Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6
Sinds onheuglijke tijden hebben geestelijke leraren uit alle tradities gewezen op het Nu als de sleutel tot de spirituele dimensie. Desondanks is het kennelijk een geheim gebleven. Er wordt niet over gesproken in kerken en onderwijs. Eckhart Tolle, spiritueel auteur en leraar, brengt het echter opnieuw onder onze aandacht en nodigt je uit om jezelf van je verstand - van je denken - te bevrijden in zijn boek De Kracht van het Nu. In zijn schrijven vertelt hij ons dat het mogelijk is om je ware zelf en je identificatie met je onechte zelf, je ego, te laten varen. Zo verlos je jezelf van psychische pijn. Iedereen die zich overgeeft aan het Nu zal hierin slagen! ALLES GEBEURT IN HET NU Eckhart Tolle laat ons weten dat het leven een aaneenschakeling is van momenten in het Nu. Alles gebeurt in het Nu en alles vinden we in het Nu. Bedenk maar eens of je ooit iets ervaren, gedaan, gedacht of gevoeld hebt buiten het Nu om? Als we ons hiervan bewust worden, vinden we schoonheid, liefde, geluk, creativiteit, innerlijke vrede en bovenal onze ware zelf. Een mooie en ware belofte... HET EGO In dat bewustwordingsproces worden we ons ook bewust van het ego en de rol die het speelt in ons leven. Omdat het ego een afgeleid zelfgevoel is, moet het zich identificeren met uiterlijke dingen. Het moet voortdurend zowel verdedigd als gevoed worden. De meest voorkomende identificaties van het ego zijn die met bezit, het werk dat je doet, sociale status en erkenning, kennis en opleiding, lichamelijke verschijning, speciale vermogens, relaties, geschiedenis van jezelf en je familie, geloof en vaak ook politieke, nationalistische, raciale, religieuze en andere collectieve identificaties. Maar...en Nu komt het: jij bent niets van dit alles. DE POORT TOT ZIJN Integendeel schrijft Eckhart Tolle. Het lichaam dat je kunt zien en voelen is slechts een dunne illusoire sluier. Daaronder ligt het onzichtbare lichaam, de poort tot Zijn, tot het Ongemanifesteerde leven. Daar schuilt een eeuwig levend bewustzijn in en achter alle levensvormen: het Zijn. Dit is ons diepste zelf, onze ware aard. Net zoals de zon oneindig veel helderder is dan een kaarsvlam, zit er oneindig veel meer intelligentie in Zijn dan in je verstand. Het verstand kan bijvoorbeeld de boom niet kennen. Het kan alleen maar feiten of informatie over de boom kennen. Mijn verstand kan jou niet kennen, alleen etiketten, oordelen, feiten en meningen over jou. Alleen Zijn kent direct. Als we dit hoge bewustzijn willen betreden, moeten we ophouden met leven vanuit ons ego en ons verstand, die ons in gedachten voortdurend heen en weer laten schieten tussen verleden en toekomst, en ons op die manier de toegang tot het Nu blokkeren, daar waar we het Zijn kunnen vinden. Als je bewustzijn echter naar binnen is gericht, wordt het zich bewust van zijn eigen Bron en keert het terug naar huis, naar het Ongemanifesteerde. Onbewust zijn we hiermee al diep verbonden...Je maakt namelijk elke nacht een reis naar het Ongemanifesteerde als je de fase van de diepe droomloze slaap betreedt. Je gaat dan op in de Bron. Hoe mooi! Als we ons leven leiden vanuit de eenheid met het Zijn, bereiken we verlichting. We ervaren dan liefde, vreugde en vrede in ons leven welke drie toestanden van Zijn betekenen, of liever, drie aspecten van de toestand van het verbonden zijn met Zijn. Het verleden en de toekomst zijn fictieve projecties van het ik-zuchtige verstand; verlichting en vervulling daarentegen vinden we in het eeuwig aanwezige Nu, waarin we met alle schepselen verbonden zijn. Om te lezen over de invloed van angst in ons leven - KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT

De Kracht van het nu