Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Van Angst naar Liefde

Liefde en angst zijn twee volledig verschillende rijken: ze vermengen zich niet geleidelijk met elkaar. Op ieder moment besta je óf in het rijk van de liefde, óf in het rijk van angst, structuur en afscheiding... - Brooke Medicine Eagle, Earthkeeper. Het wordt steeds moeilijker om de buitenwereld, met haar dagelijkse stortvloed aan rampen en conflicten, buiten de deur te houden. Het is een nieuwe dogmatiek dat uitzichtloosheid preekt als nieuw geloof. Bloed, angst, brokstukken en wantrouwen komen als een tsunami over de kijker heen. Nieuws maakt meer kapot, dan ons lief is. Nieuws is de meest ongezonde, ziekmakende en verslavende drug van de moderne tijd. Het nieuws in het journaal, in de kranten is bijna altijd negatief. Nieuws vergiftigt ons brein, ons denken, ons wereldbeeld en onze samenleving. Nieuws gaat over conflicten, ophef en gevaar en roept verontwaardiging, woede, onmacht en vooral angst op. We worden gedreven door emoties die totaal irrationeel kunnen zijn. Voor wie uitsluitend de wereld beziet via het nieuws maakt grote kans gevoelloos en negatief te worden. Mensen wenden zich hierdoor af van de werkelijke ervaring van andermans zorgen, pijn en lijden als een overlevingsmechanisme. Dit heeft wereldwijd een samenleving gevormd die gelooft in elkaar bestrijdende tegenpolen, concurrerende belangen en ieder voor zich. NEGATIEVE ASSOCIATIES Niet zo vreemd als je bedenkt dat we de hele dag worden blootgesteld aan negatieve associaties met allochtonen, misdaad, terrorisme, illegaal verblijf, armoede. Dit heeft grote invloed. Onbewust branden die associaties zich vanzelf in ons brein zolang we onszelf daarvoor openstellen. Steeds maar weer uitgebreid verslag doen van dit alles, voedt alleen maar het populisme. Volkomen irrationeel en het overschaduwt alle objectieve feiten. De angst dreigt te winnen. De angst voor de vreemdeling en voor de grote, boze buitenwereld. We zitten in een mondiale Babylonische spraakverwarring. We verstaan elkaar nauwelijks. Het wereldnieuws polariseert ons en er is een wereldbeeld ontstaan in de media, dat ons van elkaar vervreemdt. We plakken zo snel de ander een sticker op. We veroordelen de ander en de bereidheid om naar de ander te luisteren is op het moment niet onze sterkste kant. Angst is in al dit de grote factor. Dan zetten de mensen de hakken in het zand. Alles wat daar op inspeelt, wint daardoor. Maar wat is angst eigenlijk? En wat doet het met je? KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT