Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Het Innerlijk kind

SCHEP VEILIGHEID Opdat het kind in je te voorschijn kan komen, moet je eerst de stemmen in je onderkennen die in feite niet van het kind houden of er bang voor zijn. Dit zijn de delen van jezelf die niet willen dat het kind te voorschijn komt vanwege onaangename gevoelens en emoties die ze met zich meebrengen. Respecteer die delen van jezelf. Het zijn enkele van je primaire ikken - je ego. Je primaire ikken hebben je leven tot nu toe bepaald. Ze verdienen veel respect omdat ze je tot dit punt hebben gebracht, en hebben je veiligheid geboden en je helpen overleven. Onderken hun redenen van bestaan. Die delen van jezelf voelen zich slecht op hun gemak bij het kind in je, omdat het niet veilig was in deze wereld kwetsbaar te zijn. In plaats van die delen in jezelf te bestrijden en ze als verkeerd te bestempelen, respecteer en waardeer ze. ONZE BESCHERMENDE IKKEN Onze rationele, ouderlijke, primaire ikken hebben geleerd het kind in ons te beschermen door alles wat de mogelijkheid tot emoties of trauma's in zich draagt, uit de weg te gaan. Hun idee over zorgen voor het kind in ons is het te begraven en alle gevoelens te onderdrukken. Ze zijn doodsbang om gevoelens te onderzoeken, omdat emoties hen het gevoel geven dat ze de controle verliezen. Hun filosofie is gewoon te blijven doen wat tot nu toe heeft gewerkt. Waarom veranderingen riskeren als ze tot nu toe hebben kunnen overleven. Het is waar dat die delen van onszelf ons hebben geholpen te overleven. Maar ze hebben ons ook afgesneden van onze zeer menselijke behoeften en emoties. We dienen hun angst en bezorgdheid te onderkennen, en hen voorzichtig gerust te stellen dat het nu veilig is onze gevoelens te onderzoeken en te uiten. STEL DE BESCHERMER IN JE GERUST Je kunt dat deel in jezelf aanspreken dat zegt: 'Wees nooit kwetsbaar!' Je kunt zeggen: 'Ik zie waarom het tot nu toe niet goed voelde kwetsbaar te zijn, omdat het behoorlijk gevaarlijk en griezelig zou zijn geweest. Wees gerust, ik zal me niet op een echt domme of dwaze manier kwetsbaar opstellen, zodat ik mezelf pijn doe. Ik ga nu enkele bewuste keuzes maken. Van tijd tot tijd is het goed dat ik kwetsbaar ben in situaties als er iemand bij is die echt om me geeft. Ik zal het controleren en me ervan overtuigen dat het echt veilig is. Ik begin die kwetsbaarheid naar buiten te brengen, maar ik leg haar niet midden op straat'. Stel voortdurend het beschermende deel van je dat bang is omdat je je begint open te stellen, gerust. Wat zijn de behoeften van ons kind - KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT 
Onze rationele ikken