Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Je Pijnlichaam

  Vanwege de menselijke neiging om oude emoties in leven te houden draagt bijna iedereen in zijn energieveld een opeenhoping van oude emotionele pijn, wat Eckhart Tolle het 'pijnlichaam' noemt. De restanten van pijn die achterblijven bij elke sterke negatieve emotie die je niet volledig onder ogen ziet, aanvaardt en laat gaan, sluiten zich aaneen en vormen een energieveld dat in de cellen van je lichaam leeft. Het bestaat niet alleen uit pijn uit je jeugd, maar ook uit pijn die daar tijdens je adolescentie en volwassenheid aan is toegevoegd en waarvan een groot deel het product is van de stem van het ego. Het is de emotionele pijn die je onontkoombare metgezel is wanneer er een onwaar zelfbesef ten grondslag ligt aan je leven. Dit energieveld van oude maar nog zeer levendige emoties dat in bijna ieder mens leeft is het pijnlichaam. EMOTIONELE PIJN Negatieve emoties die je niet totaal onder ogen ziet en ziet zoals ze zijn op het moment dat ze bij je opkomen, lossen niet helemaal op. Ze laten een rest van pijn achter. Vooral kinderen vinden sterke negatieve emoties te overweldigend om te hanteren en zijn geneigd te proberen ze niet te voelen. Helaas blijft dat prille verdedigingsmechanisme in functie als het kind volwassen wordt. De emotie leeft nog steeds onherkend in de volwassene en uit zich indirect bijvoorbeeld als angst, woede, uitbarstingen van geweld, een slecht humeur en zelfs als lichamelijke ziekte. In bepaalde gevallen verstoort of saboteert ze elke intieme relatie. Oftewel, niemand komt de jeugd door zonder emotionele pijn. HET PIJNLICHAAM IS NIET ALLEEN INDIVIDUEEL Het pijnlichaam is echter niet alleen individueel van aard. Het draagt ook iets mee van de pijn die ontelbaar velen gedurende de hele geschiedenis van de mensheid, een geschiedenis van voortdurende stammenoorlogen, in slavernij voeren, plunderingen, verkrachting, marteling en andere vormen van geweld, geleden hebben. Die pijn leeft nog steeds in de collectieve psyche van de mensheid en daar wordt dagelijks nieuwe pijn aan toegevoegd, wat je kunt constateren door vanavond naar het journaal of naar het drama in de relaties van mensen te kijken. Op het eerste gezicht lijkt het pijnlichaam het grootste obstakel te zijn voor het ontstaan van een nieuw bewustzijn bij de mensheid. Het bezet je verstand, beheerst en verwringt je denken, verstoort je relaties en voelt als een donkere wolk die je hele energieveld in beslag neemt. Het maakt je vaak onbewust, spiritueel gesproken, wat betekent: helemaal ge├»dentificeerd met verstand en emotie. Je wordt er reactief van en het brengt je ertoe dingen te zeggen en te doen die bedoeld zijn om het ongelukkig-zijn in jezelf en in de wereld te vergroten. Maar als het ongelukkig-zijn toeneemt, zorgt dat ook voor steeds meer ontwrichting in je leven. Misschien kan je lichaam de stress niet meer verdragen en krijgt het een ziekte of een andere stoornis. Het pijnlichaam heeft iedere keer weer nieuw voedsel nodig.  KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT
Emotionele pijn