Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Wie zijn wij?

Dit schrijven komt uit ons hart en gaat over wie we zijn en de belofte die we met je willen delen. Een belofte die alles voor je kan veranderen. Wij zijn Elize en Piet en zijn beiden geboren in Utrecht. We zijn diep verweven met de zee, de natuur, spiritualiteit en het helen van mens en dier. We zijn op ontdekkingsreis in- en buiten onszelf en volgen hierin met veel passie de stem van ons hart. Die stem is onze gids en neemt ons mee naar nieuwe horizonten en nieuwe waardevolle inzichten en dat maakt het leven voor ons iedere keer weer boeiend. We willen niks liever dan altijd blijven ontdekken. Natuurlijk ervaren we hierbij ook de nodige weerstand en gaat ons pad niet altijd over rozen. Vaak, en dat zul je vast wel herkennen, ligt bij weerstand een diepere oorzaak verscholen. Het is dan de kunst om die te vinden en er iets mee te doen. Niet altijd even makkelijk en soms ronduit moeilijk. Maar we leren onderweg en onze ontdekkingsreis zal altijd verder gaan. We houden ervan. HEALING-TOUR In 2006 werd bij ons het idee geboren om op Healing-Tour te gaan in Europa met een mobiel healing- centrum. Zover wij wisten was dit nog niet eerder gedaan. We moesten daarom alles uitvinden en dat bleek een behoorlijke uitdaging. Na verkoop van ons huis en een jaar van intense voorbereidingen zijn we ruim zeven jaar lang op Tour gegaan en hebben zo'n 75.000 kilometer dwars door Europa afgelegd. Het was een fascinerende ontdekkingstocht. Door ruimte te geven aan het onverwachte en onbekende werd het een magisch avontuur in vele opzichten. Niet voorspelbaar, maar daardoor juist zo ongelofelijk waardevol en leerzaam. Het gaf ons veel vreugde en voldoening en liefde kon stromen. DE MAGIE VAN AANDACHT We hebben in die jaren op vele manieren heling gegeven aan mens en dier, gemediteerd bij de zee en 'lichtwerk' gedaan in concentratiekampen. Dat laatste kwam zomaar intuïtief binnen en we hebben die stem gevolgd. We hadden dit vooraf nooit kunnen bedenken en het was indrukwekkend om mee te maken. We ontdekten dat, naast het geven van heling, oprechte aandacht ook vaak heling betekende en we begonnen dat steeds meer toe te passen. Zo simpel eigenlijk, vaak gewoon een praatje, even het leven delen, stil naar iemand luisteren of gewoon een hug. En de vaak angstige zwerfdieren die we tegen kwamen gaven we liefdevol aandacht en voedsel. We hebben wat met ze afgeknuffeld. Héérlijk en vaak dolle pret! We zijn dit de magie van aandacht gaan noemen en we koesteren iedere ontmoeting in ons hart. WALKABOUT Het gezicht van onze Healing-Tour veranderde meerdere malen. Het was iedere keer nieuw. Na een krachtig visioen kwam 'Walkabout' - een van de belangrijkste tradities in de Aboriginal cultuur - in ons leven. Een Walkabout staat in het teken van jezelf ontdekken door de natuur in te trekken. Het gaf ons mythische ervaringen. Vanuit ons hart verbonden we ons met Moeder Aarde, de zee, het dolfijnen- en walvissen bewustzijn en de ongeziene wereld. De gebeurtenissen, dromen en visioenen die we daarbij tegenkwamen, zouden een leidraad worden voor de rest van ons leven. Het gaf ons verdieping en inzicht en we voelden ons vrij in het volgen van ons levenspad. Ondertussen gingen de helingen en meditaties gewoon door. HET PAD In het Arabisch betekent het woord pad (at tariqa) vooral: ‘Het pad naar God, het pad terug, omhoog.’ Het is het pad dat wij als mens te gaan hebben, geleid door innerlijke wijsheid of intuïtie, niet door religieuze dogma's. Voor ons betekende dit een reis naar onze eigen innerlijke Bron - naar de goddelijke vonk die in een ieder aanwezig is. Dat goddelijke voelden we tijdens onze Walkabout zowel om ons heen in de natuur als in onszelf en daar was geen kerk en religie voor nodig. De communicatie en het zijn met de natuur en onze eigen innerlijke Bron in channeling en meditatie kwamen daar ruimschoots beter aan tegemoet - het was bijna tastbaar voor ons. We ontdekten dat onder al het zichtbare we allemaal in eenheid met elkaar verbonden zijn - met de aarde, alle mensen en alle leven. Liefde is hierin de verbindende kracht die alle dingen bijeenhoudt. EEN MAGISCHE INNERLIJKE REIS Na onze terugkeer in Nederland werd het voor ons duidelijk dat we, na deze intensieve periode van aandacht en heling geven aan anderen, nu vooral aandacht aan onszelf moesten gaan geven. We konden eigenlijk niet anders, zó sterk