Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6
Scheppend leven - Hans Andeweg Hans Andeweg, auteur van In resonantie met de natuur, werd in 1994 uitgenodigd door Michael Gorbatsjov om het Nisnesvirsky Reservaat te vitaliseren. Drie jaar werd aan het project gewerkt met een verbluffend resultaat. Andeweg maakt, op de eenvoudigste manier uitgelegd, gebruik van het kanaliseren van vitaliserende energie die op afstand wordt gegenereerd. Als alles één, is dan is alles ook energie en is alles mogelijk. Dat ligt ten grondslag aan dit revolutionaire boek.
De hemel in kaart- Eben Alexander Eben Alexander gaf al 15 jaar les in de neurchirurgie toen hij een bijna-doodervaring kreeg na een zeldzame vorm van hersenvliesontsteking. Zeven dagen lang was hij hersendood, tot hij onverwacht uit zijn diepe coma ontwaakte. Wat hij zich kan herinneren uit die tijd staat voor altijd in zijn geheugen gegrift: hij is er van overtuigd geraakt dat er leven is na de dood. In dit fascinerende boek - dat in Amerika op de 1ste plaats van de New York- bestsellerslijst binnenkwam- vertelt hij zijn ongelooflijke verhaal
De helende kracht van acceptatie - Annemarie Postma Heel veel mensen zitten vast in een relatie, een baan, hun familie, hun lijf of in hun hoofd. Ze zijn voortdurend in gevecht met de realiteit. Ze zijn ongelukkig met de omstandigheden waarin ze leven en wachten en hopen tot hun leven ooit weer aangenamer zal worden. Maar waarom wachten op een beter leven, als werkelijk positieve verandering binnen handbereik ligt. De sleutel ligt niet in het leren veranderen van wat is, maar juist in het willen leren wat er is. In dit boeiende boek laat Annemarie Postma zien waarom het zo belangrijk is om bewust te leven vanuit omarming van de realiteit. Want hoe vaak lukt het jou om een week - of een dag - in volkomen acceptatie te leven met je leven zoals het nu is, en met jezelf zoals je nu bent? Annemarie ontdekte de helende werking die van werkelijke acceptatie uitgaat. Acceptatie van het hier-en-nu neemt je innerlijke blokkades weg, zodat er nieuwe energie vrijkomt om je leven op je eigen krachtige manier vorm te geven. Met dit boek biedt Annemarie de sleutel voor persoonlijke verrijking en transformatie en ontsluit ze de geheimen van het krachtige scheppingsprincipe: ACCEPTATIE!
Een nieuwe aarde - Eckhart Tolle De auteur van diverse succesvolle werken over spirituele groei ziet dit boek als een hulpmiddel voor transformatie die voortkomt uit een nieuw opkomend bewustzijn. De aangereikte ideeën en concepten zijn niet meer dan richtingborden die tijdens het lezen het ontwaken moeten bewerkstelligen. In tien hoofdstukken die onderverdeeld zijn in korte fragmenten met titel wordt veel aandacht besteed aan het herkennen van het ego, de manier waarop het werkt en hoe het de macht overneemt.
Spontane evolutie - Bruce H. Lipton en Steve Bhaerman Hoe onze positieve intenties de wereld kunnen verbeteren In deze tijd van Facebook weten we het: het brein van een enkeling kan wereldwijd effect hebben. Het wetenschappelijk onderzoek van de auteurs op het gebied van de cel laat zien dat wij ons vandaag in een bijzondere fase van de evolutie bevinden: het menselijk bewustzijn kan de loop der dingen drastisch veranderen. Niet alleen op het niveau van een persoon, maar ook op het niveau van de hele samenleving. We hebben de positieve toekomst zelf in de hand. De vraag is: zijn wij het ons ook bewust? De auteur geniet bekendheid als bioloog en schreef eerder o.a. 'Biologie van de overtuiging'*; zijn eveneens Amerikaanse co-auteur is politiek geëngageerd cabaretier, ook bekend als 'kosmische komiek' Swami Beyondananda. De ‘swami’ voegt vooral komische en min of meer wijze noten toe in dit boek dat volgens Deepak Chopra de potentie heeft om de wereld te veranderen
De genezende kracht van Ho`oponopono - dr. Luc Bodin- Nathalie Bodin Maak kennis met de spirituele wijsheid van Hawaï en kom in het reine met jezelf en je verleden. Met Ho`oponopono, een oude Hawaïaanse levenskust, kun je bij jezelf negatieve herinneringen en onbewuste programma's uitwissen. Dit brengt innerlijke rust en evenwicht in je leven. Dankzij Ho`oponopono wil je niet meer de anderen en de wereld buiten jezelf veranderen. Je zult inzien wat in jezelf genezen moet worden. Dan ben je volledig in het reine met jezelf en zul je inspiratie vinden voor de beste oplossing van het conflict.
