Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Het pad van bevrijding

Volgens de Kabbalah, onderdeel zijnde van de Hebreeuwse spiritualiteit, is er maar één God, maar die heeft zowel vrouwelijke als mannelijke aspecten. Het is dus niet God de Vader, maar God de Moeder-Vader, één in het diepste van hun wezen, één in hun emanatie naar ons toe, één in hun continue creatie van alles wat is over de grenzen van alle zichtbare en onzichtbare werelden heen. Het is waarlijk een heilig huwelijk tussen God-Moeder en de God-Vader in het diepste wezen van het zijn - een mannelijke en vrouwelijke tweelinggeest. Zoals in de man de Vader geopenbaard is en de Moeder verborgen, zo is in de vrouw de Moeder geopenbaard en de Vader verborgen. Daarom zal de Naam van den Vader en de Moeder gelijkelijk vereerd worden, want zij zijn de grote Machten Gods en de een is niet zonder de andere, in de Ene God. VISIOENEN Niklaus van Flüe (1417-1487) was een welgestelde boer uit Zwitserland. Hij kreeg van jongs af aan regelmatig zeer heldere en ingrijpende visioenen. In het eerste van de zes belangrijkste visioenen vertoonde God zich aan Niklaus als een tweelinggeest in de verenigde toestand. De geestgedaantes van beiden zijn dan door innige liefde geheel in elkaar opgegaan en vormen een eenheid. De vrouwelijke kern komt door het gedrag heen naar buiten toe tot uiting, maar alleen de mannelijke buitenkant is zichtbaar, Gods aangezicht - de oorzaak van het spraakgebruik om over God als over een Vader te spreken. Het visioen laat echter aan Niklaus zien, dat beiden aanwezig zijn door de lichte en donkere helften van Gods aangezicht. In het tweede visioen toont God zich aan hem als een gedeelde tweelinggeest, eerst in mannelijke vorm, dan in de vrouwelijke vorm. EEN BELANGRIJK BESEF Belangrijk in deze is om te realiseren waarom de Godin moest verdwijnen. Het kernbesef is omdat het nodig was dat de mensheid het individuele rationele onderscheidende vermogen ontwikkelde. Dit was een noodzakelijk proces in de bewustzijnsreis van de mens. In feite was verder van ons zelf afraken nodig om dieper in ons zelf te kunnen doordringen. De mens is daardoor nu, na 3000 jaar patriarchaat, uit balans geraakt. Je ziet dat de mensheid verhard is. De maatschappij is hard geworden en is vol met smart en lijden. Lees verder over de drang naar monotheïsme - KLIK HIER OF  TERUG NAAR OVERZICHT
Een heilig huwelijk