Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Het Ego

Eckhart Tolle noemt het ego een collectieve stoornis die geconditioneerd is door je verleden. En ja, je verleden heeft een bepaald beeld gevormd van wie je bent en hoe je bent. Dit beeld is al op jonge leeftijd ontstaan. Alles wat de eerste zeven jaar binnenkomt, neem je aan als waarheid. Dit kan doordat je in die eerste jaren niet beschikt over het vermogen om informatie af te wijzen - je zuigt het allemaal op. Die informatie, zoals gedrag van je ouders of anderen, gedachten, emoties, overtuigingen, angsten, verdriet, woede, pijn, onmacht, trauma's enzovoort worden in de vorm van patronen en conditioneringen in je opgeslagen en vormen - onbewust - je identiteit, je zelfbewustzijn en het vormt jouw waarheid. De inhoud van het ego verschilt van persoon tot persoon, maar in elk ego werkt dezelfde structuur. Je gaat je hechten aan je ego, je gaat er in geloven en je denkt: dit is wie ik ben. Uiteindelijk is jouw waarheid - je zelfbeeld - automatische reacties geworden waar je als volwassene keer op keer op terugvalt en zo'n last van kan hebben. Het is je zelfbeeld geworden en dat beeld komt meestal niet overeen met de werkelijkheid. Dit kan schadelijk zijn, zeker wanneer dit beeld extreme positieve of negatieve vormen aanneemt. HET NIEUWE ALS BEDREIGING In het begin is de ontwikkeling tot ego, tot een bestaan als individu echter wel degelijk van waarde. Het ego beschermt je o.a. door het in leven houden van je lichaam en geest en daarmee jezelf. Het leert je je instinct te gebruiken voor bescherming o.a. tegen kou en gevaarlijke situaties. Het helpt je om een idee te krijgen van jezelf en je begrenzingen. Het onderscheidt je van de rest van de wereld - enzovoort. Maar op latere leeftijd wil het ego ten koste van alles voorkomen dat jij verandert, want het 'nieuwe' ziet het ego als bedreiging. Het wil je identiteit - je zelfbewustzijn - in stand houden. Daarom zal het jouw eerder gevormde waarheid beschermen ten koste van alles. Alleen datgene wat past bij die eerder gevormde waarheid zal worden geaccepteerd wat je ego alleen nog maar meer versterkt. Groei betekent verandering en het ego zal er alles aan doen om je te houden waar je bent. Het zal zelfs jouw gewenste groei op alle mogelijke manieren proberen te saboteren. HET EGO BESTAAT UIT DENKEN Maar ook: het ego op zich is niet verkeerd; het is gewoon onbewust en is niet wie je bent. Het weet gewoonweg niet dat de bron van alle energie zich in je bevindt en zoekt die dus buiten zichzelf en identificeert zich daarmee ter verdediging en instandhouding van je zelfbeeld - je waarheid. Het ego bestaat uit denken en het is niet verbonden met je diepere bewustzijn. Het denken is je zelfbewustzijn, je aangenomen identiteit. Het is een onwaarheid die ver weg staat van je echte waarheid - je diepere bewustzijn. De hoofdoorzaak van ongelukkig zijn is nooit de situatie maar je gedachten erover. Het denken heeft een totale identificatie met gedachten en emoties en je merkt dat het daardoor praktisch onmogelijk wordt om daarvan los te komen. Iedere keer weer krijg je te maken met een patroon van terugkerende gedachtevormen en geconditioneerde emoties. Je identificeert je met de stem in je hoofd - het ego en dat vormt jouw waarheid. Je denkt die waarheid nodig te hebben om te kunnen overleven. Je denkt dat je zonder niet bekwaam overkomt. Je denkt de waarheid te weten. Altijd maar weer dat denken...het klokje rond! Word jij vaak ook zo moe van jezelf? NEEM ANGST Neem angst. De onderliggende emotie die álle activiteiten van het ego beheerst is angst. Ja! Alle! Zoals bindingsangst of verlatingsangst die een beschermingsmuur creëren en soms ook een angststoornis. Als je geen grip op angst krijgt en je ermee identificeert, wordt je door je ego geleefd. Je hoort dan die dwingende, afkrakende, kritische en oordelende stem in je hoofd die je het gevoel geeft dat een ander niet goed is of jij niet goed genoeg bent en dat er iets moet veranderen. Daardoor voel je je, bedreigd, onrustig, onveilig en verkeer je in een constante staat van paraatheid en overbelasting. Het gevolg daarvan is dat je nog meer angst krijgt en in een vicieuze cirkel van angst terecht komt. Daar kun je geestelijk en lichamelijk ziek van worden. Maar angst is niet echt. Angst kan alleen bestaan in onze gedachten over de toekomst. Het is het product van onze verbeelding, waardoor we dingen vrezen die op dit moment niet bestaan en misschien zelfs wel nooit. Maar angst voedt het ego