Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

De zeven universele wetten

Eeuwenlange mondelinge traditie en vrijwel alle wijsheidstradities spreken over het bestaan van zeven universele wetten. Oude mystieke, esoterische en geheime leringen van duizenden jaren geleden van Thoth uit het oude Egyptische pantheon tot het Hermetisme uit het oude Griekenland en de Vedische traditie van het oude India, geven diep inzicht in deze universele wetten. Deze wetten beschrijven en verklaren de essentie van de aard, betekenis en werking van het universum. In het dagelijkse leven van de mens zijn deze wetten werkzaam en hebben grote invloed op ons bestaan. ALOUDE WIJSHEID Aloude wijsheid vertelt ons dat als je meer over jezelf wilt weten je het universum moet bestuderen en wanneer je meer over het universum wilt weten je de mens moet bestuderen. Met als gevolg dat, als we de universele wetten gaan begrijpen, we onszelf gaan begrijpen. De universele waarheid is daardoor een wetenschap over onszelf. Als je de universele wetten eenmaal begrijpt, ze toepast in je leven en jezelf erop afstemt, kun je een transformatie ervaren in ieder aspect van je leven. We gaan dan begrijpen dat we deel uitmaken van een universum dat in essentie één levend en scheppend bewustzijn is en dat onze ziel hiermee resoneert. Verbondenheid met dit bewustzijn stelt ons in staat de wijsheid in onszelf te ontwikkelen en liefde, harmonie en respect te ervaren voor alles wat leeft. Die wijsheid laat ons weten dat God in iedere molecuul aanwezig is en dat daardoor alles het goddelijke in zich draagt en daardoor alles met elkaar verbonden is. DE KRINGLOOP VAN HET LEVEN In de kringloop van het leven is niets dood, het verandert alleen van vorm. Energie kan alleen worden omgezet in een andere vorm, maar er komt nooit meer energie bij, noch gaat er energie verloren. Denk aan water wat verandert in stoom en zo is het met werkelijk alles. Met andere woorden: de hoeveelheid energie in het universum is constant en verandert niet. Hier spreekt een verbluffende balans uit die we overal in de natuur weerspiegeld zien. De natuur streeft dan ook altijd naar evenwicht & balans. Ook wij als mens - opgebouwd uit sterrenstof - zijn onderhevig aan deze kringloop van het leven. Het is het universele ritme - het is de 'dans van het leven'. Onze ziel weet dit en geeft ons continu impulsen om die balans in onszelf en in ons leven te vinden. Het is in onze ogen een universele handreiking en een keuze voor ontwikkeling en vernieuwing. Het is het geschenk aan de mens van de vrije wil. DE KEUZE Terwijl alles in het universum in 'die dans' voortdurend beweegt, verandert en werkt volgens een beperkt aantal universele wetmatigheden, hebben wij mensen de keuze om overeenkomstig deze wetmatigheden te handelen, of er juist tegenin te gaan. Door deze unieke mogelijkheid, hebben wij als mensen de gelegenheid om ervaringen op te doen. Die ervaringen kunnen we gebruiken om te leren en op basis daarvan is het mogelijk om ons bewustzijn te ontwikkelen. Deze keuze is echter lastig te maken, wanneer we de universele principes niet kennen. Het herontdekken van de werking van deze principes lijkt daarom van belang in deze tijd van grote onbalans en wereldwijde veranderingen. Steeds meer mensen hebben behoefte aan een duidelijk en gefundeerd inzicht in deze universele wetten, zodat ze de mogelijkheid hebben om dit inzicht bewust toe te passen in hun leven en bij hun activiteiten. Als iets in lijn is met de universele wetten gaat het makkelijker, kost het minder moeite, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn en is het meer in harmonie met het grotere geheel. We laten je daarom ook graag kennis maken, in zeer verkorte vorm, met deze zeven universele wetten die allen met elkaar verbonden zijn. Voor het vervolg - KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT 
Silverlight productions