Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Het pad van bevrijding

In de klassieke oudheid beleefde men het 'Heilige Huwelijk' als de heilige verbinding tussen hemel en aarde, het ultieme kosmische evenwicht: de God van de hemel verbindt zich met de Godin van de aarde. Dat symbool van verbinding en heelheid wordt allengs meer tot uitdrukking gebracht in een mystieke bruiloft tussen godheid en de godstrevende mens. Maar ook mensen kennen het 'Heilige Huwelijk', een volledig samengaan van het mannelijke en vrouwelijke, uiterlijk en innerlijk, in zichzelf. Het is de verlossing van het dualisme en de afgescheidenheid van de ziel en God, en het opgaan in een nieuwe kosmos. Een 'hemelse' ervaring op aarde en een ware bevrijding. Bedenk dat álle kwaliteiten van de wereld alleen maar iets betekenen vanwege het bestaan van hun tegenovergestelde mannelijke en vrouwelijke aspect. Zo zijn je gedachten elektrisch en je emoties magnetisch. We creëren met onze gedachten en maken het zichtbaar met onze emoties. En zo heeft onze ziel een elektrisch en een magnetisch aspect- we verlangen ten diepste naar nieuw - het elektrische aspect - en we verlangen ten diepste naar het bekende wat we graag opnieuw willen ervaren - het magnetische aspect, enzovoort, enzovoort. DE BALANS IN ONSZELF Overal om ons heen is daarom in de natuur, het universum én in onszelf deze expressie van het mannelijke en vrouwelijke te vinden. Deze mannelijke en vrouwelijke kenmerken moeten in balans zijn. Niet alleen om ons heen, maar juist in onszelf. Deze goddelijke eenheid is in de kosmos, in ons zonnestelsel, overal op aarde, in de bomen, in de planten en de dieren, in de bergen en stenen, in cellen en atomen. Toch is zij niet waarneembaar, het is alleen maar te voelen in ons hart en ziel. Denk maar eens aan die momenten dat je ten diepste gegrepen wordt door de natuur: een prachtige zonsondergang of een fenomenaal uitzicht. Voor een dieper inzicht van de polariteiten in ons en hoe we dit kunnen herkennen KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT
Het heilige huwelijk