Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

De Wisdomkeepers

We voelen ons ten diepste verbonden met de wijsheid van de zogenaamde wisdomkeepers. De wisdomkeepers zijn vaak stamoudsten en sjamanen, wijze mannen en vrouwen van natuurvolkeren  die nog in verbinding staan met Moeder Aarde en  al wat leeft en de universele Levensbron. Ze vertellen ons dat nú het best mogelijke moment is voor een wereldwijde transformatie waar de mensheid zich zal verenigen tot één familie, één stam, en dat deze stam zal bestaan uit vele kleuren. Deze belofte, deze stam resoneert in ons hart. Toen we in 2006 aan onze European Healing-Tour begonnen voelden we ons al erg aangetrokken tot Deep Down Under. En dan met name met de oorspronkelijke bewoners van Hawaii, de Aboriginals in Australië en de Waitaha in Nieuw-Zeeland. Ergens diep in onszelf roeren zich andere levens. Mystieke levens die verbonden zijn met de natuur in liefde en harmonie. We voelen in onze ziel het eeuwige ritme van de diepblauwe oceanen, zien massieve groene bergen die tot in de hemel reiken en dwalen over hagelwitte uitgestrekte stranden waar dolfijnen en walvissen ons roepen. We voelen onze broeders, zusters, sjamanen en passen liefdevolle heling toe met het indrukwekkende Hawaiiaanse Ho'oponopono. Toen al. Vast van plan waren we geweest om in de tweede fase van onze Tour deze plekken die zo in ons resoneren op te gaan zoeken. Tegelijkertijd voelden we dat het belangrijk was om 'met de stroom mee te gaan' op onze Tour door Europa en te vertrouwen dat het ons een richting zou laten zien. En dat gebeurde dan ook op magische wijze. De 'rivier van het leven' heeft ons liefdevol meegenomen naar onbekende horizonten, wonderschone natuur en bijzondere ontmoetingen en helingen met mens en dier. Uiteindelijk zijn we niet naar Deep Down Under gegaan en duurde onze Tour door Europa maar liefst zeven jaren waar zich iedere keer weer 'nieuw' bleef aanbieden.  Nu in 2024 voelen we nog steeds die diepe band en zijn benieuwd wat het ons nog gaat brengen. En zie, in deze tijden van veranderingen staan de wisdomkeepers van de wereld op en delen met de mensheid hun diepe wijsheid. Zo ook de Waitaha. Het is NU de tijd zeggen ze om 'wakker te worden'. Wijzelf voelen en zien dit zogenaamde 'ontwaken' ook in ons gebeuren en overal om ons heen in de wereld. We zien ook de schijnbare chaos om ons heen, maar weten dat vanuit chaos altijd weer ‘nieuw’ geboren wordt. Het is het wiel van verandering. Kijk maar naar de cyclussen in de natuur. Kijk maar naar imploderende en exploderende sterren. Het is een kijken van binnenuit, met andere ogen om de belofte van verandering en groei te kunnen zien. Om de natuurwetten aan het werk te zien. Om de onvoorwaardelijke liefdevolle 'Kracht' te voelen resoneren in ons diepste zelf die dit alles aanstuurt. Het is in wezen zo mooi en het draagt een zo krachtige belofte van bewustzijnsgroei. WAKKER WORDEN De wisdomkeepers vertellen ons dat er wereldwijd hierdoor steeds meer mensen 'wakker worden'. Met het begrip 'wakker worden' wordt verwezen naar bewustwording en het begrip is in essentie synoniem met 'zich herinneren'. Mensen die wakker worden, beginnen zich te herinneren wie zij in essentie zijn en kiezen er daarom bewust voor om hun leven niet langer te laten bepalen door angst. Volgens de zorgvuldig bewaarde wijsheid van de wisdomkeepers van over de hele wereld - van de Waitaha in Nieuw-Zeeland, de Aboriginals in Australië, de Hopi indianen in Noord-Amerika, de Maya's in Zuid- Amerika e.a. is vastgesteld dat we ons nu, na een eeuwenlange periode van 'spiritueel slapen', in een fase van 'spiritueel ontwaken' bevinden. Honderden jaren hebben deze wisdomkeepers hun waardevolle kennis, inzichten en wijsheid in het geheim doorgegeven om die voor de toekomst van de mensheid te bewaken. Na al die tijd hebben de nog in leven zijnde wisdomkeepers meegedeeld dat nu de tijd is aangebroken om weer met hun inzichten en kennis naar buiten te komen. Ze weten dat de mensheid aan het begin staat van een enorme transformatie. Er wordt volgens de zorgvuldig bewaarde wijsheid voorspeld  dat de mensheid vanuit een neerwaartse spiraal zal terugkeren naar een gouden tijd. EEN WERELDWIJDE TRANSFORMATIE Ze laten ons weten dat we dit alleen maar kunnen bereiken door een verruiming van ons bewustzijn. Dat dit mogelijk is als we opnieuw in contact komen met onze levensbron, de natuur en onze eigen innerlijke Bron waar alle kennis aanwezig is. Ons menselijk potentieel is zoveel meer dan ons denken alleen. Er is zoveel meer! De sleutel hiertoe kunnen we in ons hart vinden. We leven 'te veel in ons hoofd' en missen het om geaard te zijn. Gedachten en problemen hebben toch vaak weer de overhand. We kunnen echter zelf actie ondernemen en hoeven niet af te wachten. Als wijzelf veranderen, verandert de wereld om ons heen zo vertellen ze ons. Door vanuit liefde te leven zeggen ze, en om vanuit je hart te leven, te zijn, zullen we ons de meest heilige wijsheden weer herinneren; dat we allemaal broeders en zusters zijn van één moeder - Moeder Aarde.  