Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

De zeven universele wetten

De zevende wet
DE ZEVENDE WET - DE WET VAN DYNAMISCHE BALANS EN DE GULDEN SNEDE VERHOUDING Alles in het universum is samengesteld uit twee schijnbaar tegengestelde, actieve beginselen. Deze twee actieve beginselen bestaan als talloze verschillende paren met hetzelfde grondpatroon van uitbreiding en samentrekking en worden vaak aangeduid als het mannelijk en het vrouwelijk principe. Het mannelijk principe - uitbreiding - is naar buiten gericht. Het vrouwelijke principe - samentrekking - is naar binnen gericht. Deze twee tegengestelde krachten werken in partnerschap en wanneer ze niet verstoord worden, creëren ze een staat van dynamisch evenwicht. Omdat alles in het universum is samengesteld uit deze twee aspecten, kennen alle energieën in het universum een permanent streven naar zo’n dynamisch evenwicht. Ook in ieder van ons is zowel het naar buiten gerichte mannelijke principe als het naar binnen gerichte vrouwelijke principe aanwezig. We herkennen dit bijvoorbeeld in de vorm van het paar van ons rationeel-logisch verstand en ons gevoelsmatig-intuïtieve vermogen. Terwijl het rationeel-logisch verstand zich voornamelijk richt op uiterlijke zaken, richt het gevoelsmatig-intuïtieve vermogen zich op innerlijke zaken, en bovendien ook op onderlinge verhoudingen en op de relatie van onszelf met het grotere geheel. Onze westerse cultuur heeft de afgelopen paar duizend jaar een dominantie gekend van het analytische, naar buitengerichte, uit elkaar gaande mannelijke aspect. Door bewust gebruik te maken van onze vrije wil kunnen we dit evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke herstellen. Het gaat hier niet om een of/of keuze, maar om een efficiënte samenwerking tussen de twee principes. Dat betekent bijvoorbeeld meer balans tussen hoofd en hart, kwantiteit en kwaliteit, beweging en stilte, ik en wij, vrijheid en verantwoordelijkheid. Diep binnen in ons kennen we allemaal het streven naar evenwicht tussen deze beide tegengestelde maar complementerende krachten. Het is vooral onze ziel die ons dit verlangen naar innerlijk evenwicht geeft, en hoe bewuster we zijn van ons contact met onze ziel, des te krachtiger ervaren we deze innerlijke drijfveer. Willen we niet alleen het evenwicht herstellen, maar ook ons bewustzijn ontwikkelen, dan is er een zekere onbalans nodig, die overhelt naar het vrouwelijke principe. Groei en ontwikkeling vinden namelijk plaats bij een zekere onbalans van dit dynamisch evenwicht, namelijk wanneer de verhouding tussen de twee principes overhelt naar het integrerende vrouwelijke aspect. Optimale groei en ontwikkeling vindt plaats wanneer de mate waarin deze onbalans overhelt naar het vrouwelijke aspect overeenkomt met de Gulden Snede verhouding. In andere woorden, deze Gulden Snede verhouding, die we overal in de ons omringende natuur aantreffen, is de optimale verhouding voor groei en ontwikkeling. Deze universele wetten worden helder beschreven en uitvoerig onderbouwd in De Hele Olifant in Beeld, een boek van Marja de Vries dat inzicht geeft in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede, zowel gebaseerd op de gemeenschappelijke inzichten van de verschillende wijsheidstradities als op basis van wetenschappelijke inzichten die hiermee in overeenstemming zijn. Wil jij ook de balans in jezelf vinden kom dan naar de INNERLIJKE REIS. Met dank aan Marja de Vries en haar twee schitterende boeken: - De hele olifant in beeld - Samenlevingen in balans.