Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Het pad van bevrijding

Onze Eeuwige Moeder - de Moeder van de 7 huizen - de heilige Duif - de heilige Geest laat ons weten dat Zij de geestkracht in mensen oproept. Zij baart de Christus in jou om het Christusbewustzijn in mensen wakker te maken. Om het oude kleed af te leggen en het Christuskleed aan te doen. Juist door het lijden en de pijn die we ervaren, opent het bewustzijn zich in die mate dat de ziel zich weer iets kan gaan herinneren van haar afkomst, haar ouderlijk huis. Op dat punt aangekomen vindt er een omkering plaats. In plaats van naar buiten richt de ziel zich weer naar binnen - naar het Licht. De ziel ontwaakt. 'There is a crack in everything, that's how the light goes in', zingt Leonard Cohen. HET PROCES VAN ONTWAKEN Dit is het proces van ontwaken van het Christusbewustzijn - ook wel het goddelijk Atoom genoemd. Het is het Oeratoom van waaruit een nieuwe mens geboren kan worden en die te vinden is in het hart. Dit Oeratoom is een wonder op zich. Het is een zevenvoudig atoom van stralende schoonheid. Als in de mens het Christusbewustzijn ontwaakt, dan spat door de aanraking van het gnostieke vuur het zevenvoudig atoom als het ware uiteen. Dit proces van het ontwaken brengt de oorspronkelijke bedoeling van het menszijn dichterbij. DE LICHTKERN Denk aan een appel. De appel is het symbool voor wedergeboorte en eeuwig leven en daarom zeer passend. Je hebt de buitenkant, het vruchtvlees en de kern van pitjes is als de ziel. En in die kern is de Lichtkern, de Geest (Spirit) - de Godsvonk. Daar in die kern schuilt het bewustzijn van het AL waar alles met alles verbonden is. Dit is het Universele Bewustzijn - het Christusbewustzijn - God de Vader en God de Moeder als één en onlosmakelijk verbonden met elkaar. Uit de Vader stralen godsvonken ook wel microkosmoï genoemd - een levensgolf van zielen - waarin de geest Gods is. De Godsvonk in de kern van ons wezen is het goddelijk Zaad. Alles wat in deze Godsvonk besloten ligt, moet door het contact met de Moeder geopenbaard worden. Heel het scheppingsplan van de Vader, het ganse Al, dient uit deze Moeder, deze astrale volheid, te worden voortgebracht. Even terug naar de appel: dat pitje ervaar je niet meteen. Je begint in het leven met de buitenkant te ervaren. Als jong iemand ben je daar heel druk mee bezig - er mooi uitzien, goed gekleed zijn, maatschappelijk succes, een droomhuis, een droombaan, perfectie zoeken in veel dingen enzovoort. Dan komt er een moment in je ontwikkeling waarop de grootste zorg niet langer de overleving van het fysieke lichaam is, maar de groei van de ziel; niet langer het bereiken van wereldlijk succes, maar de verwerkelijking van het Zelf. Dan ga je kijken wat zit er onder die schil aan die buitenkant. Daar zit het vruchtvlees. Dat voedt je, dat geeft je voeding van binnenuit, dat maakt gelukkig als je je daarmee voedt. Als je dan vervolgens je eigen ziel leert kennen en je begrijpt ook waarom je ziel je voor bepaalde problemen plaatst in je leven - want dat herhaalt zich vaak. Er zijn veel mensen die dit niet zien, omdat ze alleen maar naar de buitenwereld kijken. Als je naar binnen gaat kijken ga je die patronen herkennen in je leven. En dán ga je uiteindelijk ook dat 'zwarte pitje' voelen en zien. Dat is eigenlijk alleen maar bewust zijn. Bewust zijn is: je bewust te zijn van je ziel. Bewust te zijn van de kosmos in je schrijft Annine van der Meer. Als je meer wilt lezen over Vader-God en Moeder-God en het Heilige Huwelijk  KLIK HIER OF  TERUG NAAR OVERZICHT
Onze eeuwige moeder