Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6
Emotionele pijn
Emotionele pijn kan de vorm aannemen van wrok, haat, schuldgevoel, boosheid, enzovoorts. Zolang je niet in het Nu leeft, kun je geplaagd worden door een complex van pijn dat we het pijnlichaam kunnen noemen. Dit pijnlichaam, bestaand uit pijn uit heden of verleden, is een onzichtbaar iets, een veld van negatieve energie dat je lichaam en geest in bezit kan nemen. Probeer het niet te laten verdwijnen door het te voeden met gedachten over de pijn. Dat lukt niet. Wees een aandachtige toeschouwer en observeer het wanneer het de kop opsteekt, zonder erin mee te gaan. Laat het licht van je bewuste aanwezigheid schijnen op het pijnlichaam: zo doorbreek je de band tussen het pijnlichaam en je gedachteprocessen. Zo zet je lijden om in bewustzijn. De kracht van het Nu is sterker dan die van het pijnlichaam. NIET BEWUST AANWEZIG Als je niet bewust aanwezig bent, heeft dat ook zijn weerslag op je (intieme) relaties. ‘Liefdesrelaties’ kunnen dan snel omslaan in haat-liefdeverhoudingen. Wat je voor liefde aanziet, is dan meer een gehechtheid aan het ego, een verslaving van het ego om in een behoefte te voorzien. Als de verliefdheid voorbij is, projecteer je je pijn op je partner, die dan weer vanuit zijn of haar pijn reageert. Echter, als je je ego en je verstand achter je laat en leeft vanuit het Zijn, kun je in het Nu daadwerkelijk bewust en echt contact hebben en een open, verlichte liefdesrelatie aangaan, waarin je de ander vrijlaat, zonder spelletjes van het ego. Als al je problemen en de waargenomen oorzaken van je lijden of ongelukkigheid vandaag als bij toverslag uit je leven zouden verdwijnen maar je bent niet aanweziger of bewuster geworden, dan zou je al snel weer met net zulke problemen, net zulk lijden opgescheept zitten, als een schaduw die je volgt waarheen je ook gaat. Uiteindelijk is er maar één echt probleem: het aan de tijd gebonden verstand zelf. Veel mensen gebruiken daarom alcohol, drugs, seks, eten, werk, televisiekijken als een soort verdoving in een onbewuste poging om van het fundamentele onbehagen af te komen. DEKMANTEL VOOR PIJN Waaraan je ook verslaafd bent schrijft Tolle, alcohol, eten, drugs of een mens, je gebruikt iets of iemand als dekmantel voor pijn en ongelukkigheid, ze brengen alleen de pijn die al in in jou aanwezig is naar buiten. Elke verslaving doet dat. Als de in enorme hoeveelheden geconsumeerde alcohol, kalmerende middelen, antidepressiva en de illegale drugs er niet waren, zou de waanzin van de menselijke geest zich op nog veel schrillere wijze manifesteren dan nu al het geval is. Momenteel is de overgrote meerderheid van mannen en vrouwen nog in de greep van het verstand: ze identificeren zich met de denker en het pijnlichaam. Dat staat natuurlijk verlichting en het opbloeien van de liefde in de weg. In de regel is het grootste struikelblok voor mannen het verstand en voor vrouwen het pijnlichaam. Het lijkt er misschien op dat de situatie het lijden veroorzaakt, maar ten diepste is dat niet zo - je verzet doet dat. Alle kwaden zijn het gevolg van onbewustheid. Je kunt de gevolgen van onbewustheid verzachten, maar niet uitbannen tenzij je hun oorzaak uitbant. Werkelijke verandering vindt in je plaats, niet buiten je. Om te lezen welke keuzes je kunt maken om werkelijk te kunnen veranderen KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT

De Kracht van het nu