Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Je Hogere Zelf

Het Christus Zelf
Om eenheid te bereiken met de IK BEN Aanwezigheid moet je eerst leren jezelf te identificeren met het Christus Zelf, de Universele Christus die in ieder van ons geïndividualiseerd is. Het Christus Zelf laat je ware identiteit als zoon of dochter van God in jezelf ontwaken, en helpt je verder op weg naar hereniging met de IK BEN Aanwezigheid. Hoewel in de Bijbel de hemelvaart wordt beschreven als het opstijgen van Jezus in de wolken, is de hemelvaart in wezen een spiritueel proces van versnelling in bewustzijn. Juist in deze tijd, waar deze versnelling in bewustzijn plaatsvindt, is het de bedoeling dat wij één worden met de IK BEN Aanwezigheid nadat wij als mens onze spirituele transformatie, herrijzenis en hemelvaart hebben doorlopen. Dit proces wordt ook wel het 'ontwaken' genoemd wat betekent dat we ons weer gaan herinneren wie we nog meer zijn. Jij hebt een Christus Zelf. Elize en ik hebben een Christus Zelf. Maar wij zijn er niet aan gewend iemand ánders dan Jezus als de Christus aan te duiden. Wat veel mensen niet weten, is dat Christus komt van het Griekse woord Christos, wat de 'gezalfde' betekent. Jezus werd de Christus genoemd, omdat hij één werd met zijn Christus Zelf en zodoende gezalfd werd met het licht van God, de IK BEN Aanwezigheid. Wij kunnen ook allemaal één worden met onze Christus Zelf en ons bewust worden van het licht wat we zijn. Jezus was het vleesgeworden Woord, maar dat betekent niet dat hij de enige was. DE UNIVERSELE CHRISTUS De enige zoon is de Universele Christus die voor ieder van ons wordt verpersoonlijkt als het Christus Zelf. Iedereen die één wordt met zijn Christus Zelf kan de Christus genoemd worden. De Christus is altijd degene die gezalfd is met het licht van de IK BEN Aanwezigheid. Paulus herinnert ons eraan dat het de bestemming van elke christen is om de Zoon te worden. In Romeinen schrijft hij dat het Gods bedoeling is dat christenen 'ware gelijkenissen van zijn Zoon (Jezus) de oudste van vele broeders zou zijn. ' Met ander woorden, het is de bedoeling dat wij Christus Zelf worden, net zoals Jezus dat werd. Jezus zei: 'Degene die van mijn mond wil drinken, zal worden zoals ik. Ikzelf zal hem worden, en de dingen die verborgen zijn, zullen hem worden geopenbaard. ' - Thomas Evangelie, Spreuk 108 Als je verder wilt lezen over dit wonderbaarlijke mysterie - KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT