Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Disfunctioneel denken

De geest is volgens Tolle een heel handig instrument, dat ons kan helpen om met de dagelijkse aspecten van het leven om te gaan zoals je werk en nog zo wat praktische zaken. Maar het allergrootste deel van onze gedachten is niet alleen extreem repetitief, maar ook zinloos, disfunctioneel en ondermijnend. Liefde, vreugde, schoonheid en geluk komen niet voort uit denken. Kritisch zijn, klagen, jezelf bang maken, oordelen, minachten - dat kan de geest heel goed. Disfunctioneel denken, noemt Tolle dat. Niet alleen zinloos, ook nog eens schadelijk voor je gezondheid, naar zijn stellige overtuiging. Gedachten houden zich het liefst op in het verleden - welke ervaringen heb ik en wie ben ik daardoor? - en in de toekomst: ik ben niet echt gelukkig, maar met - vul maar in: een beter betaalde baan, een mooier huis, een liefhebbender echtgenoot - zou ik dat wel zijn. Slechts heel zelden vertoeven we werkelijk in het moment, in het NU. Terwijl het échte leven zich daar, en daar alleen, voltrekt - ieder moment van de dag. BETREED HET NU Wanneer we het Nu betreden, verlaten we de onwerkelijke tijdsdimensie van het verstand, dat steeds focust op verleden en toekomst. Wees aanwezig en observeer je verstand, je gedachten, emoties en reacties als een aandachtige toeschouwer en richt je bewustzijn op het heden zoals dat dan is. In het Nu ben je niet langer je verstand. Je gebruikt het wel voor praktische zaken maar je bent iets wat het verstand te boven gaat, iets diepers en groters. Je bereikt een tijdloze toestand van helder, wakker en alert bewustzijn: een levendige aanwezigheid in het Nu. Alleen daar is verandering mogelijk, kun je het verleden oplossen en kun je vrij zijn. Net als leren zwemmen, moet je dit ook leren en ervaren. AANWEZIGHEID Het is belangrijk om de hele dag zo bewust mogelijk je aandacht op het Nu te richten. Dat is aanwezigheid. Observeer wat er in je omgaat, zonder te oordelen. Wees helemaal daar waar je bent. Sommige mensen zijn altijd aan het wachten, niet alleen in de rij bij de kassa van de supermarkt, maar ook in figuurlijke zin, ze hebben het als geesteshouding aangenomen: wachten op een betere baan, een groter huis, de ideale partner… Zinloos, want als je wacht, leef je niet voluit in het Nu, je bent er niet echt, je bent in gedachten in de toekomst. Je ontkent het Nu. Als je last hebt van problemen uit het verleden, los die dan op met bewuste aanwezigheid in het Nu. Alleen in het Nu kun je afrekenen met het verleden, niet door steeds weer terug te keren in het verleden, hoe vaak je dat ook probeert. De kracht van het Nu echter is zo sterk dat het verleden erin oplost. STILTE Als je aanwezig bent, kun je in stilte de schoonheid, de luister en de heiligheid van de natuur ervaren. Je kunt dan een diepe, innerlijke, heilige kern beleven die door de uiterlijke vormen heen naar buiten schijnt. De kunst is om te proberen meer vanuit zuiver bewustzijn te leven en minder vanuit je verstand: zo blijf je door aanwezigheid in contact met je heilige kern. Een manier om vanuit zuiver bewustzijn te leven is om bewust je aandacht te richten op je lichaam, maar dan je onzichtbare, innerlijke lichaam: dit is wat je van binnen bezielt. Daarin ben je verbonden met de heilige kern, het Zijn. Innerlijk lichaamsbewustzijn verankert je in het Nu. Dit kun je oefenen door meditatie, bijvoorbeeld door je te richten op je ademhaling. Wat is de rol van emotionele pijn?  - KLIK HIER OF  TERUG NAAR OVERZICHT

De Kracht van het nu