Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Loslaten

Loslaten en spirituele groei zijn als regen voor een veld wilde bloemen. We bloeien als mensen alleen maar naarmate we onszelf bevrijden van wat ons begrenst. In het dagelijkse leven worstelen we vaak met alles wat we doen - met alles wat ons persoonlijk of onze voldoening in het leven in gevaar brengt - om meer vrijheid te kunnen realiseren. We kunnen echter pas hopen op iets nieuws, beters of hogers als we het oude hebben losgelaten. Het komt aan op loslaten en uitgroeien boven wie en wat we tot dan toe zijn geweest. Eerst gaan we geleidelijk aan beseffen wat niet langer voor ons werkt, en vervolgens gaan we innerlijk aan het werk om dat los te laten. Dan pas wordt ons leven getransformeerd. Loslaten vereist geen kracht - alleen de bereidheid om de noodzaak ervan in te zien. Beschouw loslaten maar als iets dat net zo natuurlijk voor je is als het voor de zon is om te schijnen. Loslaten volgt op ons besef dat vasthouden niet meer van nut is. We gaan inzien dat het 'oude' niet meer werkt.   WE ZIJN GEMAAKT OM VRIJ TE ZIJN Probeer  je eens voor te stellen dat je een mooie grote felgekleurde vlieger laat opstijgen. Al gauw zie je hem statig dansen in een strak blauwe lucht en je voelt hem krachtig trekken. Je pakt vervolgens een mes en je snijdt het touw van de vlieger door. Je ziet dan dat je vlieger onmiddellijk naar de open hemel klimt. Hij zal dat doen omdat dat zijn natuur is; hij werd gemaakt om op te stijgen. Dat zijn wij als mens ook: we zijn gemaakt om vrij te zijn als we ons kunnen bevrijden van onze beperkende gedachten en overtuigingen die ons vasthouden waar we eigenlijk niet willen zijn. LOSLATEN Het gaat om loslaten - loslaten van pijnlijke gedachten en gevoelens die onze geest binnen zijn gedrongen met uitputtende, verkeerde zorgen om onszelf. Loslaten van onaangename gebeurtenissen, omstandigheden en relaties in je leven. We lijden allemaal door het vasthouden aan: pijnlijke voorvallen, schadelijke gewoontes en verslavingen, je boos te gedragen, je angsten iedere keer weer te beleven, het sluiten van compromissen met onszelf om anderen gelukkig te houden. Maar dat je deze vaak hardnekkige problemen niet hebt kunnen loslaten, betekent niet dat het niet kan. Het betekent alleen maar dat je tot nu toe het geheim van loslaten niet hebt geleerd. Dat geheim helpt je om je te kunnen bevrijden van alle donkere gedachten en gevoelens die ons vasthouden en beperken in wie we zouden kunnen zijn. Lees maar verder. EEN ESSENTIEEL INZICHT Je hoeft je huidige levensniveau niet te accepteren. Je levensniveau bepaalt of je door dit leven zeilt of erin wegzinkt. Het probleem is dat de meesten van ons volharden in onze keuzes. Ons ego - onze onechte zelf - heeft geheime en zelfvernietigende innerlijke krachten die maken dat iemand zich aan iets vasthoudt dat hij beter zou kunnen loslaten. Het volgende inzicht is daarom essentieel: De manier waarop we nu ons leven ervaren wordt bepaald door de keuzes die we al hebben gemaakt - bewust of onbewust, Door dit los te laten kan er alleen maar iets goeds gebeuren als we ons niet meer vastklampen aan ideeën die niet blijken te werken voor ons. Als de keuzes die je tot nog toe hebt gemaakt, je een ontevreden of onvoldaan gevoel hebben gegeven, moet je ophouden je keuzes de schuld te geven en inzien dat de problemen zich bevinden in degene die kiest - jij! Jij en alles wat er elke dag met je gebeurt weerspiegelt je levensniveau. Realiseer dat je grootste kracht het vermogen is dat je je op ieder moment kan ontdoen van alle donkere gedachten en gevoelens die je krachtig in hun greep hebben en je kwaliteit van leven met regelmaat negatief beïnvloeden. ONS LEVENSNIVEAU Er wordt ons ten onrechte wijsgemaakt dat het leven ons maakt tot wie we zijn. In feite is het zo dat wie we zijn - ons levensniveau - het leven voor ons maakt wat het is. Daarom kan er pas echt iets voor ons veranderen wanneer we zien dat ons ongelukkig zijn niet