was de invloed van de energetische veranderingen die we gewaar werden in onszelf en in de wereld om ons heen. De krachtige stroom van een nieuw bewustzijn van liefde, compassie en verbondenheid liet zich steeds krachtiger voelen. Deze hoogfrequente energie botste als het ware tegen de oude energie aan in onszelf en trilde die los. Hierdoor werden we ons bewust van emotionele patronen die niet langer meer bij onze ziel pasten. Dit betekende, dat onze oude reacties hoe we onszelf vaak onbewust beschermden, niet meer pasten bij deze nieuwe tijd. We zijn samen, hand in hand, 'in die stroom gesprongen en hebben ons laten meenemen'. Het zou een tijd gaan worden van helen, loslaten, zuivering en transformatie. Een grote helende innerlijke reis met liefdevolle aandacht voor zelf, rust en ontspanning, heling op velerlei wijze, meditatie in de natuur, zelfreflectie en een uitgebreide spirituele en aanverwante studie. Onze intuïtie, als stem van de ziel, zou hierin onze gids en mentor worden en ons de juiste richting wijzen. INNERLIJKE RUST En of het zo mocht zijn: we vonden een mooi huis in Sint Jacobiparochie. Dit plaatsje ligt direct aan het natuurgebied de Blikken en vlakbij de Waddenzee in het noorden van Friesland. Het is een gebied waar de kracht van de natuur en de zee goed te voelen is en de stilte en schoonheid is hier adembenemend. Het was precies wat we nodig hadden om rust te vinden en op innerlijke reis te gaan. We trokken hierbij de natuur in en vaak zaten we dan ook op de hoge zeedijk te mediteren of stilletjes om ons heen te kijken.  We werden dan één met de immer bewegende zee, onze grote liefde, met haar prikkelende zout en haar zilte geur van het eeuwige leven. We genoten dan van de duizenden vogels, de contouren van de  eilanden en de veranderende luchten. De zeewind streelde dan ons gezicht en als de ondergaande zon de hemel in brand stak keken we in diepe stilte toe en hoorden we de geluiden van de natuur die ons verrukten en onze ziel deed zingen. De natuur gaf ons hiermee een rijke gift, want in de ziel van de natuur, kun je de natuur van je ziel vinden. Ook gaven we elkaar regelmatig helingen en deelden we alles wat ons bezighield. TRANSFORMATIE Het was een tijd voor ons van transformatie, zuivering, vergeving en bewustwording. Een intens proces van doorvoelen en loslaten. Het was een langzamerhand afschudden van het juk van onze opvoeding en verleden. Het betekende, alles dat nog geen liefde was in onszelf, onder ogen zien, accepteren en transformeren naar liefde. Oude patronen en overtuigingen die nog diep in ons aanwezig waren werden hierdoor zichtbaar en werden geheeld. Emoties openbaarden zich. Natuurlijk. De emoties die we voelden was de wijze waarop onze ziel ons bewust wilde maken van datgene wat getransformeerd moest worden. Onze ziel kent dan ook het doel van ons leven beter dan wie dan ook. Door deze emoties onder ogen te zien, werden we ons bewust van de onderliggende pijn. Dit was sterk helend. Restanten van onverwerkte negatieve emoties laten een rest van pijn achter in je energieveld, dat ook in de cellen van je lichaam leeft. Deze emoties blijven dan niet herkend, geaccepteerd en verwerkt. De meeste lichamelijke klachten (ziekten, pijnen, ontstekingen, enz…) zijn reflecties van langdurige, emotionele pijn. Wat we niet durven te doorvoelen of belemmerende patronen in ons denken, kan zich uiteindelijk als verharde energie die te lange tijd geen aandacht heeft gekregen vastzetten in ons energiesysteem. Het lichaam moet dan ingrijpen om onze aandacht te vestigen op datgene wat emotioneel of psychisch aandacht nodig heeft en (h)erkend wil worden. Je toont moed als je ervoor kiest niet te handelen vanuit je emoties, maar de onderliggende pijn te voelen en daarna los te laten We stonden niet alleen in dit proces. We hadden elkaar om te delen en te helen, maar ook voelden we de hulp van onze ziel. Ook liet zij ons vol liefde weten om puur onszelf te durven zijn, onze passie en talenten te laten spreken, onze dromen te omarmen en de liefde in ons hart te zijn. Het raakte ons diep en ontroerde ons. Lynne McTaggart zegt in een interview met Annemarie Postma: 'We zijn hier om te leren, niet alleen maar om van a naar b te gaan met plezier en geluk. Het leven is geen standaard recept maar een reis die één grote achtbaan is. Het is een zee met golven die we niet hoeven te bedwingen maar waarin we vrijheid kunnen winnen door onze