Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Het Innerlijk kind

A.H. Almaas, Amerikaanse auteur schrijft: 'Uiteindelijk moeten niet alleen het innerlijke kind, maar al onze gedachten, fantasieën, gevoelens en dromen begrepen worden, en niet worden veroordeeld en afgewezen. De onrijpe delen van ons blijven in onze ervaring opkomen vanwege een gebrek aan kennis en begrip en, uiteindelijk, vanwege onwetendheid. Geen gedachte of gevoel in jou zou verboden moeten zijn. Elk gevoel, elke gedachte, elk idee, ongeacht hoe prachtig of hoe walgelijk, zou toegelaten moeten worden'. 'Je hoeft niet in paniek te raken van je gedachten. Je mag bedenken wat je wil. Die gedachten, je fantasieën zijn van jou, die hoef je met niemand te delen. Zelfs niet met je partner. Dit besef kan bevrijdend zijn. Het besef dat je in je hoofd vrij bent. Absolute vrijheid is nodig om te denken, te voelen, te wensen, voorstellingen te maken en te dromen. Deze dingen zouden echter toegelaten moeten worden in de context van begrip en niét van toegeeflijkheid. We kunnen niet vrij zijn van de macht van concepten als we niet open voor ze zijn en voor hun emotionele manifestaties'. 'De onwetendheid van ego begrijpen, de onwetendheid die het resultaat is van wat we vergeten hebben, is noodzakelijk voor het onrijpe ego-deel om rijp te worden. De ziel, ons individueel bewustzijn, is veel meer dan dit onrijpe ego-deel. Onze ziel groeit echter niet, of groeit met diverse onevenwichtigheden, wanneer ze niets met het onrijpe deel van haar doet. Meestal groeit ze niet omdat ze zich identificeert met dit onrijpe deel en ze gelooft dat dit de totaliteit is wie ze is. Alleen door bevrijd te worden van dit innerlijke kind en door dit in de grotere context te integreren, kan onze ziel groeien'. 'Als dit deel groeit, groeit de ziel samen en onafscheidelijk van dit deel. In die gevallen waarin de ziel zich ontwikkelt zonder met dit onrijpe deel te werken, is de ontwikkeling scheef, niet evenwichtig en leidt dit gewoonlijk tot eigenaardig en vreemd gedrag en houdingen zoals je die vaak ziet in spirituele kringen. Er is dan geen échte rijpheid. De enige manier voor de ziel om naar ware rijpheid te bewegen is door op een waarachtige manier in het reine te komen met dit onrijpe deel, het te integreren en het in haar ontwikkeling op te nemen. Dan groeit de ziel als een geheel, met evenwicht en gratie'. Wat hierin helpt is te beseffen dat er meerdere aspecten van het innerlijke kind zijn.  KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT 
Onwetendheid