE REIS De grootste reis die je als mens kunt maken is die van het hoofd naar de verbluffende kracht en intelligentie van het hart. Van breinbewustzijn naar hartbewustzijn waar je denken in dienst komt te staan van je hart i.p.v. andersom met vaak desastreuze gevolgen. Als je vanuit je hart gaat leven, bevordert dat niet alleen de kwaliteit van je eigen leven, maar het is ook beter voor de hele mensheid. Je bent dan meer gericht op liefde, harmonie en samenwerking. Het is een goddelijke invloed die uit ons hart ontspruit. Door onze vrijwillige bereidheid liefde tot uitdrukking te brengen kunnen we heel eenvoudig de zogenaamde Gulden Regel toepassen: 'Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet'. Hierdoor manifesteert zich - door ons - een liefdevolle God op aarde. Het brengt ons het diepe besef dat liefde voor ons Ware Zelf en liefde voor anderen hetzelfde zijn. Hoe mooi! Lees vooral het laatste deel over de kracht van liefde.  KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT