Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Van Angst naar Liefde

De kracht van liefde
Alle kennis bestaat in het Universeel Bewustzijn  van het Licht - dat God is -dat alle bewustzijn Eén Bewustzijn is, dat mensen geen gescheiden  bewustzijn hebben,en dat alle kennis kan  worden verkregen vanuit de Universele Bron  van Alle Kennis door Eén-te-worden-met-die-Bron. Marja de Vries, auteur DE KRACHT VAN LIEFDE Als je de kracht van de liefde in jezelf gewaar wordt, biedt dat jou de mogelijkheid om zowel sterk als zacht te zijn, sterk in jezelf en respectvol jegens je medemens en Moeder Aarde. Een ieder kan een glimp opvangen van het ontwaakte bewustzijn. Je hoeft niet af te zien tot een punt waarop je door totale wanhoop wordt overmand voordat je in staat bent om in contact te komen met dit bewustzijn. Je kunt er gewoon om vragen. Alles wat je nodig hebt zit immers al in je. Magie en wonderen zullen dan deel gaan uitmaken van het dagelijkse leven en je zult steeds lichter reizen. Beetje bij beetje ga je dan inzien dat het ontluiken van bewustzijn in feite het belangrijkste is dat je kan overkomen. Jezelf openstellen voor dit ontluikende bewustzijn en het licht ervan in de wereld verspreiden, wordt dan het hoofddoel van je leven. Dat is wat een verbonden zijn met ons hart - met de liefde - met ons doet. NIEUWE KENNIS Nieuwe kennis is de sleutel die oude overtuigingen ontsluit en de deur opent naar steeds grotere werkelijkheden. Bovendien versterkt kennis ons vertrouwen in hoe het universum werkelijk in elkaar zit. Je moet kennis hebben die je in staat stelt grotere dromen te dromen. Als mensen nooit naar binnen kijken, zullen ze nooit de waarheid omtrent wie en wat zij werkelijk zijn ontdekken. Kennis is de grootste motivatie. Als mensen weten wat het potentieel van het leven is, wat hogere bewustzijnstoestanden naast die van waken, dromen en slapen het leven te bieden hebben, wanneer ze in een eenheidsbewustzijn leven, zijn mensen gemotiveerd. De enige reden dat het ons aan motivatie ontbreekt, is dat we ons geen kennis verschaffen. Wat voor soort kennis bieden de media ons vandaag de dag? Niet genoeg om mensen te inspireren om erachter te komen wat er in het geschenk - wat leven is - mogelijk is. DE INNERLIJKE REIS Marja de Vries vat het als volgt samen: Er is de keuze voor het pad van de innerlijke reis door onze blik naar binnen te richten, de keuze om het spirituele pad op te gaan. Om de verantwoordelijkheid op ons te nemen om een heel persoon te worden. Het is de keuze om ons te identificeren met wie we in essentie zijn en dat te doen wat nodig om het trauma te helen en de dynamische balans tussen ons mannelijke, fysieke sterfelijke zelf en ons vrouwelijke, niet fysiek, onsterfelijke Zelf herstellen, zodat we opnieuw in onze kracht kunnen gaan staan en uiteindelijk kunnen beschikken over een onbegrensd potentieel'' . De INNERLIJKE REIS kan je helpen in dit proces van transformatie en loslaten.