De hele olifant in beeld - Marja de Vries De hele olifant in beeld is een synthese van de gemeenschappelijke inzichten van vele verschillende wijsheidstradities in de werking van de Universele wetten en de Gulden Snede en de recente baanbrekende wetenschappelijke die met deze eeuwenoude inzichten overeenstemmen. Hierdoor wordt in feite een geheel nieuw wereldbeeld zichtbaar en wordt het mogelijk om te begrijpen wat er nodig is  om de balans te herstellen, zowel in onszelf als wereldwijd. Omdat deze wetmatigheden een universeel karakter hebben, zijn ze van toepassing op alle aspecten van ons individuele en maatschappelijke leven. Ze kunnen dan ook gebruikt worden als uitgangspunt bij alle persoonlijke en maatschappelijke vernieuwingen, die tot doel hebben meer in harmonie te zijn met onszelf en met het grotere geheel. Een geheel nieuw en samenhangend wereldbeeld wordt zichtbaar.
De creatiespiraal - Marinus Knoope Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn wensen en verlangens van mensen een voorbode van hetgeen ze later kunnen realiseren. Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te creëren, zo beschikken mensen over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen realiseren. Zoals er in de natuur  een vaste route is van bloesem naar vrucht en van zaad naar oogst, zo is er in de natuur ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid. Die weg wordt in dit boek beschreven.
Start vandaag met lichter leven - Robert Bridgeman Robert Bridgeman leert je in zijn boek Start vandaag met lichter leven, handboek voor een bewust leven op een bewuste manier je eigen (levens)pad te volgen. Robert kwam in 2008 in een persoonlijke crisis en verloor in korte tijd zijn baan, huis en vrouw. Hij was er wonderbaarlijk snel bovenop en kwam er veel gelukkiger en gezonder uit. Hij wilde weten hoe dit kon en ging op zoek naar de redenen achter al die positieve levensveranderende ervaringen. In Start vandaag met lichter leven deelt Robert zijn wereldwijde zoektocht langs 33 religies, mystieken,tradities en methoden. Van Eckhart Tolle tot Deepak chopra, van yoga tot Shamballah, van Iceman Wim Hof tot Search inside Yourself van Google: Robert onderging alles bij de bron.
Het terug gevonden licht - Jacques Lusseyran Jacques Lusseyran, die met acht jaar door een ongeval blind werd, beschrijft hoe hij opnieuw van binnenuit moest leren zien, en hoe hij daarbij een licht - het licht - ontdekte en de vreugde. Dit werk is een ontroerende biografie van zijn eerste 20 levensjaren: 1924-1944. Het is zijn verhaal tot aan zijn bevrijding in 1944 uit het concentratiekamp Buchenwald. De rode draad door dit boek is zijn liefde voor het leven. Boeiend, ontroerend, heroïsch, dat zijn de kenmerken die uit zijn leven naar voren springen. Wie dit boek gelezen heeft, zou daarna ook moeten lezen: 'Tegen de vervuiling van het ik 'een nieuwe manier van zien'; een drietal voordrachten, waarvan er 2 zijn gehouden in Zurich; de derde kon hij niet meer uitspreken, omdat hij  weken daarvoor dodelijk verongelukte.
Inwijding tot succesvol mens - Janosh Heb jij er ooit wel eens bij stilgestaan dat je een heel groot geheim met je meedraagt? Door de kosmische invloed van het Waterman tijdperk neemt de vrouwelijke energie op aarde in hoog tempo toe. De intuïtieve, creatieve, verzorgende en gevoelige energie die al lange tijd als ondergeschikt gezien werd. Net als de vrouw. Want wat weet je bijvoorbeeld over de Bijbelse figuur Maria Magdalena? Wat heeft zij met de Heilige Graal te maken? Janosh legt uit waarom zijn graalcodes, gebaseerd op Heilige Geometrie, op zielsniveau communiceren met ons onderbewustzijn en zo helpen de deur naar de Heilige Graal in onszelf te openen. Met hulp van 33 kleurrijke Heilige Graalcodes laat hij je zien, voelen en ervaren dat je veel meer bent dan je altijd hebt gedacht. Laat je verrassen! Zie, voel en ervaar je dat je veel meer bent dan je altijd hebt gedacht.
Heimwee naar het paradijs - Tijn Touber Tijn Touber leefde 14 jaar als yogi in hartje Amsterdam en staat erom bekend oude wijsheden te kunnen vertalen naar                                                                                            alledaagse, geleefde verlichting. Na het schrijven van bestseller Spoedkursus Verlichting ging Tijn wederom op reis, naar onder meer Egypte, Amerika en Engeland, vol vragen over wie wij zijn, waar we vandaan komen, waarnaar we op weg zijn en hoe we daar komen. Het resultaat is Heimwee naar het Paradijs, een fascinerende speurtocht naar de oorsprong van het bestaan. Inspirerende boeken
 2