weerstand ertegen op te geven. Dat is het leven voorbij goed en fout, dat is ervaren wat er is. Spiritueel ontwaken houdt in dat je die werkelijkheid accepteert'. Kortom acceptatie. Niet altijd gemakkelijk en vaak zelfs ronduit confronterend en moeilijk, maar het gaf ons een gevoel van bevrijding, kracht en heling. Pijn en verdriet horen bij het leven en in plaats van er tegen te vechten en het te overwinnen, zagen we onze emoties onder ogen in de vorm van acceptatie, overgave en vergeving. Wat hielp in dit proces was, wanneer  er een negatieve gedachte op kwam, deze bewust te vervangen door een positieve gedachte, of door een vorm van heling toe te passen zoals 'Helende liefde' of 'Ho'oponopono' (beide te vinden op deze website). Hierdoor veranderde met name onze 'relatie' met de ervaring. Dit proces gaf ons in plaats van vechten en verzet, vreugde en ontspanning, wat van een grote helende invloed was op ons gehele wezen. Het maakte ons lichter in menig opzicht en bracht ons dieper in verbinding met onze ziel. We stapten hierbij in een compleet universum aan wijsheid en ongekende mogelijkheden. Zo mooi! Het was een innerlijke reis naar de diepten van onze ziel. Het rijk van de ziel is als een oceaan - het is enorm. We ontdekten en exploreerden deze weidsheid. Verdwalen kun je niet in je ziel, alleen maar ontdekken. Wát een avontuur. Zo bijzonder allemaal. Neal Donald Walsch schrijft in zijn boek 'Gesprekken met God' over deze weidsheid: 'Je ziel is overal in je en om je heen. Ze is wat jou geheel omvat. Je ziel is groter dan je lichaam. Zij wordt niet door je lichaam gedragen, maar draagt zelf jouw hele lichaam in zich. Je ziel is wat je bij elkaar houdt, net zoals de ziel van God de hele kosmos bevat en bijeenhoudt'. NIEUWE INZICHTEN Nieuwe inzichten werden ons aangereikt, vaak in de vorm van synchroniciteiten (zinvol toeval). Menig inzicht voelde vaak als een ontbrekend puzzelstukje van de grote puzzel van ons leven, waardoor we verder konden. Wonderbaarlijk hoe dat werkte. Vaak waren we dan ook verrast, vol verbazing en ten diepste dankbaar voor wat er mocht gebeuren. Vervolgens liet onze ziel ons helder en krachtig een geheel 'nieuw gezicht' van onze Tour zien. Namelijk dat werkelijke spiritualiteit niet alleen een naar binnen richten is, maar juist ook naar buiten richten. Het fundamentele aspect van spiritualiteit is dan ook altruïsme of onbaatzuchtigheid - aandacht geven aan de ander en het bevorderen van hartverbinding, liefde en eenheid. We noemen dit de magie van aandacht. Het nieuwe gezicht van onze Tour bleek een belofte in zich te dragen. EEN BELOFTE We willen de kennis en inzichten die we hebben opgedaan delen met anderen - met jou. We hebben daarvoor deze website Innerlijk Licht gemaakt. Een website die een gids kan zijn om je bij te staan en te helpen op jouw levenspad. Daarvoor hebben we aantal zogenaamde innerlijke reizen gecreëerd om inzicht en houvast aan je te geven en je te kunnen verbinden met je diepste zelf - je innerlijk Licht. Magisch toch?! A MAGICAL MYSTERY TOUR Deze innerlijke reizen zijn een reflectie van wat we zelf hebben ervaren en zijn met veel liefde en zorg gecreëerd.  Ieder aspect ervan zijn we zelf doorheen gegaan en hebben het ten diepste beleefd. Trouwens, we zijn nog steeds op reis. We zijn en blijven ontdekkingsreizigers - altijd verder, altijd hoger. We zijn als mens gemaakt om op te stijgen en vrij te zijn. Het is voor ons dan ook 'A Never Ending Journey' en ook een 'Magical Mystery Tour', waar we vallen, maar ook weer opstaan. We zouden niet anders willen. EEN BOEK Ook werd, na een periode van vier jaar, de laatste hand aan het boek over onze Tour gelegd - 'Een Magisch Avontuur' - geheten. Het is een boek vol wetenswaardigheden, verrassende  inzichten en het verhaald boeiend over de opstartperiode van een jaar, onze avonturen in Europa met de nodige 'toppen en dalen', onze Walkabout, de mooie ontmoetingen met mens en dier en de vele veranderingen en inzichten die op ons pad kwamen. Op deze website kun je op de pagina - ONZE ANDERE WEBSITES - hier meer over lezen. We zijn in deze tijden van grote veranderingen zeer geïnteresseerd in jouw verhaal, wie jij bent, welke veranderingen jij voelt en waar jij behoefte aan hebt. We zouden het bijzonder vinden om je te kunnen ontmoeten - misschien op een van de ontmoetingsavonden of op een van de innerlijke reizen. Luister maar naar je hart en je zult het weten.