Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

De zeven universele wetten

De eerste 3 wetten
DE EERSTE WET - DE WET VAN EENHEID Alles wat bestaat komt voort uit één en dezelfde Eenheid of Bron. Deze Eenheid is een verenigd veld van bewustzijn dat aan alles ten grondslag ligt en dat de gehele schepping doordringt. Dit betekent dat de wereld niet bestaat uit van elkaar gescheiden dingen, maar uit relaties. Alles en iedereen is met al het andere verbonden. De kwaliteit van het achterliggend veld van bewustzijn is Liefde. Dit veld wordt bovendien ook beschreven als een veld van pure potentialiteit. Omdat alles uit dezelfde Eenheid voortkomt is alles dat bestaat in essentie ook bewustzijn, liefde en pure potentialiteit. Ook wij mensen zijn in essentie bewustzijn en liefde en ook het veld van pure potentialiteit is onze essentie. Hierdoor kunnen we in principe alles. DE TWEEDE WET - DE WET VAN OVEREENSTEMMING In het universum bestaan verschillende niveaus van werkelijkheid. Naast het niveau van de materiële werkelijkheid bestaan er nog andere, subtielere niveaus van de werkelijkheid. Dezelfde universele principes zijn werkzaam op al deze verschillende niveaus en daarom bestaat er eenheid en heelheid in het universum als geheel. De verschillende niveaus van de werkelijkheid zijn niet ruimtelijk van elkaar gescheiden, maar bevinden zich allemaal op dezelfde plek: gewoon daar waar we dagelijks leven. Alles wat bestaat in materie bestaat ook op de andere niveaus van de realiteit. Dus ook wij mensen hebben niet alleen een fysiek lichaam, maar ook niet-fysieke lichamen waarmee we bestaan op de andere niveaus van de werkelijkheid. Ons vermogen om de verschillende niveaus van de werkelijkheid waar te nemen, is afhankelijk van de bewustzijnstoestand waarin we ons bevinden. We kunnen leren om bewust onze aandacht te verschuiven naar de andere niveaus van de werkelijkheid. Omdat de verschillende niveaus geleidelijk in elkaar overgaan, beïnvloedt alles - dus ook alles wat wij als individuen doen - voortdurend al het andere. DE DERDE WET - DE WET VAN TRILLING Alles vibreert en is beweging, omdat alles dat bestaat energie is. Energie volgt de weg van de minste weerstand. Wanneer energie vrij kan stromen wordt met een minimum aan inspanning een maximum resultaat geboekt. Wordt de vrije energiestroom geblokkeerd, dan ontstaat weerstand en moeite. De wensen van ons ego bijvoorbeeld kunnen de vrije energiestroom blokkeren. Wanneer ons ego plaats maakt voor ons Hoger Zelf, gebeurt alles in ons leven - op basis van het principe van de minste weerstand - vrijwel 'als vanzelf' (Wet van Overgave). Alles dat bestaat heeft een uniek trillingspatroon. Daarom is niets in het universum precies hetzelfde als iets anders. Ook wij mensen hebben ieder een uniek en complex trillingspatroon. We kunnen leren om bewust ons persoonlijke trillingsfrequentie te verhogen. Hoe hoger ons trillingsfrequentie is, des te beter zijn we in staat om ook de andere niveaus van de werkelijkheid waar te nemen. Omdat energie de weg van de minste weerstand volgt hebben gelijke of bijna gelijke trillingsfrequenties de neiging om met elkaar mee te gaan trillen (Principe van Harmonische Resonantie), want trillingen die in fase zijn versterken elkaar, waardoor het minder inspanning kost. Het is op basis van dit principe dat we dat wat we als gedachten, gevoelens en overtuigingen uitzenden, aantrekken (Wet van Aantrekking). We kunnen dit principe in ons voordeel gebruiken om bewust aan te trekken wat we graag willen. Echter we zijn ons niet altijd bewust van alles wat we uitzenden. Door de werkelijkheid te zien als een reflectie van onszelf, kunnen we onszelf beter leren kennen (Spiegelprincipe). Een gevolg van deze wet is ook dat dat waar we onze aandacht op richten we in sterkere mate naar ons toetrekken (Wet van Aandacht). Door onze aandacht bewust niet op problemen te richten maar op wat we wél willen, kunnen we positieve veranderingen in ons leven creëren. Integriteit is de sleutel tot het optimaal profiteren van deze wet in ons leven. Wanneer we het beste in elkaar zien, bloeien relaties op en gaat energie weer stromen. Bovendien stelt de Wet van Trilling dat hogere trillingen lagere trillingen kunnen transformeren terwijl dit niet omgekeerd geldt. Daarom bestaat er in het universum een natuurlijke neiging in de richting van de hogere frequenties. Zuivere Liefde kent een zeer hoge trillingsfrequentie. Wanneer we onze zielenwens volgen, laten we de natuurlijke werking van het evolutionaire proces in de richting van de hogere vibraties in ons voordeel werken. Voor het vervolg - KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT