Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Je Hogere Zelf

Proces van Bewustwording
Door het proces van bewustwording - ook wel het ontwaken genoemd - kun je in deze huidige tijd de weg openen naar de Heilige Graal, in je zélf, in je hart. Diep in ons hart zijn we allemaal op zoek naar eeuwig leven, ware vrede, echte liefde en harmonie. Dit zijn goddelijke kwaliteiten. Er zijn er nog veel meer en ze beloven allemaal veel goeds. We zijn hier op Aarde om deze mooie kwaliteiten te ontwikkelen en te gaan leven om langs die weg onze eigen goddelijkheid uit te drukken. Deze kwaliteiten kun je in je hart vinden. Van waarde is niet zozeer om de rede te volgen, maar om het hart te openen. Door de eigen intuïtie als richtsnoer te nemen kunnen verborgen bronnen van liefde en wijsheid worden aangeboord. Daardoor groeit het inzicht dat het in het leven niet draait om materiële zaken, maar om verlichting, harmonie, verbinding met de rest van de mensheid en alles om ons heen.  VANUIT JE HART LEVEN Als je vanuit je hart leeft, bevordert dat niet alleen de kwaliteit van je eigen leven, maar het is ook beter voor de hele mensheid. Je bent dan meer gericht op harmonie en samenwerking. Je draagt dan automatisch bij aan een betere wereld, met meer harmonie, meer liefde, meer verdraagzaamheid en compassie. Het hart is het centrum, de essentie van wie je bent. Die essentie is altijd uit op meer liefde en harmonie. Onze Hogere Zelf wil niks liever dan ons helpen om ons hart te kunnen openen wat onderdeel is van dit proces van bewustwording. In dit proces is ons bewustzijn zich op dit moment aan het verbreden en verdiepen waardoor we ons schuld- en zondebesef aan het loslaten en transformeren zijn. We leren in deze tijd met mededogen naar onszelf te kijken en onszelf niet te veroordelen. We gaan beseffen dat de veroordeling die we hebben vaak de veroordeling naar ons lichaam is wat een prachtig functionerend geheel is en wat nog begeesterd en bezield is ook. We gaan beseffen dat we onvoorwaardelijke liefde zijn en dat die in ons hart te vinden is. Dat die liefde door een laag van onvermogen heen begint te ontspruiten, als krokussen in het voorjaar. Net als de krokussen is dit groeiproces naar het licht niet te stoppen. Dit is het ritme van de natuur en daar zijn ook wij als mens ten diepste onderhevig aan. EEN HELINGSPROCES Deze krachtige energie van bewustzijnsgroei confronteert onszelf nu met onze donkere kant op velerlei wijze. Dit betekent dat velen met een helingsproces in zichzelf bezig zijn, om alles in zichzelf te omarmen en lief te hebben. Ook dat wat we afkeuren en als onze donkere kant beschouwen. Normaliter bleven we daar ver weg van. Het gaf ons angst. Naarmate we echter steeds meer loslaten wordt de behoefte om ons als individu te manifesteren steeds minder. Het besef begint door te breken dat het ego hierin een belangrijke functie heeft gehad; het heeft ons gediend om heel diep in de materie en het dualisme hier op Aarde te gaan en ons zo als individu neer te zetten en heeft zich daarmee het verst afgewend van onze goddelijke Kern. Ons ego heeft ons wat dat betreft gediend in ons materialisatie- en aardingsproces en het was deel van ons leerproces hier op Aarde. Veroordelen heeft dan ook geen zin. We kunnen beter liefdevol naar het ego kijken die zijn eigen voorbestemde rol in dit groeiproces heeft gespeeld. HET DONKERE IN ONS Het donkere in ons speelt een grote rol in dit proces. Wijze mensen hebben ons voorgehouden dat zonder het donker we nooit het licht ten volle zouden kunnen begrijpen en waarderen. Want waarde heeft het donkere zeker. De energie van het donker in ons mag NU transformeren in Licht wat we ten diepste zijn. Dat betekent om alles wat nog geen liefde is in onszelf niet te ontkennen of bang voor te zijn, maar in plaats daarvan onder ogen te zien, te accepteren en te transformeren naar liefde. Hiermee bedoelen we een voor jou negatieve energie - zoals bepaalde emoties, beperkende overtuigingen of oude patronen te transformeren in een voor jou positieve energie. Je hebt het dan écht los gelaten. Dat is zuivering en dat is wat nu, onder invloed van een golf van hoogfrequente energie die over de Aarde spoelt, overal om ons heen gebeurt - ook in jezelf. Deze bewustzijnsveranderende energie beïnvloedt ons sterk en we staan allen op onze fundamenten te trillen. Daarom worden we op dit moment vaak geconfronteerd met oud zeer in onszelf. We worden wel gedwongen om diep naar onszelf te kijken. Het is een proces dat tijd, moed en aandacht nodig heeft. We kunnen daarbij het ego steeds meer loslaten omdat we de rolpatronen van het ego gaan herkennen in onszelf. We gaan inzien dat het zijn taak heeft volbracht en dat onze ziel deze ervaring nodig had. Moed is in dit proces zeker nodig om je angst te overwinnen...maar dan wel zonder te vechten. Dát hoeft niet meer! Het lost meestal niets op behalve dat het uitputtend is en zichzelf op allerlei manieren herhaalt. Ook wij hebben de moed moeten vinden in onszelf. In plaats van te blijven vechten kwamen andere inzichten op ons pad zoals hiervoor beschreven. En weet je: het helingsproces werkt! Deze inzichten betekenden voor ons beiden een grote bevrijding. Ook wij zijn op 'innerlijke reis' en komen veel tegen in onszelf. Maar ook ontdekken we prachtige nieuwe horizonten oftewel inzichten die zich aandienen. Stap voor stap voor stap...we zouden niet anders willen! En weet je, we zijn niet alleen. Als je meer wilt lezen over de inzichten die we op onze innerlijke reis tegenkwamen zoals het feit dat je Hogere Zelf niets liever wil dan jou helpen - KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT