Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Magische reis door je bewustzijn  

De factor die de grootste invloed heeft op de signalen in een ziekteproces is ons denken, de manier waarop onze geest actief is. We denken misschien dat een gedachte niet bij machte is een heel lichaamssysteem te ondermijnen, maar in werkelijkheid kunnen onjuiste percepties ons fataal worden. Cellen, weefsels en organen trekken de informatie van het zenuwstelsel niet in twijfel. Zij reageren met evenveel geestdrift op juiste, het leven bevorderende percepties als op percepties met een zelfdestructief karakter. Daarom kan de aard van onze percepties in hoge mate ons levenslot bepalen. HET NOCEBO-EFFECT Hoewel de meesten van ons bekend zijn met de eerder genoemde helende invloed van het placebo- effect, hebben maar weinig mensen weet van de boosaardige tweelingzus ervan, het nocebo-effect. Even effectief als positieve gedachten ons kunnen genezen, kunnen negatieve gedachten - met inbegrip van de overtuiging dat we gevoelig zijn voor een ziekte of bloot hebben gestaan aan een giftige situatie of dat bepaald voedsel slecht zou zijn, angsten die opspelen, oordelen, boosheid, onverdraagzaamheid, haat enzovoort, enzovoort -  ertoe leiden dat de ongewenste realiteit van zulke gedachten zich manifesteert of ons in hun greep houden met alle effecten van dien. Programma's in onze geest hebben daardoor macht over zowel ons welzijn als onze aandoeningen en ons vermogen om deze te overwinnen. Het volgende experiment is daar een uitgesproken voorbeeld van: EEN VERBLUFFEND EXPERIMENT Japanse kinderen die allergisch waren voor de gifsumak, een giftige struik, werkten mee aan een experiment waarbij een blaadje van die struik over hun onderarm werd gewreven. Bij wijze van controle werd een qua uiterlijk overeenkomstig maar niet-giftig plantenblad over hun andere arm gewreven. Zoals te verwachten was, kregen alle kinderen uitslag op de arm die met het giftige blad was behandeld, terwijl het nepblad geen allergische reactie teweegbracht. Wat de kinderen niet wisten, was dat de bladeren met opzet van een onjuiste naam waren voorzien. De negatieve gedachten over de aanraking met het giftige blad leidde tot uitslag, maar dan van het niet-giftige blad! In de meerderheid van de gevallen veroorzaakte de aanraking met het giftige blad daarentegen geen uitslag, omdat de proefpersoon dacht dat dit blad onschuldig was. De conclusie is rechtlijnig: positieve percepties bevorderen de gezondheid; negatieve percepties gaan vooraf aan ziekte. PERCEPTIES ZIJN OVERTUIGINGEN Percepties hebben dus een enorme invloed op de manier waarop wij vormgeven aan de aard van onze ervaringen. Ze verklaren het feit dat mensen over vurige kolen kunnen lopen zonder zich te verbranden. Wie verwacht dat hij zich zal verbranden loopt brandwonden op; bij de mensen die het niet verwachten, blijven ze uit. De overtuiging van de vuurloper geeft de doorslag. Het zijn onze percepties die vormgeven aan het placebo- of nocebo-effect. Ze zijn invloedrijker dan positieve gedachten, want ze zijn méér dan alleen gedachten die we denken. Percepties zijn overtuigingen die iedere lichaamscel doordringen en beïnvloeden. Eenvoudig gezegd: wat ons lichaam tot uitdrukking brengt, vloeit voort uit de perceptie van onze geest. Of nog eenvoudiger: geloven is zien! Nagenoeg ieder van ons heeft onwetend belemmerende, ons leven saboterende onjuiste percepties die onze gezondheid, kracht en verlangens ondermijnen. Het volgende verhaal illustreert dit: WELKE KOERS KIEZEN WE Een marinegezagvoerder zag 's avonds een licht aan de horizon en bedacht op een aanvaring verlangde hij van dat schip dat het zijn koers zou verleggen. Toen hij antwoord kreeg, zei een stem dat hij zelf van koers moest veranderen. De marineman bulderde de stem toe dat hij admiraal was en beval hém van koers te veranderen. De stem antwoordde dat hij matroos was, maar er toch op moest aandringen dat het marineschip van koers zou veranderen. Ondertussen kwam het licht steeds dichterbij en de admiraal die het benauwd kreeg bulderde: 'Man, ik beveel je onmiddellijk van koers te veranderen, ik ben je meerdere!' Het antwoord: 'Ja, en toch zult ú van koers moeten veranderen,  admiraal - ik zit in een vuurtoren.' Je ziet, de koers die we kiezen is afhankelijk van ons eigen perspectief - onze waarheid... Maar waar hebben we nu onze meest invloedrijke perceptieprogramma's opgedaan?  KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT 
DE AARD VAN ONZE PERCEPTIES
              Percepties zijn overtuigingen