Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

 Emotionele heling

Ooit ervoeren we van nature een gevoel van diepe eenheid met het leven. Naarmate we steeds beschaafder en meer geïndustrialiseerd raakten, raakten we het contact met dat gevoel kwijt. De mens vormde het het 'egobewustzijn'. In plaats van te leven vanuit gevoel en intuïtie ging hij over tot het abstracte logische denken. Rationele kennis werd belangrijker gevonden dan intuïtieve wijsheid, wetenschap werd boven religie gesteld, concurrentie had meer aanzien dan samenwerken. Dit had tot gevolg dat we vervreemdden van onszelf, de natuur, onze medemens en de wereld om ons heen. Dit zorgde voor eenzaamheid en een pijnlijk gevoel van afgescheidenheid. Nu, in deze tijd vol veranderingen, keren we als individu, als cultuur, en over de hele wereld in ons massabewustzijn hier weer naar terug. We beginnen opnieuw in te zien dat we een deel van het universum zijn en dat de levenskracht in ons, ons met elkaar en met alle andere levende dingen verbindt. We buigen de tralies van het rationele denken open en kijken diep naar binnen. Het zijn noodzakelijke treden op de ladder die men dient te nemen om in bewustzijn te groeien. Door dit ingrijpende proces leven we in een tijd vol potentie. Het is zowel de meest beangstigende als de meest uitdagende periode in de geschiedenis van de mensheid. Het is ook de meest opwindende en meest hoopvolle tijd die er ooit heeft bestaan. Het is geen toeval dat we allemaal hebben gekozen op dit moment hier op aarde te zijn. Alleen door ons bewust te worden dat emotionele heling synchroon moet lopen met dit proces, kunnen we de veranderingen aanbrengen die we aan willen brengen. Vaak zijn we daar echter pas toe in staat als we in 'zwaar weer' terechtkomen. OP ZOEK NAAR DE WAARHEID Pas als we in ons leven een crisis doormaken, gaan we op zoek naar de waarheid. We maken nu op planetair niveau zo'n soort crisis door. We verruimen ons bewustzijn, en dus passen de oude vormen niet meer. Ze storten daadwerkelijk in. Meestal als de dingen in ons leven instorten, beseffen we pas dat er een andere manier moet zijn om de dingen te doen. We moeten wakker worden geschud. In het begin is dat heel beangstigend. Het lijkt een ramp, maar het zet de deur open die ons toegang verschaft tot een dieper niveau van inzicht, bewustzijn en groei. Ongezonde patronen die al eeuwenlang zijn doorgegeven worden geheeld. Nu is de tijd aangebroken voor ieder van ons zich te verbinden met zijn of haar eigen heling en de heling van onze planeet. Dit is ons aandeel in het evolutionair proces, en we zouden onszelf erom moeten waarderen. DINGEN ONDER OGEN ZIEN Alle dingen die we in het verleden niet konden hanteren, beginnen nu aan de oppervlakte te komen. Dat kan heel griezelig lijken, omdat we nu dingen onder ogen kunnen zien waar we vroeger geen zicht op hadden. We moeten ons bewust worden van wat niet werkt, voordat we ons bewust kunnen worden wat we er aan moeten doen. Waar we nu in deze tijd behoefte aan hebben, bewust en onbewust, is emotionele heling. Om diep in onszelf te voelen wat liefde en aandacht nodig heeft. Bedenk daarbij dat we soms een diepgaand emotionele heling moeten doormaken voordat het beter begint te voelen. VOLLEDIG JE VERDRIET ERVAREN Bedenk ook dat als je meer vreugde in je leven wilt ervaren, je bereid moet zijn volledig je verdriet te ervaren als het zich voordoet. Als je je verdriet in jezelf vasthoudt, raakt de energie van die emotie geblokkeerd in je lichaam en draag je een zwaar gevoel met je mee, en je pogingen om gelukkig te zijn en van het leven te genieten zullen oppervlakkig aanvoelen. Als je oud zeer hebt dat je nooit in je ervaring hebt toegelaten, sta jezelf dan toe die emotie binnen te gaan. Tranen zijn de rivier van het leven; we kunnen onze wonden ermee wassen en onze pijn ermee wegspoelen. Ons verdriet voelen maakt ons hart open zodat we kunnen gaan voelen. Als je eenmaal vrij je verdriet hebt ervaren en geuit, zul je een gevoel van innerlijke rust ervaren. Als je verder wilt lezen over emotionele heling.  KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT