Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Je Hogere Zelf

Ik Ben Aanwezigheid
Je Hogere Zelf is je onsterfelijke, unieke en perfecte IK BEN Aanwezigheid als de bron van alle kracht, kennis en liefde. Ralph Waldo Emerson noemt het een licht dat 'door ons heen op de dingen schijnt'. Als je je één voelt met deze Aanwezigheid, voel je je ook één met al wat leeft. De Amerikaanse mysticus Howard Thurman schreef dat hij zich soms één voelde met een 'Aanwezigheid' als hij aan het vissen was in een roeiboot op de rivier dichtbij zijn huis in Florida. "Er waren ogenblikken dat het leek alsof de aarde, de rivier, de lucht en ikzelf samen één hartslag vormden. Dan kwam er een ogenblik dat er achter die enkele hartslag een gevoel was van een Aanwezigheid die steeds tegen mij scheen te spreken...Toch was er geen stem. Het was God die door mij heen sprak”. De belofte is dat als je in harmonie bent met de Aanwezigheid in jezelf je alles wat je nodig hebt naar je toe zult trekken: van voedsel en kleding tot nieuwe vrienden en schitterende ideeën. Maar beter nog: je zult leren die eenheid te bereiken op het moment dat jij dat wilt, en de vreugde, vrede en kracht ervaren die jouw geboorterecht zijn als een zoon of dochter van God. WAT IS HET HOGERE ZELF Denk aan een zon, een spirituele zon. Die lijkt gloeiend heet te zijn, maar voelt koel aan. Want je bent een deel van de zon. Je bestaat uit geconcentreerd licht, energie en bewustzijn en grote creatieve scheppende kracht. Deze zon is de spirituele bron van al het leven. Het wordt niet door afstand van je gescheiden, Het bestaat simpelweg uit zuivere Geest. Deze zon is licht. Is God. Is je Vader en je Moeder. Het wordt de Centrale Zon genoemd. Eens was je blij dat je deel uitmaakte van deze Zon. Je genoot heel erg van het gevoel één te zijn met de hele schepping. Maar je wilde ook graag experimenteren met je mogelijkheden: je eigen vermogen om te scheppen, om de materie met Geest te bezielen. Je ging andere dimensies binnen. Misschien heb je wel eens steden ontworpen, beeldhouwwerken of tuinen gemaakt, of gewoon bestaan in een toestand van verrukking, samen met Gods andere schepselen. Toen, terwijl je door de wereld van vorm hier op Aarde reisde, kwam je ziel voor het eerst in aanraking met het onvolmaakte en negativiteit. Er ontstond een schaduw tussen jou en de Zon. Je raakte verstrikt hierin en vergat hoe het was om deel van de Zon uit te maken. Je was afgescheiden. Je kon je weg naar je oorspronkelijke staat niet meer terugvinden. Je ziel viel in slaap en vergat haar oorsprong en haar vermogen tot scheppen, zoals God dat doet. Maar je Vader en Moeder hadden dit voorzien. Zij lieten je niet in de steek en gaven je een replica van die Zon, een IK BEN Aanwezigheid, zodat je je steeds zou kunnen herinneren waar je vandaan kwam en zodoende altijd de weg terug zou kunnen vinden. EEN BEMIDDELAAR En zij gaven je een bemiddelaar die de kloof tussen jou en je IK BEN Aanwezigheid kon overbruggen; die de herinnering via je ziel aan haar verloren identiteit weer op zou kunnen roepen. Deze bemiddelaar tussen God en de mens wordt je Christus Zelf genoemd. De IK BEN Aanwezigheid  en het Christus Zelf vormen samen het Hogere Zelf. Het is je eigen persoonlijke goddelijke identiteit, je goddelijke Zelf. Het is de bedoeling dat je via je Christus Zelf kunt terugkeren naar de staat van eenheid met God, die zo dichtbij is, maar toch ver weg schijnt te zijn. Het geheim van het eeuwige leven is de vereniging met je Christus Zelf. Het is de innerlijke mystieke vereniging waar heel veel spirituele filosofieën overal ter wereld over spreken. Het is het verlangen dat je wellicht diep in jezelf voelt resoneren: het 'thuis' willen zijn. In de tijd waar we nu in leven gaan we ons weer herinneren dat het de bedoeling is om je weer te verbinden met je Hogere Zelf. Ermee te gaan communiceren. Ermee te versmelten. Je Hogere Zelf is je Ware Zelf. Het zelf waarmee je je nu identificeert is slechts een uiterst klein deeltje van het machtige wezen dat je bent. Als je die toestand van eenheid bereikt, zul je ondervinden dat je wederom gebruik kunt maken van je door God gegeven macht om te scheppen. Lees vooral verder over hoe je je talenten kunt gebruiken - KLIK HIER