Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6
Volgens een oud Indiaas verhaal wilde God de waarheid verbergen en zei: 'Ik wil het leven van de mensen interessant maken. De plaats waar ik de waarheid zal verbergen is hun hart, want ze zullen overal zoeken maar pas na lang zoeken ontdekken dat de waarheid in hun hart zit’. HET HART ALS ZETEL VAN DE ZIEL Hoe mooi, als je bedenkt dat de spirituele tradities uit de geschiedenis spreken over het hart als het intelligente centrum van de mens en de zetel van de ziel waar de waarheid te vinden is. Die waarheid zegt, dat de grootste schat - je spirituele wezen - de ware bron van geluk en levensvervulling, in jezelf ligt, in je hart. De taal van het hart bestaat uit gevoelens en je zult je hart dan ook nooit kunnen ontlopen in het leven. Daarom kun je maar beter luisteren naar wat je hart je te zeggen heeft. Zonder het echter te beseffen besteden we in het dagelijks leven meer aandacht aan onze gedachten dan aan ons hart. Vaak zitten we gevangen in ons hoofd en bij een belangrijke beslissing wegen we doorgaans de voor- en nadelen tegen elkaar af, en vinden we een rationele keuze vaak het beste. Hierdoor maken we geen gebruik van de wijsheid en waarheid die in ons hart dus te vinden is. EEN UITDAGING Het kan dan ook een uitdaging zijn om ons bewust te gaan worden van de ongekende mogelijkheden van ons hart. Als je je hart gaat volgen, luister je niet naar je hoofd, maar naar wat goed voelt voor je. En terecht, je hart bezit een intelligentie die veel groter is dan waar we met ons verstand bij kunnen. Om je bewust te worden van de intelligentie van je hart, moet je je hart openen en luisteren naar zijn innerlijke stem. Wanneer we vanuit ons hart gaan leven, verbetert de kwaliteit van het leven dramatisch en gaat groei en verandering sneller en dieper. Met een open hart gaan we op een heel andere manier naar het leven kijken en het betekent dat je een gepassioneerd leven gaat krijgen vol zin en betekenis. Als je naar je hart gaat luisteren, ga je doen wat je het liefste doet en leef je het leven waarvoor je geboren bent. Je hart verteld je wat de zin van je leven is. Het hart verbindt je met een grotere bron van kennis, waar je niet bij kunt komen met je verstand. Als je je hart opent, verandert je hele wereld. Via het hart krijg je inzicht in je diepste verlangens en passie. Je hart weet wat je gelukkig maakt. Je hart kent de waarheid. Kortom, kom uit je hoofd en luister naar de stem van je hart. In wezen vraagt het hart naar je en zegt: 'Kom, ik zal je laten zien wat je echt moet doen. EEN INNERLIJKE REIS Iedere dag krijg je de kans om je hart te openen en op een innerlijke reis te gaan. Als je dat doet krijg je oog voor het goede in de mensen en de wereld om je heen en wordt je bewust van de diepere dimensie van je eigen bestaan. Je gaat daadwerkelijk begrijpen wie je bent en waarom. Het vergt veel moed om deze innerlijke reis te ondernemen en je innerlijke stem en passie te gaan volgen als niemand anders dan jijzelf die kan horen of begrijpen. Maar je moed zal worden beloond, want je gaat ontdekken dat het de stem van je ziel zelf is, die via je hart spreekt en je de juiste richting wijst. Vaak kan alleen die stem je laten zien en voelen wat je moet doen. Je brein heeft slechts een beperkte visie op je leven, maar je innerlijke stem kan iedere situatie beoordelen vanuit een hoger perspectief. Dit perspectief laat je uiteindelijk ontdekken, dat het geheim van het hart is dat het niet alleen jouw identiteit bevat, maar ook die van God, samengesmolten tot één geheel. God spreekt in het hart. Vanuit het hart. Via de stem in je hart krijg je toegang tot een goddelijke dimensie en in je hart zijn die dimensie en je authentieke zelf één - het is de goddelijke Bron van Licht in de menselijke ziel. Wát een bewustzijnsproces kan dit niet zijn en in onze ogen is het magisch en mythisch om dit proces te ervaren. Met dit bewustzijnsproces zien we een tsunami van veranderingen over de wereld glijden, als zijnde een gigantische golf, die alles aanraakt. Hele volkeren zijn op dit moment op de vlucht en alles verschuift. Daarmee wordt bewezen dat er grote veranderingen gaande en aanstaande zijn. Vele structuren blijken achterhaald en functioneren niet meer. Niets zal dan ook hetzelfde blijven, ook jij niet. De tijd is aangebroken om over te gaan naar een nieuw niveau van bewustzijn en al het oude zal simpelweg desintegreren. WAT IS DAN DIT NIEUWE BEWUSTZIJNSNIVEAU VRAAG JE JE WELLICHT AF? Wel, we gaan van angst naar liefde en het ontwaken van dit bewustzijn is een grote evolutionaire sprong. We gaan ons als mens herinneren wie we echt zijn. We staan voor de uitdaging om ons bewust te worden van de liefde, wijsheid en intelligentie die in ons hart te vinden is. Dit zal het mogelijk maken om weer contact te krijgen met wie we in ons diepste wezen zijn. Het nieuwe bewustzijn kan ons helpen in deze transformatie om onze ziel volledig in de fysieke wereld te brengen, in elk aspect en ieder moment van ons dagelijks leven. Om dit te kunnen, moeten we bereid zijn alle situaties die we wellicht hebben vermeden onder ogen te gaan zien. Daarom zien we nu alle oude pijnstukken, zowel collectief in de wereld en persoonlijk, omhoog komen om te worden geheeld. Dit gaat gepaard met een enorm dwingende energetische kracht. Ziehier de chaos in de wereld en in onszelf. EEN PROCES VAN VERANDERING Verandering kan alleen maar plaatsvinden wanneer de mens ook werkelijk durft te zien wat hij in zijn diepste wezen is en niet zoals zijn ego hem voorschrijft (het laatste wat het ego wil is verandering). Daarom gaan we nu ook door een proces waarin de noodzakelijke veranderingen zich aandienen, die nodig zijn om ons helemaal los te kunnen maken van angsten, oude patronen en overtuigingen. Dit proces weerspiegelt ook de zwaarte van deze tijd. Een tijd die vervangen wil worden door een lichtende liefdesenergie die verbonden is met het hartbewustzijn. Het is de geboorte van licht, de geboorte van liefde die zich krachtig aandient in de wereld en in onszelf. Het is een proces dat ons dwingt in onze eigen kracht te gaan staan en te gaan leven vanuit ons hart. In dit proces is de wereld en de mens zich aan het opschonen en loslaten. Ieder op zijn eigen wijze, maar in dat proces zijn we op het diepste niveau één en verbonden en maken we uiteindelijk allemaal hetzelfde mee. Heb daar geen angst en vrees voor, maar weet dat wanneer we onze eigen duisternis verbinden met de liefde van ons hart, dit ons zal verbinden met onze diepste essentie en dat waarachtige transformatie plaats zal vinden. Ons hart roept ons. Steeds dwingender. EEN NIEUWE WAARHEID Maar de mens die zich niet bewust is van dit proces, zal vaak het idee hebben dat de grond onder zijn voeten verdwijnt, en krampachtig vasthouden aan allerlei oude overtuigingen en levensstructuren. Onze diep gewortelde angsten laten zich dan voelen en dit brengt geen licht in de wereld maar duisternis. Wanneer we ons in deze chaotische tijd door angst laten overnemen, zal daarmee het duister zich blijven voeden. Door angst toe te laten raken we juist verder afgescheiden van onze roepende binnenwereld. Het is echter nu de tijd om onze binnenwereld aan de buitenwereld te gaan laten zien. Daar is moed en inzicht voor nodig en bovenal liefde die in ons eigen hart te vinden is en verbonden is met onze eigen goddelijkheid. Dit is een kracht die sluimerend aanwezig is in ieder mens, maar die zich onweerstaanbaar een weg naar buiten aan het zoeken is. Het is voor ons net als een zaadje, dat door de weerstand van de harde grond heen zich een weg naar het licht baant. Het bewustzijn dat zich nu openbaart aan de wereld is niet te stoppen, het is een universele wetmatigheid, waar ieder uiteindelijk ten diepste door zal worden aangeraakt en getransformeerd. De waarheid in ons leven blijkt dan niet de waarheid te zijn zoals we die altijd hadden gedacht. Een nieuwe waarheid is zich aan het openbaren. Een waarheid die gebaseerd is en resoneert met wie we ten diepste zijn. Een waarheid die spreekt over het feit dat we allemaal vanuit het licht zijn gekomen, over het feit dat we allemaal vanuit liefde zijn gekomen. Die waarheid is zich nu aan het openbaren. Om deze waarheid ten volle te kunnen voelen en begrijpen zullen we ons hart moeten openen. Ieder heeft daar zijn eigen tijd voor nodig. De vraag nu is: 'Waar voeden we dit zaadje van nieuw bewustzijn mee, met licht of duisternis?' ALS EEN GEBOORTE Herken je dit? Voel je dit ook? Wat een transformatie en groeiproces ervaren we met zijn allen en hoe worden we hierin geconfronteerd met onze overtuigingen, patronen en emoties die zich krachtig aan ons presenteren. Iedere keer weer. Zo bijzonder en ook zo moeilijk, vind je niet? Het voelt als een geboorte met alle pijn en worsteling van dien. Hoe meer we ons echter bewust worden van de zuivering die zich in ons en rondom ons in de wereld afspeelt, hoe meer ons hartbewustzijn zich zal ontplooien. Voel jij ook de behoefte om vanuit je hart te kunnen leven? Om te kunnen zijn wie je in je diepste wezen bent? Om je waarachtig vrij en gelukkig te kunnen voelen? Om je te verbinden met de liefde en compassie die diep in jezelf resoneert? Dat je geen behoefte meer hebt om je steeds weer aan te moeten passen, een rol te moeten spelen en niet je diepste zelf te kunnen zijn? Verlang je ook sterk naar innerlijke stilte en rust i.p.v. jezelf heen en weer geslingerd te voelen in je denken en je emoties, wat veel stress geeft en je weg houdt van veranderingen en spirituele groei in je leven? MAAR HOE NU VERDER TE GAAN? 'Go with the Flow' is het antwoord. Wat een uitdaging kan het zijn om je mee te durven laten voeren door deze energetische vloed van veranderingen. Om de veilige oevers te durven loslaten van het 'oude' - het bekende - en geen angst te hebben voor het onbekende. Vind de moed en nieuwsgierigheid om in die stroom te springen en heb vooral geen angst voor al die veranderingen die zich zo krachtig aandienen in onszelf en in de wereld om ons heen. Besef, dat de enige weg die ons naar ware vrijheid en geluk zal brengen de weg naar ons eigen hart is. Daar kunnen we de vreugde, vrijheid en liefde vinden wat als balsem werkt voor de mens die een uitweg zoekt uit de duisternis van angst, depressie, stress en lijden. We hebben hiervan geleerd en die ervaringen hebben onze ziel doen rijpen en groeien. Maar nu is het genoeg geweest. Nu mogen we en kunnen we dichterbij de goddelijke Bron van Licht komen in onze menselijke ziel door ons hart te openen. Hoe bijzonder is het dan om te ontdekken dat de relatie waarnaar je wellicht verlangt - het leven van echte wijsheid, genade, kracht, moed, compassie en liefde - al leeft in je, namelijk je Ware Zelf. Het enige wat je nog hoeft te doen is ervoor kiezen dat te gaan ontdekken. Het hoogste doel van het menselijk bestaan, dat wil zeggen, jouw doel, is de kracht van je Ware Zelf in de wereld te brengen.                                                       - Eckhart Tolle -

Het Hartbewustzijn

De manier om in contact te komen met je ziel,met je geest,  is je bewust te worden van je hart.  Richt je aandacht heel bewust op je hart                     - Deepak Chopra -