Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Je Pijnlichaam

  Deze woorden stonden boven de ingang van de tempel van Apollo in Delphi, waar het heilige orakel zich bevond. In het oude Griekenland kwamen de mensen naar het orakel in de hoop te ontdekken wat het lot voor hen in petto had of wat ze in een bepaalde situatie precies moesten doen. Waarschijnlijk lazen de meeste bezoekers deze woorden wanneer ze de tempel betraden zonder te beseffen dat ze naar een diepere waarheid wezen dan alles wat het orakel hun kon leren. Ze beseften waarschijnlijk evenmin dat ongeacht hoe groot de openbaring was die ze kregen, het allemaal niet zou baten en hen niet voor verder ongelukkig-zijn zou behoeden, als ze er niet in slaagden de waarheid te ontdekken die in die opdracht - Ken uzelf - besloten is. Wat die woorden - Ken uzelf - volgens Eckhart Tolle in zijn baanbrekende boek 'De Nieuwe Aarde' impliceren is: 'voordat je een andere vraag stelt, moet je eerst de meest fundamentele vraag van je leven stellen: wie ben ik? Jezelf kennen gaat veel dieper dan het aanvaarden van een verzameling ideeën of een geloof'. In zijn boek laat hij ons daarom naast het ego ook uitgebreid kennis maken met het pijnlichaam van de mens. EEN ANDERE DIMENSIE VAN HET EGO Eckhart Tolle schrijft in zijn boek dat er naast het denken nog een andere dimensie van het ego is, namelijk de emoties van de mens. Het ego, schrijft hij, is niet alleen het niet waargenomen verstand, de stem in je hoofd die zich voor jou uitgeeft, maar ook de niet waargenomen emoties waarmee het lichaam reageert op wat de stem in het hoofd zegt. De stem in het hoofd vertelt een verhaal waar het lichaam in gelooft en op reageert. Die reacties zijn emoties. De emoties geven op hun beurt energie aan de gedachten die de emoties opwekten. Dat is de vicieuze cirkel tussen ononderzochte gedachten en emoties, waaruit emotioneel denken en het vertellen van emotionele verhalen voortkomt. GEEN ONDERSCHEID Hoewel het lichaam erg intelligent is, kan het geen onderscheid maken tussen een echte situatie en een gedachte. Het reageert op elke gedachte alsof het werkelijkheid is. Het weet niet dat het maar een gedachte is. Voor het lichaam betekent een zorgelijke angstige gedachte dat het in gevaar is en het reageert daarop, zelfs als je in je veilige warme bed ligt. Er wordt dan energie opgewekt, maar omdat die angstige gedachte slechts een mentale fictie is, kan die energie niet weg. Een deel ervan wordt teruggegeven aan het verstand en wekt zo nog meer angstige gedachten op. De rest van de energie wordt toxisch en verstoort de harmonische werking van het lichaam. De stem van het ego - je denken - verstoort zo voortdurend de natuurlijke toestand van welbevinden van het lichaam. Bijna ieder mensenlichaam heeft te kampen met veel spanning en stress, niet doordat het bedreigd wordt door een externe factor, maar vanuit het denken. Het lichaam zit met een ego opgescheept en het moet wel reageren op alle storende denkpatronen waaruit het ego bestaat. Zo gaat de stroom van onophoudelijk en dwangmatig denken vergezeld met een stroom van negatieve emoties. WAT IS EEN NEGATIEVE EMOTIE Wat is een negatieve emotie? Een emotie die giftig is voor het lichaam en de evenwichtige en harmonische werking ervan verstoort. Angst, bezorgdheid, woede, wrok, verdriet, haat of intense afkeer, jaloezie - allemaal verstoren ze de energiestroom door het lichaam, beïnvloeden ze het hart, het immuunsysteem, de spijsvertering, de aanmaak van hormonen enzovoort. Er is dan ook een duidelijk verband tussen negatieve emotionele toestanden en lichamelijke ziekten te zien. Wil je weten hoe het verstand zijn verhalen spint?  - KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT
Gnothi Seauton - Ken Uzelf