Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Het pad van bevrijding

Uit opgravingen is gebleken dat de Godin Ashera (ongeveer 6000 v. Chr.), ook wel de koningin van de hemelen genoemd, eeuwenlang vereerd werd naast Jahwe, de God van Israël. Daarmee was Jahwe de God in de geestelijke wereld en Ashera de begeleidster van de mens op aarde. De gnostiek, wat een stroming in het vroege christendom was, spreekt in dit verband over de allerhoogste God en een vrouwe naast hem die volkomen gelijkwaardig was. Volgens de Britse theologe Francesca Stavrakopoulou zijn er legio aanwijzingen dat God ooit getrouwd was. Het echtpaar werd samen vereerd, waarbij de echtgenote, Ashera genaamd, als godin van de vruchtbaarheid gold. Op inscripties die werden gevonden in Syrië en in de Sinaï- woestijn zijn vermeldingen gevonden van haar. Volgens experts werden Bijbelteksten destijds zwaar veranderd, toen het jodendom koos voor het monotheïsme, waarbij zij simpelweg uit het verhaal werd geschreven of vervangen door de benaming 'Heilige Boom'.  Op basis van deze aanwijzingen kan de historie van Ashera worden gereconstrueerd en wordt duidelijk hoezeer ze in de antieke wereld werd aanbeden. Nu kunnen we haar weer in volle glorie ontmoeten. Zo wordt zij de laatste jaren weer zichtbaar in Maria Magdalena. OVERGANG NAAR HET PATRIARCHAAT In een latere fase van het matriarchaat zien we de overgang naar de patriarchaten of vaderculturen. In het gods- en wereldbeeld worden licht en duister, geest en stof, goed en kwaad en mannelijk en vrouwelijk van elkaar gescheiden. Er ontstaat een dualistisch wereldbeeld. Er groeit besef van een duistere onderwereld. Het vrouwelijke wordt gedemoniseerd. De aarde wordt voor mensen en met name vrouwen een tranendal. Minder bekend is dat Jahwe tijdens dit proces trekjes van oude godinnen overnam. Zo kan het gebeuren dat de God van de Bijbel over verborgen vrouwelijke eigenschappen beschikt, die pas bij nadere beschouwing aan het licht komen. Wat bijvoorbeeld te denken van de veel geciteerde zin uit het Bijbelboek Genesis? 'En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.' Annine van der Meer: 'Hoe kan een God die uitsluitend mannelijk is een mens maken die naar zijn/haar beeld man-vrouwelijk is? Die God heeft samengewerkt met zijn Sophia. Die God heeft dus net als zijn kinderen zowel een mannelijke als een vrouwelijke of Sophia-kant. God en Sophia scheppen hier samen en daarom spreekt de oude tekst van 'goden'. Maar die mogen later niet meer zijn'. Door alle tijden heen en bij alle godsdiensten ter wereld werd over God als over een man én een vrouw, en over een vader én een moeder gesproken, behalve in het látere jodendom en daardoor ook in het christendom en de islam. Het beeld in het huidige christendom van God als 'een vader die een zoon heeft' is het beeld van een gebroken gezin. De moeder is geheel uit het zicht verdwenen. Om verder te lezen over het heilig huwelijk - KLIK HIER  OF TERUG NAAR OVERZICHT
De godin Ashera