Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Transformatie

De cirkel zal heel zijn wanneer ieder mens in staat is om de schoonheid van het eigen Zelf en de spirituele essentie  in alle anderen te zien. - Jamie Sams, healer-sjamane. Er is een oeroude bron van wijsheid die zegt dat wie we normaal denken te zijn, degene die we in de spiegel zien, niet alles is wat we zijn. Dat is onze publieke identiteit; wie we zijn van buiten. We hebben echter ook een persoonlijke identiteit, een innerlijk Zelf, en onze innerlijke Zelf is veel rijker en machtiger dan wat dan ook. Grenzeloos en tijdloos is het de Bron van alles en het omvat alles. Volgens deze oude wijsheid is het doel van het leven wakker te worden - te ontwaken - voor onze persoonlijke identiteit, ons innerlijke Zelf. Ontwaken is je niet langer vereenzelvigen met de stem in ons hoofd. Het ego. Er zijn nog miljoenen mensen op aarde die niet doorhebben dat er een stem in hun hoofd zit en dat ze eigenlijk bedrogen worden door hun denken. Ze zijn volledig in de greep van hun denken, hun verstand. Vaak is het een hele worsteling met die binnenste stem, die criticus die je altijd naar beneden haalt en die je een gevoel van twijfel, schuld, schaamte en angst geeft. Het is de stem van het ego die je hoort en tegen houdt in je ontwikkeling en je twijfel geeft over wie je bent en wat je wilt. Dat geeft iedere keer weer grote onrust, innerlijke strijd en kost zo veel energie. Het is een kwestie van bewustwording. We zijn zoveel meer! Als we op zoek gaan naar de innerlijke liefhebbende en creatieve Bron in ons, dan ontdekken we dat ons leven totaal zal kunnen veranderen en dat zal een ongelooflijke bewustzijnsverandering betekenen - een transformatie. VERZET TEGEN VERANDERING Het ligt echter in de menselijke aard dat we ons tot het uiterste tegen verandering verzetten, tot het zo slecht gaat dat we echt niet langer op de oude voet verder kunnen gaan. We wachten op een crisis, een trauma, een verlies, een ziekte of een tragedie voordat we ertoe komen te onderzoeken wie we zijn, wat we doen, hoe we leven, wat we voelen en wat we geloven of weten, voordat we echt verandering willen. We kunnen leren en veranderen in een staat van pijn en lijden, of we kunnen evolueren in een staat van vreugde en inspiratie. De meeste mensen doen het eerste. De kunst is om erachter te komen wat we hebben aangeleerd en wat misschien niet bij ons past. Daar achter komen, dat ontdekken, is misschien wel het allermoeilijkste van ons leven. DE ECHTE OORZAAK De échte oorzaak is dat we van onszelf verwijderd zijn geraakt - van ons lichaam, hart, gevoel, intuïtie, ziel en het grote geheel. We hebben als mens een ongelooflijke hardleersheid en onvermogen om tot onze kern te willen doordringen. We hebben in onze jacht naar welvaart iets wezenlijks verloren, iets wat te maken heeft met innerlijk leven. Gezien wat er op dit moment allemaal speelt, worden we bijna letterlijk in ons nekvel gepakt om het anders te gaan zien. We worstelen met onszelf en alle veranderingen die zich aandienen. Is er dan geen hoop? Ja zeker wel. Het medicijn is de verbinding - met wie je werkelijk bent - te herstellen. DAADWERKELIJK VERANDEREN Om daadwerkelijk te kunnen veranderen moeten we echter altijd tot een nieuw begrip van het ik en van de wereld komen, zodat we nieuwe nieuwe kennis en ervaringen kunnen opdoen. In die verandering gaan we ontdekken dat tegenstellingen niet écht tegenstellingen zijn. Als je echt tot de kern van jezelf doordringt vervallen de structuren van goed en kwaad. We gaan ontdekken dat de oorzaak van het conflict, de diepste kern van onze strijd, ons leed, onze bezorgdheid doordat we in ons denken steeds maar weer 'dat wat is' willen veranderen in 'dat wat zou moeten zijn'. We gaan ontdekken dat we als mens volledig bestaan uit ideeën over onszelf, het ego, dat vanuit het verleden iets wenst voor de toekomst. LIEFDEVOL BEWUSTZIJN Wanneer je echter gaat beseffen dat we in de kern liefdevol bewustzijn zijn met een onbeperkt scheppingspotentieel, dan kun je je innerlijke liefde en wijsheid gaan ontdekken. Wanneer je zonder oordeel, maar vanuit liefde, overvloed en verbinding gaat leven, zul je een werkelijkheid creëren die gebaseerd is op deze principes. Je gaat ontdekken dat ieder van ons gelijkwaardig is, niemand is meer of minder. Je gaat verschillen overstijgen en zien wat ons ten diepste verbindt. Steeds meer mensen voelen dat ze hierdoor de sterke behoefte hebben om zich te verbinden met hun hart - hun innerlijke wijsheid - de zetel van liefde en compassie. Uiteindelijk is compassie vanuit het hart het geneesmiddel voor de mens.  Bewust kiezen voor liefde is kiezen voor vreugde en waarachtige vrijheid. Liefde is de trilling van universele Eenheid die op ons wacht. Liefde kan ons bevrijden omdat het zonder grenzen is. Hoofd en hart zitten dan op één lijn en ego is altruïsme geworden waarbij je mensen helpt zonder eigen belang. Hoofd en hart zijn dan samengesmolten, waarbij logica, intuïtie, emotie samenwerken. Als je meer wilt weten over transformatie - KLIK HIER  OF TERUG NAAR OVERZICHT