Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Je Hogere Zelf

Koorden van licht
Alle zielen zijn verbonden met elkaar door deze koorden van licht. Het gehele universum is een groot netwerk van licht, waar iedere ziel zijn individuele taak vervult. Op onze Healing-Tour voelden we dat we een Web van Licht en Liefde wilden weven waarin het licht straalt van iedere ziel die we tijdens onze Tour hebben ontmoet. Als we nu op een rustig moment onze ogen sluiten zien we dat flonkerende en schitterende Web met al die prachtige lichtjes. Alleen al door dit te lezen schitter jij ook hierin en zijn we één en verbonden. Ook jij bent een lichtdrager en ook al weet je vaak nog niet precies hoe je dat vorm wilt gaan geven, vertrouw erop dat je dat bent en ga stap voor stap. Laat je leiden. Wat helpt op dat pad, is dat je bij iedere stap bewust je oordelen, vooroordelen en belemmerende overtuigingen achter je laat. Dan creëer jij ruimte en heb je een volledige vrije wil. Je komt dan steeds dichter bij het goddelijke, geestelijke, kosmische wezen dat je bent. Uniek. Perfect. DE WEG VAN HET HART Als je gelooft, dat je bent overgeleverd aan de elementen, invloeden en omstandigheden van het leven, word je ook beperkt door deze overtuiging. Vaak geven we allerlei omstandigheden de schuld als we angstig zijn, pijn hebben of ontevreden, ongelukkig of ziek zijn. Dat komt voornamelijk omdat ons ego alles persoonlijk opvat en dat beperkt ons leven drastisch. Wij hebben echter de macht om onze mogelijkheden en omstandigheden zo te beïnvloeden dat de wereld  om ons heen van binnenuit verandert. Het is de weg van het hart waar je veel over kunt lezen op deze website Innerlijk Licht. Bedenk dat binnengaan van het hart in feite niets te maken heeft met een leerproces, het is eerder een her-inneringsproces. We zijn namelijk altijd al verbonden geweest met deze heilige ruimte. We hebben ervoor gekozen om onze aandacht te richten op een bewustzijn van tegenstrijdigheden - het duale bewustzijn. Maar we zijn aan het terugkeren met zijn allen naar deze oorspronkelijke staat van Eenheid. Hoe meer we vanuit ons hart gaan leven en erin slagen het leven niet persoonlijk op te vatten, en een situatie in ons leven niet als goed of slecht, makkelijk of moeilijk beoordelen, hoe makkelijker het leven door ons heen stroomt. We worden dan getuigen van ons leven en verwonderen ons over alles. Als we voelend in het leven staan, kunnen we leren op onze gevoelens te vertrouwen en alleen dan weten we wat zich in ons ontvouwt.  VERBINDEN MET JE HOGERE ZELF Als je je opnieuw met je Hogere Zelf verbindt en stap voor stap je weg voelt, vergroot je je bewustzijn. Je gaat dan ook aanvoelen wie je werkelijk bent. Onze Hogere Zelf anticipeert op wat we zien en geeft aanwijzingen op ons pad, zo leidt ze ons op een subtiele manier. Als je alert bent en je afstemt, voel je een bepaalde trilling bij datgene wat je moet doen: het voelt goed, aantrekkelijk, opwindend, prettig en uitdagend tegelijk. Als je je bijvoorbeeld verward voelt of onzeker, als je niet weet in welke richting je moet gaan, of wat je nodig hebt, of wat je geacht wordt te leren, vraag het dan gewoon aan je Hogere Zelf. Het is moeilijk daar steeds aan te denken, maar het is heel belangrijk. Vraag iedere dag welke richting je moet gaan, wat je moet weten, of wat je leert van deze ervaring. Blijf vragen en blijf open totdat de antwoorden komen. Als je het nog steeds niet zeker weet, kun je om een teken vragen. Blijf open voor alles wat er komt. Let ook op je dromen en visioenen. Als je hiervoor openstaat, kun je de aanwijzingen van je Hogere Zelf volgen, je laten leiden door inspiratie en synchroniciteit. Dan leef je vol zielsvertrouwen vanuit innerlijke vrede en volg je jouw intuïtieve ingevingen, dromen en synchrone gebeurtenissen als de leidraad op je pad. Het is een vertrouwen dat rechtstreeks uit de ziel komt, en je een gevoel van herkenning en vreugde geeft, een diep innerlijk weten. Laat je diepere gevoel je leidraad zijn op je pad, niet je emoties, je angsten of belemmerende overtuigingen. Soms is daar moed voor nodig, maar dat heb je. Lees vooral het laatste deel wat heet: leven vanuit je Hogere Zelf en maak kennis met een krachtige Mantra - KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT