Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Je Hogere Zelf

Ik ben de Heilige Graal. Ga naar jouw hart en zoek mij. Als je mij met een zuiver hart zoekt en een open geest, dan vind je mij. En dan zal ik jou zeker het eeuwige leven geven. Wie kent het niet, de mythische legenden en de speurtocht naar de Heilige Graal. Fascinerende verhalen verbonden met tot de verbeelding sprekende namen als King Arthur, Lancelot, Jezus en Josef Arimathea. En natuurlijk Maria Magdalena die onlosmakelijk verbonden is met de Graal die symbool staat voor de zoektocht naar jezelf, naar je eigen innerlijke kracht. Haar energie staat symbool voor harmonie en het Heilige Vrouwelijke en draagt bij aan de bewustzijnstransformatie die de mensheid op dit moment doormaakt van intellectueel denken naar intuïtief voelen. Het is de bedoeling dat we ons opnieuw verbinden met onze intuïtieve, creatieve, verzorgende en gevoelige vrouwelijke energie die lange tijd als ondergeschikt werd gezien.  De Graal zelf is een geheimzinnig mythisch voorwerp die in een oude Keltische mythe 'de Bron van alle goede dingen' en 'de Hoorn des overvloeds' werd genoemd waar al sinds mensenheugenis naar wordt gezocht. Niet in de laatste plaats, omdat er allerlei magische krachten aan worden toegedicht, zoals een geneeskrachtige werking, onsterfelijkheid en de mogelijkheid tot communiceren met God. Het gegeven dat er in de loop van de eeuwen voor de Heilige Graal zo veel belangstelling is geweest en nog steeds is, wijst op een diep menselijk verlangen om zich hier op Aarde weer te verbinden met de Bron van onvoorwaardelijke liefde die in ons hart te vinden is. Het is een mysterieus, geheimzinnig en beloftevol verlangen, waar een diepe symboliek achter schuilt en dat iets heel essentieels vertegenwoordigt. Namelijk dat de Graal het meest heilige op Aarde heeft opgevangen: het bloed van Jezus. DE CHRISTUSENERGIE Het bloed van Jezus symboliseert onze spirituele essentie, ons Hogere Zelf. Jezus staat voor het meest heilige in de mens: de Christusenergie - de onvoorwaardelijke liefde in het hart. Deze Christusenergie is de basis voor ons als mens om ons Hogere Zelf in ons lichaam te kunnen incarneren en om Goddelijkheid te kunnen ervaren. Daarom is de symboliek van de Graal de belofte om de verbinding te kunnen maken met ons Hogere Zelf en het Christusbewustzijn. Door de inhoud van de Graal heeft Jezus het voor ons als mens mogelijk gemaakt, dat ook wij het Christusbewustzijn in onszelf kunnen gaan ervaren, als wij ons zelf verlossen van de beperkingen van ons ego door onze ego-krachten te laten leiden door ons Hogere Zelf. De legenden en de zoektocht naar de Heilige Graal komen uit een tijd dat de meeste mensen niet bewust in contact waren met hun Hogere Zelf ofwel de Goddelijkheid in hun zelf. Ook in deze tijd vertaalt dit zich voor velen in een diep gevoel van gemis en heimwee naar hun eigen essentie. Het is een reflectie van de ontkenning van onze ware diepste essentie namelijk dat wij zélf de Heilige Graal zijn! Wij als goddelijke wezens in geïncarneerde vorm zijn zelf de Graal en haar inhoud. Om verder te kunnen lezen over het bijzondere proces van bewustwording KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT
De mythische legende