Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

De magie van aandacht

Er is een buitengewone vorm van helen mogelijk die een grote implicatie kan hebben voor ons eigen welzijn en de wereld om ons heen. De kern daarvan is dat helen liefde is en liefde is helen. Op onze Healing-Tour ontdekten we dat liefdevolle aandacht geven aan mens en dier buitengewoon helend kan zijn. De kracht die we van deze vaak simpele aandacht zagen uitgaan is enorm. We noemden het 'De Magie van Aandacht' en het veranderde álles voor ons. Het opende ons hart en bracht ons in verbinding met ons hartbewustzijn. Het bracht ons het diepe besef dat liefde voor onszelf en liefde voor anderen identiek zijn. Beide brengen ons in verbinding met universele liefde die resoneert in ons hart. Universele liefde is onvoorwaardelijk. Net als de zon, schijnt deze liefde gelijkelijk over alles en iedereen. Iedere dag weer. Die zon zendt ons een eeuwenoude boodschap: 'Doe zoals ik en verlicht, verwarm en verlevendig zonder uitzondering. Bevrijd je van beperkende ideeën, omhels jezelf en heel de wereld met je intelligentie en je liefde'. Resonerent met deze boodschap is de holistische belofte dat onder al het zichtbare we allemaal in eenheid met elkaar verbonden zijn - met de aarde, alle mensen en alle leven. Liefde is hierin de verbindende kracht die alle dingen bijeenhoudt. Liefde is de impuls tot eenheid, heelheid en het ontbreken van gescheidenheid. Hoewel liefde vele vormen kan aannemen, is verbondenheid met alles haar essentie.  Maar hoe jezélf te omhelzen met je intelligentie en liefde? VERBINDEN MET JE HART Door je te verbinden met jezelf - met je hart, waar liefde schuilgaat. Liefde is een keuze waar je actief voor kunt kiezen. Wanneer je namelijk je aandacht op je hart vestigt, kun je voelen dat het niet alleen je perceptie is die daar dan gefocust is. Er gebeurt ook iets anders. Energie wordt naar dat gebied verplaatst. Het is mogelijk dit te meten: de temperatuur van de plek waar je je aandacht op richt zal stijgen. De chinezen zeggen 'Chi volgt Yi', waar 'Chi' de levensenergie is en 'Yi' de geest is, of intentie/aandacht. Je weet niet hoe het werkt, maar je kunt energie hanteren door deze te voelen.  Door je aandacht op je hart te vestigen verbind je jezelf met het kerngevoel liefde, en dit leidt onmiddellijk tot een meer samenhangend hartritme en gezonde impulsen naar je gehele lichaam. Ook een liefdevolle glimlach doet wonderen binnen je lichaam. Liefde doet helen en jezelf vinden. Niet haat, maar de illusie van gescheidenheid van jezelf is de tegenpool van liefde. Die illusie wordt gecreëerd door je denken - je ego - in de vorm van je overtuigingen, ingesleten patronen en vaste denkgewoontes die je weghouden bij de liefde in je hart. Dit creëert een gebrek aan zelfliefde die de oorzaak is van veel gezondheidsproblemen. Een nuchtere realiteit is het besef dat je handelingen, gedragingen, gedachten, woorden en emoties gevolgen hebben voor je welzijn - positief of negatief. Als we een ziekte of levensomstandigheid ervaren die we liever hadden gemeden, zijn we direct geneigd die te bestrijden. We zien ziekte als een vreemde indringer - de vijand - die ons aanvalt, niet als iets aan het ontstaan waarvan we zelf hebben bijgedragen. Dus bevechten we die ziekte of plaatsen het buiten onszelf. Dit zorgt voor misinformatie en een afgescheidenheid van ons diepste zelf. Ziekten zijn vaak het gevolg van onharmonische gedachten, daden en gevoelens in dit of een vorig leven, die nu via het lichaam uitwerken. Het is de bedoeling om ons te laten leren van onze fouten, ons te bevrijden van onwetendheid en ons bewustzijn te vergroten. In veel gevallen kunnen ziekten echter een door de hemel gezonden zegen zijn; ze leren ons anders met onze gedachten en emoties om te gaan, of geduld te betrachten en leiden vaak tot het inzicht dat het noodzakelijk is een meer harmonieus leven te leiden. WE KUNNEN WONDEREN VERRICHTEN Beter kunnen we ons verbinden met de ziekte, in plaats van er afstand van te nemen. Als we de medeverantwoordelijkheid voor de ziekte of omstandigheid op ons nemen, ook al kunnen we de reden ervan niet begrijpen, kunnen we letterlijk wonderen verrichten. Ziekten zijn in werkelijkheid geen ellende die ons overkomt, maar waarschuwingen om in overeenstemming met de universele wetten te leven. Er is moed voor nodig om te erkennen dat we heel vaak zelf de oorzaak zijn van ons eigen leed. Het vraagt een nieuwe vorm van denken, een denken dat een verbinding heeft met ons hart. Deze nieuwe vorm van denken kan het ontwikkelen zijn van gevoelens van liefde, mededogen, bezorgdheid en waardering naar onszelf toe - oftewel de positieve kracht van de magie van aandacht. Een ziekte of onharmonische toestand doet zich over het algemeen alleen voor als er misinformatie is of als er iets is gedeformeerd - vervormd door stress, angst en spanning.  Daarom omvat genezing transformatie, het veranderen van de disfunctionele vorm. Je wordt weer 'heel', wat volgens de psychiater Carl Gustav Jung een diep kernverlangen is in eenieder. Zelfs als we de aandoening loslaten door het te transformeren, is er verbondenheid en geen gescheidenheid.Als je de delen van jezelf die je van je af wilt werpen of veranderen accepteert, geef je jezelf de gelegenheid om de positieve levenskracht - het Licht achter de duisternis - te ontdekken. Deze verzoening kan worden gezien als een hereniging, waarbij we onszelf één maken met de ziekte of omstandigheid die we anders zouden hebben afgewezen. Het duister is dan getransformeerd in Licht. Hoe mooi! POSITIEVE INVLOED Het focussen van deze gevoelens geeft vreugde en heeft een positieve invloed op ons gehele wezen en bezorgt ons een gezonder, gelukkiger en langer leven. Als we echt de stap zetten naar het bewust liefhebben van onszelf en onze lichaamscellen, bevestigen we dat we 'het heft in eigen handen kunnen nemen', en geen slachtoffers van het leven hoeven te zijn. Als we gaan inzien dat we via onze eigen inspanningen om in het dagelijks leven zo liefdevol mogelijk naar onszelf en naar anderen toe te handelen niet alleen onze eigen voorwaarden voor geluk scheppen maar ook onze eigen toekomst, dan geeft ons dat ook de mogelijkheid om ons lot in handen te nemen. Daarom is het zo belangrijk om aan onszelf te werken, onze beperkingen te overwinnen en onze kwaliteiten ook in te zetten voor anderen. Het is de magie van aandacht die waarachtig wonderen kan verrichten. INNERLIJKE REIZEN We bieden op deze website de INNERLIJKE REIS aan en drie andere innerlijke reizen te weten  HELENDE LIEFDE - HET DOLFIJNENBEWUSTZIJN en 'HO'OPONOPONO'. Deze reizen kunnen je helpen in contact te komen met je hartbewustzijn en dit proces van heling aan te gaan. Het kan je wereld veranderen en helen in allerlei vorm mogelijk maken. Liefde kan de blokkades opruimen van het verleden, waardoor energie kan gaan stromen. Liefde is de grote helende kracht die voor een ieder van ons ruimschoots beschikbaar is en te vinden is in je eigen hart. We bieden je vele instrumenten in de vorm van o.a. de ELF GOUDEN SLEUTELS aan om je hart te kunnen openen, maar daarnaast ook een diep inzicht in het Ego, het hartbewustzijn, het loslaten, vormen van bewustzijn, enzovoort. Je kunt het allemaal vinden op deze website. Kijk vooral verder. Er zijn schatten te ontdekken!
Klik hier voor TRANSFORMATIE
Klik hier voor de 7 UNIVERSELE WETTEN
Silverlight productions