Ze spreken over een levend bewust en spiritueel universum, waarbinnen alle dingen verbonden zijn in de Heilige Cirkel van Leven, waar het belangrijk is dat respect en harmonie de overhand hebben. Het wijst naar het eeuwige, het oneindige potentieel en de Bron waaruit alles voortkomt en weer in terugkeert. We zijn één en onlosmakelijk verbonden in het grote Web van het Leven en alles functioneert hierin op basis van het Leven en universele wetmatigheden, balans en harmonie. De wisdomkeepers vertellen ons niet: nu moet je iets gaan doen. Ze zeggen: 'Wees de verandering en focus op zijn, in plaats van doen. We kunnen het overheersende bewustzijn verschuiven naar hartbewustzijn als genoeg mensen de verbinding weer kunnen maken met hun hart en de liefde die daar huist. En als we de schoonheid en de heiligdom van dit leven weer gaan begrijpen.  Wij zijn vonken van Goddelijk bewustzijn. Ieder van ons heeft een ‘Great I AM’, een Hoger Bewustzijn dat een deeltje van ons naar deze aarde heeft gestuurd om ervaring op te doen en om te leren van het mens- zijn. Om in een menselijk lichaam te leven en om zo’n fantastisch menselijk hart te mogen hebben'. De wisdomkeepers  zijn hier om je dat te helpen herinneren. DOMINANTIE VAN HET MANNELIJKE Nu wordt de balans structureel geblokkeerd door de dominantie van het mannelijke. Hierdoor is er geen spirituele groei en steeds minder flexibiliteit. Het vrouwelijke nodigt ons uit - nee, dwingt ons zelfs op dit moment - om niet alleen een nieuwe balans te vinden maar om bovenal het mannelijke en het vrouwelijke te laten samensmelten zijnde twee kanten van één energie. Hierdoor kan er weer harmonie zijn in onszelf, met andere mensen, met de natuur om ons heen en Moeder Aarde. Waar de mens verdwaald is van harmonie, kun je in de natuur deze harmonie heel goed zien. Hier werken de mannelijke en de vrouwelijke energie als een eenheid in perfecte balans en harmonie. De natuur streeft altijd naar evenwicht en balans. Vanuit de wijsheid van de wisdomkeepers bestaat de mens uit een fysiek, sterfelijk, mannelijk aspect en een niet-fysiek onsterfelijk vrouwelijk aspect, die, als ze in balans zijn, een eenheid vormen. Ons vrouwelijke, naar binnen gerichte voelende aspect wordt ook aangeduid als ons Hogere Zelf en ons mannelijke, rationele naar buiten gerichte aspect, als ons fysieke zelf. Als we in balans zijn is er niet alleen vrij stromende communicatie mogelijk tussen ons mannelijke, fysieke zelf en ons vrouwelijke, niet fysieke Hogere Zelf, maar kan ook de levensenergie zonder beperking vrijelijk door ons heen stromen. Onze vrouwelijke Hogere Zelf maakt geen gebruik van de taal van woorden, maar communiceert in plaats daarvan in de vorm van beelden, taalmetaforen, dromen, visioenen, tekens, symbolen, gevoelens en emoties. Zelf ervoeren we dit regelmatig tijdens onze Healing-Tour als we, zittende aan het strand, vanuit ons hart en het Licht verbonden waren met het dolfijnen-walvissenbewustzijn. Liefde ging dan stromen. Het was magisch om mee te maken. We ontdekten dat je kunt communiceren met alles in de natuur waar je vanuit je hart je liefdevolle aandacht op richtte. Zo mooi! Hierbij zwommen we dan samen met deze magnifieke dieren en lieten ons simpelweg meenemen in het diepe transparante blauw, ons onderdompelend in tintelende kleuren en ervoeren we diepe gevoelens en emoties. Het was zo bijzonder - iedere keer weer en iedere keer anders. Het is moeilijk uit te leggen wat het met ons deed, maar het maakte ons blij en gelukkig. We voelden ons één en verbonden en ons hart zong. We ervoeren de liefde en de kracht van ons hart die geen grenzen kent en vrij is van ruimte en tijd. Zo mooi...zo magisch! Wil je ook de magie en heling van de dolfijnen en walvissen voelen, kom naar de INNERLIJKE REIS.