Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

Transformatie

In deze transformatie gaat het erom om het ego te overstijgen en een liefdevol, mild en meedogend mens te worden. Daarvoor is een groei nodig, een diepe groei van liefde in het hart van de mens. Het is een groeien in liefdevol bewustzijn om liefde naar een hoger plan te brengen. Liefde is de uiteindelijk uitdrukking van ons Hogere Zelf in harmonie met al het andere. Het is de verbinding van hart tot hart. Onze keuzes zijn daarom wezenlijk en beslissend. Of er iets verandert in de wereld hangt namelijk van ons af. De keuze die we moeten maken is die voor elkaar door liefde. Allemaal zijn we onderweg om terug te keren naar de eenheid, de oorsprong. Daarom zijn we op dit moment als ziel hier op aarde. Hoe kunnen we ons bewustzijn transformeren? Het is ons bewustzijn dat bepaalt hoe wij tegen de wereld aankijken. We zullen ons bewustzijn moeten veranderen om onze wereld te veranderen, om onze manier van leven te veranderen. Het is zoals Carl Gustav Jung schreef in 'Antwoord op Job' waar een fragment voorkomt waarin Jung uitlegt dat bewustwording niet betekent dat je het licht nastreeft, maar dat je je bewust wordt van je eigen duisternis. Om 'heel' te worden is het voor iedereen nodig om 'schaduwwerk' te doen, stelt Jung. Dat houdt in dat je allerlei eigenschappen, gevoelens en emoties die je onbewust - in de schaduw - bij je draagt, in het volle licht van het bewustzijn zet, te erkennen en lief te hebben. Donkere kanten in onszelf die we bewust of onbewust ontkennen zijn veelal het gevolg van eigenschappen die we hebben verstopt terwijl we bezig waren verstandige, aardige, volwassen mensen te worden. Als we onze duistere kanten herkennen en erkennen, komen we vrij van beperkend, verslavend en destructief gedrag en komen we in contact met onze kracht. Pas door de schaduw te gaan verkennen en vrij te maken kan de oorspronkelijke kwaliteit weer vrij beschikbaar komen. En ja, velen van ons dragen nog oude DNA-codes, energetische blokkades, codes van het oude tijdperk en trauma's met zich mee. Dat kan leiden tot allerlei fysieke, emotionele en/of mentale klachten en ziektes. Zéker in deze tijd! Als rauwe emoties zich aandienen en je overspoelen als een golf, ervaar die gevoelens dan. Wegdrukken werkt averechts en zorgt juist voor meer spanning in je wezen omdat de spanning zich niet ontladen kan. Pijn is vaak een reflectie van de felle emotionele pijn in je hart. Maak van je hart geen verzamelplaats van pijn en de pijn die je ervaart in je leven mag getransformeerd worden in datgene wat je spirituele taak is. Bedenk daarnaast: hoe herken je licht zonder duisternis? Dus duisternis hoort bij elk levend wezen en wacht om inzichten met je te kunnen delen als je het onder ogen durft te zien. Vrees daarom je negatieve gedachten niet. DE KUNST De kunst is om erachter te komen wat je hebt aangeleerd en wat misschien niet bij je past. Daar achter komen, dat ontdekken, is misschien wel het allermoeilijkste van een leven. Vele 'tools' hiervoor kun je op deze website vinden. Wanneer je uiteindelijk al die verhalen die je bent gaan geloven over jezelf gaat loslaten, merk je dat het innerlijk Licht van Bewustzijn steeds meer door je lichaam en geest straalt. Dit wordt verlichting genoemd. Je leven wordt zo veel rijker en inspiratie en innerlijke creativiteit nemen toe. Als je écht de intentie hebt om je leven te willen veranderen, dan kan alles zo veel beter worden. Het allerbelangrijkste hierbij is onderscheid te leren maken tussen het ego en het Hogere Zelf, want op basis daarvan wordt het weer mogelijk om bewuste keuzes te maken. We kunnen het ego herkennen aan ego-behoeften zoals de behoefte aan tegenstellingen en afgescheidenheid, het willen hebben van de controle en dat willen wat ons persoonlijk voordeel biedt en een gevoel van belangrijkheid geeft, en vooral wel de pieken willen maar niet de dalen. Daarbij hoort ook de behoefte dat alles wat we willen gemakkelijk moet zijn en dus ook de transformatie van ons ego naar onze Hogere Zelf. HET EGO HERKENNEN En we kunnen het ego herkennen aan de verschillende rollen, bezittingen, overtuigingen en gedachten waarmee we ons identificeren en geloven dat we het zelf zijn, zoals bijvoorbeeld de slachtofferrol en beperkende op angst gebaseerde overtuigingen over schaarste en over onze eigen waarde. En daarnaast kunnen we de stem van het Hogere Zelf herkennen als de stem van ons hart, van onze ziel en van onze persoonlijke kracht en aan de wens om trouw te zijn aan onszelf en om de basis daarvan bij te dragen aan het welzijn van alles en iedereen in harmonie met al het andere. Zodra we ons realiseren dat we te maken hebben met het ego, kunnen we besluiten om daar geen aandacht en energie meer aan te geven, waardoor het ego steeds meer aan kracht zal verliezen en uiteindelijk vanzelf oplost. Wat een hoopvolle boodschap, maar er is moed nodig voor deze transformatie. KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT 
Ons bewustzijn