en het ego bevestigt zichzelf continu hiermee. Het is in wezen waanzin. HET GAAT NIET ZOALS IK (EGO) WIL Hoewel veel mensen denken dat ze geen egoproblemen hebben, komen veel problemen juist voort uit hun ego. Wanneer dingen niet gaan zoals wij dat graag zouden willen, of dat we ons zin niet krijgen, dan is het ons ego dat op gaat spelen en zich gaat verzetten. Dit verzet zorgt er helaas niet voor dat het ego verdwijnt, het veroorzaakt juist nog meer ego. Het gekwetste ego gaat in verzet of haalt uit naar de ander door boos te worden of te gaan schelden. Maar ook kan dit verzet zich uiten door de ander te veroordelen of de ander zelfs pijn te doen om de eigen pijn te compenseren. Het ego streeft altijd naar zelfbehoud dus zal het, wanneer het bedreigd of aangevallen wordt in de verdediging of aanval gaan. Deze aanval kan ook indirect zijn door heftig op zichzelf te schelden of zichzelf voor het hoofd te slaan. Maar het kan zich ook uiten in vreetbuien of juist niet eten, alcohol of drugs of andere vormen van zelf- beschadiging.De basis van dit gedrag is bovenal: 'Het gaat niet zoals ik (ego) wil.' EEN HOGERE WAARHEID Dit egogedrag zorgt op dagelijkse basis onbewust voor veel pijn, onrust, onzekerheid, schuldgevoel, verdriet, spanning, ongelukkig voelen en lijden. Negativiteit is altijd de stem van het ego en het schept lijden. Iedere ziel heeft hierin de keuze om te willen leren van de eigen levenservaringen, of om dat niet te doen. Ieder heeft daarbij een eigen weg te gaan in het transformeren van het persoonlijk leed uit het verleden. Het is echter goed om te realiseren dat in ons hart een hogere waarheid ligt verscholen die zich steeds krachtiger laat horen. Voel jij dit ook? DIE WAARHEID ZEGT:  Het egogedrag komt voort uit de onbewuste weigering je eigen pijn onder ogen te zien en die te boven te komen.  Lijden is weerstand tegen de ongewenste realiteit.  De bron van lijden ligt in onwetendheid in relatie tot onze diepste verlangens.  Open je hart en ontdek de schat die daar verborgen ligt. Je Bron van energie ligt in je.  Het wezen der dingen onthult zich pas in het warme, innerlijke, verbindende, helende Licht dat in je hart te vinden is. EEN WAKKER BEWUSTZIJN De weg naar groei en verlichting ligt in het doorzien van het ego. Pas als je het beperkende ego in jezelf waarneemt, kun je er los van beginnen te komen. Begrijp dat psychisch lijden alleen maar een symptoom is van spirituele kortzichtigheid. De remedie is hier, nu. Het enige wat je hoeft te doen is je bewust worden van je emoties en gedachten op het moment dat ze zich openbaren aan je. Alleen al door het herkennen is het begin van het bewust worden van je bewustzijn - je Ware Zelf. Je ziet je ego dan in het licht van je bewustzijn en het zal je leven voorgoed gaan veranderen. Als er bewust zijn in je is, ben je in staat in te zien dat die stem in je hoofd een oude gedachte is die geconditioneerd is door het verleden. Uiteindelijk gaat het erom om je ego (je ik-gerichtheid) ondergeschikt te maken aan je ziel waardoor het mogelijk zal zijn om je bewustzijn wakker en werkzaam te maken. Met het bewustzijn komt het opgeven van de identificatie met gedachten, emoties en reacties. EEN INNERLIJKE STEM DIE ONS ROEPT Wanneer de overgang optreedt van denken naar bewustzijn, gaat er een intelligentie in je werken die veel groter is dan de slimheid van je ego. Je wordt je bewust van een gevoel van aanwezigheid, van dankbaarheid en wat overblijft is een vredige leegheid zonder de last van het moeten onderhouden van een ego, wat op den duur uiterst frustrerend en uitputtend is. Je wordt je bewust van die zuivere aandacht van 'Ik ben` in het centrum van je bewustzijn. Het is een zien wie je bent wat juist uiterst verlichtend en bevrijdend is. Een grote hulp in dit proces is dat in deze tijd van transformatie en ontwaken er een menselijke intuïtie is om je te herinneren wie of wat je werkelijk bent, zelfs bij mensen die hier totaal niet in geïnteresseerd zijn. Er is een intuïtie in ons aanwezig voor het verliezen van de illusie van afgescheidenheid - een innerlijke stem die ons lijkt te wenken en te roepen. De belofte is, dat als we uit ons denken kunnen stappen en de stilte weten te vinden in onszelf, we ook deze innerlijke stem weten te vinden. Lijkt je dat niet geweldig? Elke keer dat je de juiste vraag stelt over een innerlijke pijn, kun je een vernieuwend resultaat krijgen. Je bent dan bevrijd van de donkere opvattingen van het onechte zelf (het Ego), dat wil dat je met het leven vecht.