Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Het pad van bevrijding

Het gevolg was dat de vrouw onderdanig, volgzaam was en genoegen nam met de tweede plaats. Het was een cultureel verschijnsel. Het gaf een disbalans tussen patriarchale en matriarchale principes en dat gebrek aan evenwicht is sindsdien op allerlei gebieden voelbaar: mensenhandel, prostitutie, machtsmisbruik, geweld, oorlog. Daardoor is de band met het Eeuwige in diens Vader- aspect ook losser geworden en bij sommigen verdwenen. De mensheid is ontheemd en verweesd geraakt, de aarde is uitgedroogd, de wateren en de lucht zijn vervuild. HET EVENWICHT Dit heeft dus álles van doen met het feit dat het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke zoek is. Mensen leven niet meer in harmonie met elkaar of met de natuur, maar worden steeds meer op zichzelf teruggeworpen. Het wordt zo langzamerhand duidelijk dat de wereld niet alleen op mannelijke energie kan draaien. Energie die zich primair richt op sterker, meer, beter, winnen. Daar redden we het niet meer mee. Deze tijd heeft andere waarden nodig. Deze tijd laat ons weten dat we aan het eind zijn gekomen van een lange periode van onderdrukking en manipulatie waar wij als mensheid tijdelijk de verbinding met het grote geheel verloren. Annine van der Meer schrijft: 'Onze Eeuwige Moeder heeft ons tijdelijk even losgelaten om ons de eerste zelfstandige puberale stappen te laten zetten maar ze heeft ons niet uit haar oog en hart verloren. Onze verborgen Moeder mag weer ontsluierd raken'. Zij leeft door in Maria Magdalena en als zij eerherstel krijgt betekent dat ook dat man en vrouw écht gelijkwaardig zijn. Nu breekt de tijd aan waarin we het denken in macht en dominantie eindelijk los leren laten en gaan leven en denken in liefde, samenwerking en gelijkwaardigheid. In Maria Magdalena wordt het lot van de vrouw zichtbaar: zij moest aan de man onderdanig zijn. De traditie is erin geslaagd haar weg te moffelen, zwart te maken en ons haar te doen vergeten. Tot het moment van het terugvinden van de bibliotheek van Nag Hammadi in Boven-Egypte in 1945 met de door de Kerk verboden, authentieke evangeliën. Dan verandert alles. Hier wordt de aardse partner van Jezus - Maria Magdalena - gezien als een manifestatie van Sophia, de Moeder in de hemel, het evenbeeld van de Vader. Nu is de tijd aangebroken om dat onrecht te herstellen en Maria de plaats te geven die haar toekomt. Zij staat symbool voor de zoektocht naar jezelf, naar je eigen kracht. Deze vrouwelijke energie draagt bij aan een enorme bewustzijnstransformatie die over Moeder Aarde heen spoelt. Onze Eeuwige Moeder laat ons het volgende weten - KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT
Het gevolg