Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Van Angst naar Liefde

  Als je het goed nagaat, hebben deze rampscenario's meestal geen enkele werkelijkheidswaarde. Het zijn fantasieën over hoe het zal gaan of over hoe het zal kunnen gaan. De rampscenario's spelen zich dus af in de toekomst; de angst hoort dus bij de toekomst. Omdat alle aandacht en energie in de toekomst liggen, wordt er niet meer gevoeld en ervaren in het hier-en-nu. Dat is jammer, want in het hier-en-nu is er meestal helemaal niets om bang voor te zijn. En dat is het tragische van angst: strikt genomen is angst een afweer tegen pijn, maar de kwelling van de angst is soms vele malen martelender dan de pijn zelf! ANGST IS ALS EEN MOTOR Angst is als een motor die zijn eigen brandstof produceert en daardoor almaar sneller en sneller gaat draaien. Het enige dat we hoeven te vrezen, is de vrees zelf. Al je problemen zijn niets anders dan je eigen gedachteconstructies. We zijn voortdurend bezig de stilte op te vullen met gedachten, woorden, dingen etc. etc. Het is een vreselijke conditie die de Boeddha als 'lijden' omschreef. Het creëren van problemen is een mentale ziekte waar de hele mensheid aan lijdt. Bedenk dat katten en honden er niet aan lijden. Bomen ook niet. Niets in de natuur heeft problemen, de hele planeet is vrij van problemen, behalve mensen. Het brengt vaak een lijden wat in wezen een weerstand is tegen de ongewenste realiteit. Je denken weet je een heleboel prachtige, sluitende theorieën voor te schotelen en dat nodigt je bepaald niet uit om 'af te dalen' naar je lichaam, omdat daar vaak een enorme hoeveelheid verwarrende en ogenschijnlijk onredelijke emoties op je liggen te wachten. En dan hebben we het nog niet eens over de dieperliggende pijn in het hart die zich roert. De meeste mensen voelen deze pijn instinctief aan en gaan er - even instinctief - keihard voor op de loop! Dit uit zich vaak door zich over te geven aan verslavingen als eten, drank, drugs, roken, porno etc. Eckhart Tolle zei in dit verband: 'Elke vorm van verslaving komt voort uit de onbewuste weigering je eigen pijn onder ogen te zien en te boven te komen. Elke verslaving begint met pijn en eindigt ermee'. Je kunt dan ook stellen dat het moed nodig heeft om je gevoelens onder ogen te zien. Wat zijn eigenlijk de effecten van negatieve gedachten? DE EFFECTEN VAN NEGATIEVE GEDACHTEN Op het moment dat een negatieve gedachte of angst in je gedachte opkomt, verzuurt je lichaam, je weerstand neemt af, je systeemfuncties worden aangetast, je hartslag neemt toe, je bloeddruk neemt toe en ongewenste hormonen worden losgelaten. Zieke mensen hebben vaak een verstoorde relatie (communicatie) met zichzelf en met hun omgeving. Ze voelen zich vaak afgescheiden van zichzelf, anderen en het leven. Het gevoel afgescheiden te zijn van jezelf, je gemeenschap en je spirituele oorsprong is meer nog dan lichamelijke condities de voornaamste oorzaak van hartaandoeningen. Het hart staat namelijk voortdurend onder invloed van prikkels uit de uitwendige en inwendige omgeving zoals gedachten, emoties, bloeddruk, voedsel etc.etc. Er is in het hart voortdurend een grillige onregelmatige afwisseling van plotseling 'gas geven en abrupt remmen'. Bedenk dat je niet vanuit liefde kunt handelen als je ondertussen je concepten van angst in stand blijft houden. Wil jij al die effecten voelen? Wil jij uit ziekte en stress stappen? Wil jij je verbinden met liefde i.p.v. angst? Wil je jezelf helen? Lees dan vooral verder. KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT
Fantasieën