verbonden is met wat er gebeurt, maar wel met het niveau waarop we kiezen iets te ervaren. Weet, dat niets in het universum je ervan kan weerhouden los te laten en opnieuw te beginnen. Vaak proberen we onze angsten te overwinnen door er tegen te vechten in onszelf om te ontsnappen aan hun donkere en beklemmende invloeden. Je probeert dan meestal je angst te domineren door sterker te willen zijn. Maar vechten met angst is als het proberen een donkere enge schaduw knock-out te slaan. Uiterst vermoeiend en stressvol en het enige wat je doet is jezelf uitputten - keer op keer weer! Beter is wanneer we wensen dat we begrijpen wat ons bang maakt i.p.v. met zekerheid te denken dat er geen andere keus is dan ons bang te voelen. EEN DAADWERKELIJKE VERANDERING Beter is dat je toestemt deze angsten bewust tegemoet te treden en dan zul je zien dat dit zwakke deel in feite niet jou is. Het is je reactie die angstig is. Het enige waar je ooit bang voor bent geworden zijn je eigen gedachten hierover. Ja, je voelde angst, maar die was niet van jou! Je was bang voor je eigen gedachten. Niet over de situatie. En door dat te zien kan dat ophouden. Nu kun je die gedachten zelf loslaten, omdat niemand graag een angstgevoel vasthoudt. Wát een mogelijkheid biedt zich dan aan: je kunt verlicht raken in plaats van bang te zijn. Je blijkt een keuze te hebben. De ontdekking dat je altijd kunt kiezen ten gunste van jezelf, is echt opwindend en kan alles veranderen in je leven. Een daadwerkelijke verandering kan dan pas plaatsvinden als we ons realiseren dat diep in ieders hart wijsheid en inzichten zijn verscholen die niets liever willen dan ontdekt te worden. Vertrouwen, tevredenheid, liefde en compassie worden dan onze constante metgezellen. Waarachtige vrijheid is binnen in onszelf te vinden en loslaten heeft dan ook in feite niets te maken met het vrijlaten van iets buiten jezelf. Loslaten is vooral een innerlijk werk. Loslaten volgt op ons besef dat vasthouden niet meer van nut is. EEN DIEP VERLANGEN Alle levende dingen zijn geschapen om te laten vallen wat niet meer nodig is. Zoals de appelboom zijn vruchten laat vallen, de slang zijn huid loslaat, de rups zijn cocon enzovoort, zo ook moet - op een hoger niveau - de mens dat laten vallen wat niet meer nodig is. Het is een werkelijkheid, een natuurwet. Als mens zijn we geschapen om te veranderen, te groeien, te transformeren, lief te hebben, vrij te zijn, maar daarvoor moeten we leren los te laten. Beschouw loslaten maar als iets dat net zo natuurlijk voor je is als het voor de zon is om te schijnen. In plaats van ons vast te klampen aan dat wat we denken te zijn, inclusief onze spijt, emoties,angsten, verwarrende gedachtes, bitterheid, boosheid enzovoort, worden we vanuit ons diepste wezen hier keer op keer aan herinnerd - het is een diepe innerlijke roep. De goddelijke intelligentie die het verlangen in je zaaide om een vrij, vervuld en onbevreesd leven te leiden zal één en verbonden met je zijn als je dit diepe verlangen voedt met je gehele hart, ziel en geest. EEN INNERLIJKE REIS Onze grote angst is, dat als we loslaten geen houvast meer hebben. Dat we in een donker gapend gat vallen, het gat dat 'niet weten wat er van ons zal worden' wordt genoemd. Het is een leugen die is geschapen door het onechte zelf (het ego), om ons ervan te weerhouden te reageren op de innerlijke roep van verandering. Maar de waarheid, die je elke keer dat je durft los te laten vanuit jezelf zult voelen, is dat je niet valt, maar juist opstijgt en je vrij zult voelen. Geloof en vertrouw dat onze Ware Zelf, dat diep in ons hart te vinden is, al vrij is. Als we op een innerlijke reis gaan, zullen we ontdekken dat in je hart een onuitputtelijke Bron van intelligentie te vinden is: je Ware Zelf - je Innerlijk Licht.Jij bezit een onbetaalbare schat die erop wacht door jou ontdekt te worden. Het leven van echte wijsheid, compassie, liefde, genade, kracht en moed leeft al in je. Het enige wat je nog hoeft te doen is ervoor te kiezen.