Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

           Het veld

ONBEWUSTE OVERTUIGINGEN Het probleem is dat onze onbewuste oude patronen en overtuigingen in deze krachtige saboteurs zijn die ons beperken en belemmeren als een dwangbuis. We zijn veel te vaak verstrikt in een matrix van de negatieve overtuiging dat we niet bij machte zijn onze dromen te verwerkelijken. Veel mensen zijn op zoek naar hun persoonlijke vrijheid door het ene zelfhulpboek na het andere te lezen - maar meestal eindigt het ermee dat zij ontmoedigd raken en zich machteloos voelen. De moeilijkheid schuilt in het feit dat, hoewel de inhoud van zulke boeken bij lezing door de bewuste geest goed worden begrepen, de informatie zelf zelden deel gaat uitmaken van de al bestaande gedragsprogrammering van het onbewuste. Hoe werkt dat dan? OUDE PROGRAMMERINGEN  Het veld reageert op onze gedachten en die worden continu beïnvloed door deze oude programmeringen. In ons dagelijks leven zijn we ons van dit feit echter meestal niet bewust. We denken dat we onze intenties affirmeren en nieuwe mogelijkheden creëren, maar in werkelijkheid zetten we steeds opnieuw dezelfde oude plaat op, met ingesleten patronen en automatisch gedrag, grotendeels aangeleerd voor we 7 jaar waren. Dit zijn diep geëtste patronen en overtuigingen geworden en vormen onbewust de basis van je zijn. Met andere woorden: je bewustzijn, de kracht die áltijd je werkelijkheid beïnvloedt, zit erin gevangen. De nieuwe wetenschap heeft de aloude waarheid herontdekt dat de menselijke geest in wezen de ultieme gevangenis is. We zijn allemaal gevangen in een verhaal over wie we denken te zijn.  Door onze verbinding met het veld worden we iedere dag weer onbewust geconfronteerd met al deze diepgaande ongewilde programmeringen. DE FILM VAN JE LEVEN Neurowetenschappers vertellen ons dat maar liefst 95 procent van onze gedachten wordt gestuurd door ons voorgeprogrammeerde onbewuste brein. In plaats van daadwerkelijk te denken, kijk je eigenlijk naar een 'film' van je leven. Hoe ontnuchterend is dat. Het zijn automatische associaties en we hebben ze allemaal. Mensen die denken ze niet te hebben, houden zichzelf voor de gek. Wat doet dit met je verlangens en dromen? Je positieve gedachten en je verlangens en dromen zijn iedere keer weer in strijd met die oude ontmoedigende programmering. Met andere woorden: je bewustzijn, de kracht die altijd je werkelijkheid beïnvloedt, zit gevangen in de oude programmering. We denken dat we ons leven sturen met onze ideeën en gedachten, maar iedere keer weer reageert het veld op die onderliggende oude patronen en creëert deze in de realiteit van iedere dag. Hierdoor is het over het algemeen heel moeilijk om veranderingen door te voeren in je leven. Maar er is hoop. Oh ja! HOOP De eerste grote en enorm bevrijdende stap is jezelf bewust maken van het gegeven dat wij allemaal, ongeacht hoe spiritueel ontwikkeld we ook menen te zijn, gehoorzamen aan deze grotendeels onzichtbare gedragsprogrammering. Als we eenmaal hebben ingezien hoezeer ons gedrag onbewust wordt beheerst door onze overtuigingen, kan ieder van ons zich ontdoen van de boeien van schuld en schaamte. Dát is het begin van daadwerkelijk verandering. Daarnaast, als je je bewust wordt hoe het veld werkt, kun je het veld in jouw voordeel gaan gebruiken en kun je je leven zelf in de hand nemen. Om daadwerkelijk te kunnen veranderen moeten we echter altijd tot een nieuw begrip van het ik en van de wereld komen, zodat we nieuwe kennis en ervaringen kunnen opdoen. EEN NIEUW BEGRIP Dat nieuwe begrip is, dat binnen enkele jaren de moderne mens gedwongen zal zijn om te accepteren wat nu ondenkbaar is: onze geest kan energie genereren die materie kan omvormen. Deeltjes reageren op onze gedachten en dat betekent dat onze gedachten de mogelijkheid hebben om de wereld te veranderen. We zullen ten diepste gaan beseffen dat de kracht van onze geest actief de wereld co-creëert die we ervaren. Al onze emoties, percepties, overtuigingen en gedachten spelen daar een rol in. Talloze onderzoeken hebben inmiddels uitgewezen dat de geest van de schijnbaar broze, machteloze mens het veld doelbewust en meetbaar beïnvloedt, waarmee hij mede vormgeeft aan onze wereld. Onze gedachten en handelingen zijn daarom belangrijk voor de manier waarop dit veld vorm krijgt. Wat is dan de clou in dit verhaal?  - KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT 
Hoop