Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Het pad van bevrijding

Annine van der Meer: 'Het is mijn vaste overtuiging dat de Sophia, de Moeder van het Al en ons allen zich op dit moment aan het ontsluieren is, in de wereld en in ons. Er zijn vele tekenen die daarop wijzen; neem b.v. alleen al de groene beweging die opkomt voor Moeder Aarde. Wijsheid denkt inclusief en werkt organisch, procesmatig en holistisch. Zij staat aan de drempel van een nieuwe wereld van vernieuwd en verruimd Bewust Zijn. Haar wens is om zich opnieuw bekend en bemind te maken en ons een boekje open te doen over de potentie van onze ziel. Laat u door Haar inspireren en bezielen… Dan kan Zij zich aan u ontsluieren'. DE BELOFTE De belofte in deze is dat je je eigen situatie kunt onderkennen en doorbreken. Dan kom je uiteindelijk bij je essentie. Dan ga je ontdekken wat werkelijk bij je hoort. Dat je kunt zeggen: JA, ik herinner me jou zoals je ooit werkelijk was in het Moederland. Het doel is in balans te komen. Het mannelijke met het vrouwelijke in jezelf te verenigen en een heel mens te worden. We kunnen dit doen door de intuïtieve vrouwelijke kracht die we allemaal hebben leren voelen, en erop vertrouwen en haar ondersteunen met onze mannelijke daadkracht in de wereld. Als we proberen te luisteren naar onze intuïtie en er ieder moment, in ieder aspect van ons dagelijks leven naar proberen te handelen, integreren we de vrouwelijke en mannelijke kant van onze aard en stemmen die op elkaar af. Na de 'reis' door het Moeder- en Vaderland, komen wij nu eindelijk in het thuisland aan. Dan ben je in balans. Je bent dan in je Zelf thuisgekomen. Dát is waarachtige vrijheid! Restaureer het beeld dat het ooit vroeger was en als je dat doet raak je iets heel diep in jezelf. Dan komt er weer die oerkracht in jou vrij. Niet alleen in vrouwen maar ook in mannen en dat heeft de wereld zo nodig. Dát is de bedoeling van deze tijd. Het is het pad van bevrijding. Wie dit pad van bevrijding wil ervaren, moet verschil maken tussen wereldse kennis en werkelijke wijsheid die van Vader- Moeder God is. Bij het toepassen van universele wijsheid gaat het niet om wat je weet, maar om wat je doet. Deze ingrijpende omwenteling is primair een volstrekt innerlijk gebeuren, die haar uitdrukking vindt in een volkomen nieuwe levensstijl. Het is de staat- van-zijn van de levende ziel. Je bent een kind van het licht en verborgen in je hart is je Godsvonk te vinden die je pad zal verlichten. Deze Godsvonk maakt nu de mensen wakker en letterlijk álles is hierdoor aan het veranderen. Vanuit chaos wordt 'nieuw' geboren. Het is aan jou om de deur van je hart te openen om het mystieke pad van bevrijding te vinden en dit innerlijk proces aan te gaan. Door je zielbewustzijn te verwerven, kun je het onuitsprekelijke ervaren, waardoor je liefde en wijsheid kunt laten stralen in de wereld. Het is je verbinden met datgene wat er voor jou werkelijk, onoverkomelijk en onvoorwaardelijk toe doet. Daar aandacht aan geven, is alledaags ermee communiceren - ermee zijn. Dat is nu harder nodig dan ooit. Grote veranderingen wachten op je en in de wereld om je heen. Transformeer de wereld door te beginnen bij jezelf. Het is nu de tijd om je voor te bereiden op het gaan van een authentieke spirituele weg in je dagelijkse leven. Een leven vanuit liefde, eenheid, vreugde en het ontstijgen aan dualiteiten. Bedenk daarbij dat alles wat je nodig hebt al binnen in je zit. Wees niet bang om te kijken. Zet jezelf niet onder druk. Niet meer! Je kunt je doel in het leven bereiken op een open, ontspannen en vreugdevolle wijze. Tijdens onze Healing-Tour hebben we de magie hiervan kunnen ontdekken. Ga mee op INNERLIJKE REIS om dit ook te ervaren.  TERUG NAAR OVERZICHT Onze hartelijke dank gaat uit naar het geweldig inspirerende werk van - Annine van der Meer, Shakti Gawain en Marja de Vries. 
De belofte