Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Magische reis door je bewustzijn

Gelukkig is het onderbewuste geen onheilspellende afgrond van kwaad en duisternis. Het is eenvoudigweg een mechanisme dat onze levenservaringen opneemt en weer afspeelt - keer op keer weer - tenzij we leren inzicht te verkrijgen in de werking van ons bewustzijn. Het goede nieuws is dan ook, dat wij wel degelijk zelf macht kunnen hebben over de inhoud van die databank. Wij zijn als mens dan ook begiftigd met het vermogen onszelf te veranderen en dat is geweldig nieuws! Maar hoe dan? BEWUSTWORDING EN VERGEVING Alleen al je bewust worden van je onderbewuste overtuigingen en programma's is de poort naar spontane evolutie naar een ander niveau van bewustzijn. Wanneer we ons eenmaal realiseren dat onze vroegere gedragingen werden gedicteerd door de onzichtbare werkingen van ons onderbewuste, schenken we onszelf de mogelijkheid onszelf te vergeven. Het besef dat onze gedragingen feitelijk programma's  zijn die we hebben ontleend aan de overtuigingen van anderen, die zelf in het verleden door anderen waren geprogrammeerd, zal een grote hulp voor ons zijn. Net als het besef dat noch onze ouders noch onze grootouders zich er bewust van waren dat hun gedragingen veelal gedicteerd werden door een tevoren geschreven scenario. Wat dat aangaat, is het belangrijk voor ogen te houden dat alle mensen met wie we een wisselwerking hebben onderhouden in ons leven, zelf gehoorzaamden aan onzichtbare gedragsprogramma's die al in hun vroegste jeugd in hun onderbewuste waren gedownload. Zij hadden er destijds ook geen besef van hoe sterk hun onzichtbare voorbeelden en bijdragen ons leven beïnvloeden. In dit perspectief is de Bijbelse vermaning 'Vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen' volkomen gerechtvaardigd. WE KUNNEN ONS LEVEN HERNIEUWEN Dit is de reden dat Jezus nadrukkelijk zei dat ieder van ons, als we niet werden gehinderd door onze beperkte overtuigingen, de wonderen kon doen die hij deed. Hij sloeg de spijker op zijn kop toen hij zei dat we ons leven met behulp van onze overtuigingen kunnen hernieuwen. Belangrijker nog is dat hij de realiteit van vergiffenis schenken zag als de voornaamste weg naar innerlijke vrede. Als genoeg mensen deze eenvoudige daad stelden, zouden we echt onze mondiale evolutie naar een hoger bewustzijn bevorderen. Op basis van de wetenschappelijke inzichten in de werking van onze geest smeekt de grensverleggende biologie ons gehoor te geven aan de raad van alle grote profeten: vergeef anderen wat ze jou hebben aangedaan. Wij zijn allen geboeid door de emotionele ketenen van disfunctionele gedragingen, geprogrammeerd door verhalen uit het verleden. Door middel van vergeving schenken we onszelf toestemming om die oude verhalen los te laten. Dan - en alleen dan - zullen we vrij genoeg zijn om onze positieve toekomst te creëren. Vergiffenis maakt het ons mogelijk om niet in het verleden te blijven steken. Vergiffenis verandert eens en voor altijd het archetype van het slachtoffer - wijzelf. Nu is vergeving vaak heel lastig toe te passen in het leven. Bestaat hier een methode voor? DE KRACHT VAN VERGIFFENIS Jazéker, er bestaat een krachtige en bovenal liefdesvolle methode - HO`OPONOPONO genoemd - die bevrijdend en helend is. Het is een ritueel binnen de Huna, de oude wijsheidstraditie van Hawaii, en het is een geestelijk-spirituele methode van genezing en vergeving. Door deze methode toe te passen kun je daadwerkelijk vrijkomen van de emotionele ketenen van het onderbewuste door deze methode toe te passen. Ho'oponopono betekent corrigeren/herstellen en het is de reiniging van blokkades in onze gedachten en onze celstructuur, want onze gedachten manifesteren zich in ons lichaam. Het is een reiniging van angsten en zorgen, van destructieve gedragspatronen, van oude dogma's en trauma's die onze persoonlijke en spirituele ontwikkeling in de weg staan. Maar hoe werkt dit dan? REINIGING EN ZUIVERING Door vier eenvoudige zinnetjes te zeggen lossen de belemmerende programma's die het onderbewuste domineren op. Kan het zo simpel zijn hoor ik je denken. Jazéker, en dat niet alleen: je leven kan voorgoed veranderen met dit liefdevolle ritueel van zelfbevrijding uit het prachtige Hawaii. Door Ho'oponopono te doen maak je verbinding met je Hogere Bewustzijn en je herstelt de harmonie - ten eerste in jezelf en daardoor in de wereld die je omringt. Dit gebeurt zonder dat het nodig is om eerst een situatie of probleem te analyseren. Wat is je Hogere Bewustzijn waar Ho'oponopono je mee verbindt? KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT 
Het goede nieuws