Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Het pad van bevrijding

Annine van der Meer, historicus, theoloog en symbooldeskundige schrijft: 'Matriarchale culturen zijn ouder dan de vier- of drieduizend jaar oude patriarchale culturen. Het zijn culturen waarin men werkte vanuit het bewust zijn een ziel te zijn die op aarde op doorreis is. In die tijd stonden vrouwelijke waarden zoals vruchtbaarheid, wijsheid en zorgzaamheid in hoog aanzien. De centrale figuur was de Oermoeder. Het waren vreedzame, bloeiende en stabiele samenlevingen waar mannen en vrouwen in totale harmonie en vrede met elkaar leefden. In matriarchaten draaide het om de ziel, de bezieling en de verbinding met de aarde. Men leefde in grote saamhorigheid met de natuur en de kosmos en alle levende wezens. Het maakte dat de mensen zich verbonden voelde met elkaar. Het maakte dat de mensen in hun hart van elkaar hielden. Iedereen wist: ik ben in mijn kern wat jij bent. Zij huldigden een holistisch wereldbeeld, dat is gebaseerd op inzicht in de universele en kosmische wetten'. MOEDERGODINNEN Moedergodinnen speelden een centrale rol bij het onderhouden van die vreedzame samenleving. Ze stonden voor levensenergie. Altaren werden op speciale locaties neergezet en ze werden krachtplaatsen genoemd - plekken waar hoge concentraties aardse en kosmische energie samenkomen. De levensenergie die je daar ervaart, werd door deze culturen als vrouwelijk ervaren. Vrouwen staan dicht bij de aarde. Ze zorgden dat het graan kon groeien, terwijl de mannen handel dreven, visten of op jacht waren. Niet voor niets spreekt men over Moeder Aarde en Moeder Natuur. De mens die in de natuur verblijft, ontwikkelt een gevoel voor energie van bomen en bronnen. DE GROTE GODIN De grote Godin, die nu eens Ashera dan weer Sophia wordt genoemd, Moeder en echtgenote van scheppergod Jahwe, was er al vanaf het begin van de schepping. Zij is op aarde afgedaald en manifesteert in haar aardse gewaad ook vele overeenkomsten. Alleen haar naam verschilt overal: zij heeft er wel duizend. In de loop van de tijd zijn de mensen haar vergeten. Zij staat in oud-IsraĆ«l voor de Moeder van goden en mensen; voor het actief vrouwelijk scheppende beginsel. Zij is de ene Kosmische en Aardse Moeder van het begin, de Sophia, de Oerwijsheid. Jean Shinoda Bolen - Jungiaans psychoanalytica schreef over de grote Godin: 'Zij werd vereerd als de vrouwelijke levenskracht; alle leven ontsproot aan haar lichaam en keerde tot haar terug. De grote Godin is in de kosmos, in de sterrenhemel, in de aarde, in het water, vooral in de oerwateren, in de baarmoeder, in de vruchtbaarheid en in de schoonheid. Zij was de belichaming van de natuur, als de kracht die leven schiep, in stand hield en vernietigde. Zij was als de maan in haar cycli, als de aarde in haar seizoenen. Alle levende wezens waren haar kinderen, wat inhield dat al wat leefde deel had aan iets van haar goddelijke wezen. Ook spreekt men over de heilige boom met de 7 armen. Die boom vond je in de hoge heuvels, hoog in de bergen, in het heilige woud, in de natuur. Het waren heiligdommen. Daar werd de jaarcyclus beleefd. Nu is ze versluierd aanwezig'. Als je verder wilt lezen over Ashera en de overgang naar het patriarchaat. KLIK HIER OF  TERUG NAAR OVERZICHT
Matriarchale culturen