Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Het pad van bevrijding

  In de eerste plaats moeten vrouwen leren zich weer te verbinden met-  en te vertrouwen op de krachten die ze vroeger beheersten. Die liggen op het gebied van de ziel. Die liggen op het gebied van leven naar de dood en naar wedergeboorte. Vrouwen moeten beseffen dat ze een ziel hebben en dat die ziel onmetelijke diep is en dat in die diepte het besef te vinden is van het eeuwige leven en dat er eindeloos veel ervaring ligt opgeslagen. Dat in de diepte van de ziel onvoorwaardelijke liefde schuilgaat die je in staat stelt om innerlijk kalm te worden en een IK te zijn. Dan ga je je leven heel anders bekijken. Wanneer je begrijpt en voelt dat je al in dit leven aangesloten bent op de eeuwigheid, dan verandert je houding, dan veranderen je verlangens en ga je meer van binnenuit het leven ervaren en beleven. Ook mannen hebben die capaciteit in zich. DE LIEFDE DIE WE ZIJN Deze inzichten van de ziel waren een specialisme van de vrouwen vroeger. Alleen zijn we dat vergeten en verwaarlozen we massaal de ziel. We zijn vergeten ons helemaal over te geven aan die liefde die we werkelijk zijn. We hebben ons aangepast aan de cultuur die je handicaps meegeeft - een rugzak vol met ballast waarbij je het contact met de diepte van je ziel verliest. In de wereld zijn dan ook talloze krachten werkzaam die ons afhouden van zorg voor onze zielen. Zoals onze eigen gedachten die je hebt over ziekten, kwalen of aandoeningen (of aanhoudende woede, haat, en negativiteit), waarbij het lichaam deze gedachten omzet in een fysieke vorm. Veel problemen van o.a. ziekte en ander ongemak waarmee we te kampen hebben zijn direct of indirect het gevolg zijn van het ontkennen en negeren van onze ziel, het meest wezenlijke aspect van onszelf en onze medemensen. De ziel kijkt toe hoe dit hele drama zich ontvouwt, jaar na jaar, dag na dag, moment na moment, en bewaart altijd de waarheid over jou. Zij vergeet nooit de blauwdruk, het oorspronkelijk plan , het eerste idee, de scheppingsgedachte. Haar taak is jou te helpen herinneren wie je bent zodat je vervolgens kunt kiezen wie je nu wenst te zijn. EEN MOOIE EN FASCINERENDE BELOFTE Als we open staan voor die hulp kunnen we een mooie fascinerende belofte diep in ons voelen, die we niet makkelijk kunnen benoemen. Het resoneert met iets geheimzinnigs dat in ons binnenste verscholen ligt, waarvan we ons vaag bewust zijn zonder dat we er precies de vinger op kunnen leggen. We staan als het ware voor de poort van het mysterie en worden uitgenodigd om op zoek te gaan naar de sleutel. Door je vanuit je hart te verbinden kun je deze sleutel vinden en een innerlijke reis gaan maken. Je zult dan in staat zijn om al die oude ballast van je af te werpen door te leren het los te laten en te transformeren. Dat is waar het op deze website Innerlijk Licht over gaat. Om je de tools en het inzicht te geven die daarvoor nodig zijn. De website is op zich een rijke zelf-hulp bibliotheek met héél veel om te ontdekken wat je verder kan helpen op jouw eigen unieke pad van bevrijding. Dan ontdek je en voel je steeds meer wie je werkelijk zelf bent. Het is het universele weten van de ziel waar we op mogen hopen en vertrouwen. Door je te verzetten tegen deze belofte en de inzichten van de ziel raak je ontworteld en kun je geen doel meer in je leven onderkennen. Dit geeft rusteloosheid en het gevoel dat het leven zinloos is, wat zorgt voor psychisch lijden. Toch is er alle reden voor hoop. Onder invloed van een vloedgolf van hoogfrequente energie van onvoorwaardelijke liefde en eenheid, die op ditzelfde moment over de aarde spoelt, is te zien dat het ziele-aspect nu in velen ontwaakt, werkzaam wordt en groeit. We zien hierdoor bestaande structuren in verval raken omdat deze energie leidt tot bewustwording en vernieuwing. De sterk veranderende omstandigheden die we ervaren in onszelf en om ons heen in de wereld dwingen ons letterlijk ertoe om ons bewust te worden van onze ziel en van daaruit te gaan leven. Wanneer we eenmaal geloven dat er een bedoeling is met ons leven en dat we een ziel hebben dan zal wat we doen met ons leven van belang zijn. Wanneer ziel en bedoeling samen komen, wanneer we een pad volgen vanuit ons hart, dan zijn we op koers in het leven. De mens is samengesteld uit geest, ziel en lichaam en dat gaan we ons weer beseffen. We zijn een kind van het licht waarbij we in ons hart het licht, verborgen in de Godsvonk, kunnen ontsteken en sterker kunnen maken: dat is de kennis van het hart. Lees nu het laatste deel van de weg naar bevrijding - KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT
De diepte van de ziel