Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Magische reis door je bewustzijn

Onze meest invloedrijke perceptieprogramma's hebben we opgedaan van andere mensen. Feitelijk is het merendeel van al onze sterke en zwakke punten - de aspecten van onszelf die bepalen wie we zijn - rechtstreeks toe te schrijven aan culturele of in het ouderlijk huis opgedane percepties die we al in onze geest hebben 'gedownload' voordat we zes jaar oud waren! Ze zijn de krachtigste en meest invloedrijke programmeringen in het onderbewuste  die we als eerste hebben ontwikkeld. Gedurende de extreem belangrijke vormingsperiode tussen de conceptie en het zevende levensjaar hebben we fundamentele vormgevende programmeringen verworven, door naar onze primaire leraren te kijken en te luisteren: ouders, broers en zussen en de rest van de gemeenschap om ons heen. Ze zijn de krachtigste en meest invloedrijke programmeringen in het onderbewuste  die we als eerste hebben ontwikkeld.  INZICHT VERWERVEN Veel van wat we hebben geleerd is echter gebaseerd op onjuiste percepties - die zich nu in ons leven manifesteren als beperkende overtuigingen waarmee we onszelf saboteren. De in deze ontwikkelingsjaren geprogrammeerde percepties zijn primair verantwoordelijk voor de gezondheids- en gedragskwesties die we als volwassene ervaren. Sta even stil bij de talloze kinderen die hun volledige potentieel of dromen nooit verwerkelijken als gevolg van zo'n belemmerende programmering. Jezelf veranderen vereist soms meer dan alleen goede intenties. We moeten eerst inzicht verwerven in de aard van onze geest en de manier waarop de hogere krachten in ons brein, het bewuste en het onderbewuste deel van de geest, invloed hebben op de manier waarop onze percepties tot uitdrukking komen. HET ZELFBEWUSTZIJN Als mens hebben we een zelfbewustzijn - ook wel ons waakbewustzijn genoemd - waardoor we bewust in het leven participeren en tegelijkertijd het leven waarnemen. Hier hebben we ons persoonlijke identiteitsbesef aan te danken en het maakt ons mogelijk de aard van ons denken te ervaren. Het stelt ons in staat de gevolgen van ons handelen te overzien en maakt zelfbespiegeling mogelijk. Zelfbesef is wat ons in staat stelt medescheppers te zijn, in plaats van alleen maar te reageren op prikkels. Het stelt ons in staat onze aandacht te concentreren of te focussen. Anders dan de onmiddellijke, reflexmatige programmering van het onderbewuste, is het zelfbewustzijn een creatief platform dat het vermogen bezit vormgevende percepties te vermengen met een bijdrage van de verbeelding. Dit proces kan een ongelimiteerd aantal overtuigingen en gedragsvarianten genereren. De aard van de zelfbewuste geest schenkt organismen een van de krachtigste vermogens van heel het universum: het benutten van een vrije wil.  Ofschoon zelfbesef onmisbaar is voor onze identiteit, is het slechts een zeer klein deel van wat wij de geest noemen. HET ONDERBEWUSTZIJN Waar het deel van de geest, dat zelfbesef heet, bezig is met zelfreflectie, onderhoudt een ander deel ervan - het onderbewuste - nauw contact met de wereld om ons heen en reguleert daarbij al onze functies - van o.a. ademhaling, bloedsomloop, spijsvertering en hartslag. Het is verantwoordelijk voor automatische prikkels van buitenaf en het wordt het onbewuste genoemd, omdat deze functie geen bewuste aandacht vereist - het is een zelfregulerend systeem. Het reguleert iedere gedraging waaraan het waakbewustzijn geen aandacht schenkt. Oók bij gedragspatronen. Zodra er een gedragspatroon is ontwikkeld zoals lopen, fietsen, zich aankleden, een auto besturen, denken - delegeren we deze programma's aan het onderbewuste, zodat we complexe functies kunnen verrichten zonder er bewust aandacht aan te besteden. Het onderbewuste registreert continu deze perceptuele ervaringen en kan deze tot in het oneindige laten terugspelen. Je herkent het volgende vast wel: Je bestuurt je auto en je ontdekt dat je in één keer een stuk verder bent gekomen. Oftewel je onderbewuste had het overgenomen! Maar hoe is het hiertoe in staat? EEN VERBAZINGWEKKEND KRACHTIGE INFORMATIEVERWERKER  Het onderbewuste is een verbazingwekkend krachtige informatieverwerker, heeft een toverachtige rekenkracht en heeft een ontzagwekkende capaciteit tot dataverwerking. Volgens schattingen kan de buitenproportioneel grotere massa van de hersenen die in dienst staat van het onderbewuste meer dan 40 miljoen zenuwimpulsen per seconde interpreteren en verwerken. Dit betekent dat het onderbewuste in zijn functie van informatieverwerker een miljoen keer meer 'rekenkracht' heeft dan het wakende deel van de geest. Het reguleert iedere gedraging waaraan het waakbewustzijn geen aandacht schenkt. Gebleken is dat dit van toepassing is op zo ongeveer alles wat er in het hier-en-nu gebeurt. Dit zijn natuurlijk verbazingwekkende inzichten van het verbazingwekkende lichaam waar we als ziel en geest in leven. Maar wie heeft nu eigenlijk de regie over ons leven? - KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT 
Vormen van Bewustzijn
GEPROGRAMMEERDE PERCEPTIES