Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Je Hogere Zelf

Het Mysterie
Jezus openbaarde het mysterie van het Christus Zelf tijdens het Laatste Avondmaal. Hij nam een stuk brood, als symbool voor het ene Woord, de ene Christus, brak het en sprak: 'Dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken is.' Hij bedoelde: 'Dit is het lichaam van de Universele Christus dat voor een ieder verpersoonlijkt is als het Christus Zelf.' Hoewel er maar één absolute God is en één Universele Christus, kan het lichaam van die Universele Christus worden gebroken, terwijl elk stukje alle hoedanigheden van het geheel zal behouden. Jezus zei tegen de discipelen dat zij het brood moesten eten. Met andere woorden: het was de bedoeling dat zij het Universele Christusbewustzijn in zich zouden opnemen en daarmee één zouden worden. Mark Prophet, de stichter van The Summit Lighthouse, vatte dit heel mooi samen in een lezing. Mark zei: 'Ik zie God als een groot brood - en ik zie Christus, de Universele Christus, dit brood breken. En ik zie de kruimels als individuele nomaden, als u en ik. Wij zijn allen kruimels die van de tafel van de Heer zijn gevallen. Ieder van ons is een druppel water van de oneindige oceaan. Wij allen hebben de kwaliteit van de hele oceaan, van de oneindige werkelijkheid in onszelf, maar missen de kwantiteit. En alleen door weer één te worden met die oceaan, net zoals de schitterende dauwdruppels de zee inglijden, alleen als wij samensmelten met God en met ons Ware Zelf, kunnen wij al datgene worden, wat wij moeten worden. Juist doordat wij ons gescheiden voelen van God, worden wij weggehouden van onze Ware Zelf.' DE EERSTE STAP De eerste stap die je in het proces van hereniging met je IK BEN Aanwezigheid kunt nemen, bestaat uit het ontwikkelen van je relatie met je Christus Zelf. Het is je innerlijke leraar, je beschermengel en je beste vriend. Het is ook 'het stemmetje van je geweten', dat in je hart spreekt en je laat merken wat goed is en wat slecht en het uit zich bij iedere ziel in de vorm van het geweten. Iedere ziel op Aarde weet dat mededogen, liefde en respect voor alle levensvormen de kern van een gezonde samenleving vormt, maar ook dat agressie, overheersing, moord en vergelding nooit de wereld tot bloei zullen brengen. Het Christusbewustzijn is anders gezegd de onbeschreven wet van het hart. Hoe sterker je connectie met je hart is, hoe duidelijker de innerlijke stem van je geweten in je geest gaat klinken. Als je verbonden bent met je Christusbewustzijn, heb je nooit twijfel of angst. Je hebt het volste vertrouwen in je vermogen om datgene te volbrengen wat je in gedachten hebt. Je ontvangt inspiratie en leiding. Je persoonlijke Christus Zelf - je Hogere Zelf - is de onzichtbare hand die je helpt in te zien waar je misschien verblindt bent door je gewoontepatronen. Vele hiervan zijn door je daden in het verleden ontstaan. En hij helpt je te beslissen welke weg voor je ziel het beste is. Het is je beschermengel, spirituele begeleider en wijze leraar die de ziel vanaf haar jongste staat van zijn naar een niveau van spirituele volwassenheid leidt. Iedere ziel is vanaf het begin van haar zielontwikkeling op weg naar haar persoonlijke Christus Zelf. Ieder in zijn eigen tempo en zijn eigen tijd. Maar állemaal zijn we onderweg...Dus heb compassie voor jezelf en anderen. Als je wilt weten hoe je dichter bij je Hogere Zelf kunt komen KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT