Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Het pad van bevrijding

  De drang tot monotheïsme heeft er op een bepaald moment in de geschiedenis toe geleid dat de nadruk op een enkel mannelijk godsbeeld kwam te liggen. Jahwe veranderde onder invloed van het opkomende monotheïsme in God, werd rijkelijk voorzien van mannelijke aanspreektitels en maakte in zijn eentje aanspraak op het hele hemelruim. De drang tot monotheïsme heeft er op een bepaald moment in de geschiedenis toe geleid dat de nadruk op een enkel mannelijk godsbeeld kwam te liggen. Vervolgens is die mannelijke God gebruikt om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te legitimeren. Sinds die tijd zie je dat de patriarchale machtsstructuren verankerd zijn in de bekende monotheïstische godsdiensten. De dominantie van de patriarchale machtsstructuur heeft er voor gezorgd dat de vrouwelijke kant van God lang geleden verbannen is. Annine van der Meer schrijft: 'Boeken die in het teken staan van het duale godsbeeld en de mysteriekennis van Sophia die tot eenwording en eenheidsbewustzijn voert, worden verboden, verbrand en in het gunstigste geval begraven, zoals bij Nag Hammadi'. Wanneer Sophia in 622 v. Chr. haar plaats in de tempel op aarde verliest, verhuist zij naar de hemel waar zij naast God de Vader troont. Daarna ontwikkelt het godsbeeld zich steeds mannelijker. Het word stil in die hoge en verre hemel waar God de Vader alleen en ver van de aarde overblijft. Op aarde heersen er dood en verderf, kommer en kwel. Het is merkwaardig dat wanneer Sophia of Moeder aarde haar thuisbasis verlaat en gaat hemelen, de aarde verkommert. Er ontstaat schaarste zo schrijft Annine van der Meer. VERSCHIJNINGEN Sophia verschijnt sindsdien regelmatig voor het geestesoog van mystici. Er zijn talloze voorbeelden te geven waaronder de profetes Hildegard von Bingen. Vanaf 1850 wordt wereldwijd de verschijning van een vrouwe die men Maria noemt met grote regelmaat waargenomen. In Amsterdam-Zuid waar zij zich tussen 1945 en 1959 in totaal 56 keer laat zien, noemt zij zich de Vrouwe van alle Volkeren'. Wat ons zelf diep trof is, dat vlak voordat wij verhuisden naar Sint Jacobiparochie in Friesland, we hoorden dat op een steenworp afstand van onze nieuwe onderkomen wat we "DE BRON' hebben genoemd, Maria diverse malen hier was verschenen. Zonder duidelijke boodschap, maar om de streek 'te verlichten'. Op zondag 11 november 2007 verscheen Maria voor de laatste keer. Vier jongens gingen de verschijning op scooters achterna en zagen nabij het Strandhuis bij de Zwarte Haan vervolgens haar hemelvaart: loodrecht en razendsnel. De Heilige Maagd liet een schroeiplek achter die, zo wordt verteld, jarenlang zichtbaar bleef. Dit staat beschreven in ‘Hoe Maria verscheen in Fryslân’, een boek dat met geheimzinnigheid is omgeven. Wat voor ons heel bijzonder was, dat toen we dit lazen we de woorden doorkregen dat dat ook precies onze taak zou zijn hier in Friesland: 'verlichting' brengen. Sindsdien hebben we samen o.a. een wel heel bijzondere Elfsteden-meditatietocht ondernomen, waarbij we alle elf steden van de Elfstedentocht bezocht hebben en liefde en licht gemediteerd hebben in Moeder Aarde en alles daaromheen. Het was wonderschoon om te doen en het is een lichtend Web van licht en liefde geworden die in ons beider hart leeft. Dit Web voegt zich naadloos in het grote Web van licht en liefde wat tijdens onze Healing-Tour door Europa ontstond. Zo mooi! Maar wat was het gevolg van de verbanning van de vrouwelijke kant van God?   KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT
De drang naar monotheïsme